Volume 2

Page 635

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

התכשיטים מעל הכלה, ובמהומה זאת הצילה את סנדר חדד מליהרג בו במקום ואף הכריחה את הערבים לפייס את היהודים ולפצותם על הנזק בזבח-שלום.

השתתף בבנין המושבה, נטע פרדס, ואחרי מות אשתו הראשונה בעקב תאונה בעת אחד ממעשי הגבורה, נשא את מרת שרה בת יצחק גולדברג . עיר לידידיו בהלואות ובערבויות ובשעבוד נחלתו במשכנתאות, ורק לעת זקנה שוחרר מסבך החובות והשעבודים, ומאז היה קובע עתים לתורה בבית המדרש והצטיין גם בתור קורא בתורה ובסיפור עובדות ואנקדוטות מחיי העם. (גם הבארון רוטשילד נהנה מסיפוריו כשביקר אצלו פעמים אחדות בפאריס).

נפטר בז' חשון תרצ"ג בבית-החולים "הדסה" בתל אביב ונקבר בפתח-תקוה.

צאצאיו; חיים-צבי (ז"ל); צפורה ; אסתר-גולדה ; רחל ; שולמית; מיכאל; שושנה.

נעמן (זיסע) ליברמן

נולד באקרמאן, פלך בסרביה, רוסיה, בשנת תר"ל (1870), לאביו יהושע (סוחר). קיבל חינוך יהודי בחררים וכללי בבית-ספר ממשלתי.

בתרמ"ט עלה ארצה ונתקבל לעבודה כפועל חקלאי אצל פקידות הבארון רוטשילד בראשון לציון. שם נשא לאשה בתרנ"ו את חיה טויבה בת משה סגל, מראשוני התושבים במושבה. (נפטרה ביפו, י"ב כסלו תרס"ה, ונקברה בבית-העלמין הישן בתל-אביב. ולאחר זמן נשא את אטיל בת יעקב שברלס-שטהן מירושלים).

היה מספק ליהודי יפו בקר לשחיטה, שקנה מהפלחים והבידואים בארץ, נדד לרגל מסחרו בכל רחבי הארץ בתנאי הבטחון הפרוע בימים ההם, כשהחיים היו בסכנה, אך ידע ליצור קשרי ידידות ומסחר עם הערבים ולהתהלך ביניהם בשלום. כשעבר לדור ביפו קנה את ביתו בין הראשונים בשכונת "נוה שלום" שבשטח העיר יפו (שכונת מנשיה) ליד "בתי פיינגולד" בקרבת הים, והודות לקשריו הטובים עם הערבים הצליח למנוע התקפות על השכונה בעת שנבנתה.

נתן חינוך עברי לאומי לבניו ולבנותיו.

נפטר בת"א, כ"ה שבט תרצ"ג, ונקבר בנחלת יצחק.

צאצאיו - מאשתו הראשונה: פנינה, יוסף ז"ל (מראשוני המורים בארץ), חנה ז"ל (אשת נתן וינקור, חיפה), בנימין (בהנהלת גזברות קרן היסוד בירושלים), מינה (אשת עוה"ד יעקב פלז), יהושע ; מאשתו השניה : שולמית.

משה צבי שקצר

נולד בריגה, לטביה, בשנת תרט"ו (1835) לאביו מרדכי . למד בחדרים ובישיבות, ואח"כ למד בנאות ומכונאות. נשא אשה והמשיך לעבוד במקצועותיו.

הצטרף ל"אגודת ריגה" להתנחלות בארץ-ישראל. עלה ,ארצה באדר תרנ"א יחד עם המשלחת של חובבי ציון בראשותו של ד"ר זאב טיומקין, ליחד עם חבריו שניאור צבי שניאורסון ויעקב יוסף סגל ייצג את אגודת ריגה ברכישת האדמה בחדרה.

התישב בחדרה, בראשונה בין דרי ה"חאן" ואחרכך בביתו שבנה בטוב טעם. בנה את התנור הראשון במושבה, ואח"כ זנח את מקצועו והתמסר רק לעבודת האדמה. אך כשהתקשו המומחים בסידור המכונות בבית-החרושת לזכוכית שהוקם מטעם הבארון בנימין רוטשילד בטנטורה על-ידי מאיר דיזנגוף , הוזמן הוא שמה והקים את המכונות כהלכה, ושוב התמסר לעבודה החקלאית והיה מסור למושבה ולאדמתו.

שנתים אחרי בואו הביא ארצה את אשתו רישה ואת בנו אהרן (כיום רופא-שינים באמריקה) ובתו (נפטרה מהקדחת הצהובה).

גם עליו התגברה הקדחת הצהובה ובטרם יזכה לראות בימים הטובים שבאו על המושבה נפל בנופלים.

נפטר בבית-החולים בזכרון יעקב, ז' שבט תרנ"ז.

יצחק אייזיק יהושע פיינגולד

נולד בדרצ'ין, פלך גרודנה (רוסיה הלבנה), בחודש אלול תרל"ד (1874), לאביו ר' דוד (סוחר וירא שמים) ולאמו פייגה בת הרב נח חיים (הרב בסטוצ'ין, פלך וילנה). למד בחדרים ובישיבות גרודנה וסלונים

APA citation

Tidhar, D. (1947). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 2, p. 635). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/2/635