Volume 3

Page 1133

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

אירופה והשתתף בעבודת מרכז מפלגת פועלי ציון.

בראשית 1920 בא ארצה כחבר המשלחת של ברית פועלי ציון העולמית, שבאה לחקור את האפשרויות לקליטת העולים ולסידורם ברוח תכנית המפלגה ולהניח את היסוד לפעולתה המעשית בארץ. השתתף בעבודת המשלחת בחקירות ובהכנת הפרטים בשביל הדו"ח - ונשאר להשתקע בארץ. עמד בבחינת עורכי-דין זרים והורשה לעסוק במקצועו ומאז הוא עוסק בו בקביעות.

נשא לאשה את חנה בת יהונתן טיש , מקסוקוב. ובזיווג שני נשא לאשה את סוניה בת אליהו פוליקנסקי. המשיך בפעילות צבורית בשטחים כלליים, מחוץ לחוג המצומצם של המפלגה. עוד בשנת 1920 החל לפעול למען יסוד אגודה ימית. השתתף אח"כ ביסוד אגודת יורדי-ים "זבולון" ואגודה להצלה ימית, וכן ביסוד שכונת נוה שאנן בתל-אביב ונבחר ליושבראשה. פעיל בלשכת "שער ציון" של בני ברית בתל-אביב.

בנותיו: יהודית אשת יוסף שרצר (ד''ר לבקטריולוגיה), אראלה אשת חיים לפקוביץ,

חיים טוב

נולד במוזייקי, מחוז שאולי, ליטא, בשנת תרנ"ט (13.3.1899), לאביו בן-ציון יהודה ליב (תלמיד-חכם, סוחר) ולאמו צירל בת אליעזר גולדמן (ממשפחת הרב ליכטנשטיין מטוקום). למד בחדרים ובישיבת טלז, גמר בית-ספר למסחר בוילנה והמשיך ללמוד משפטים באוניברסיטת פטרבורג. מגיל צעיר החל לפעול בתנועות-נוער ציוניות והיה חבר הועד המקומי בריגה והמרכז של "צעירי ציון" בלטביה.

ב-1919 נשא לאשה את שושנה בת קופל לולוב, עבד בריגה בחברת הביטוח "פניקס" והשתתף בפעילות ציונית וצבורית ביסודו ובניהולו של מועדון התרבות על שם ביאליק, ביסוד האוניברסיטה העממית שליד ההסתדרות הציונית, היה חבר ההנהלה בחברות "ביקור חולים" ו"מלביש ערומים", חבר ועד ההורים והועד המפקח של הגימנסיה העברית.

ב-1932 עלה לארץ, (ביקור קודם ב-1922), וניהל בחיפה את מחלקת הביטוח העממי בסניף חברת פניקס" הוינאית, שהתנהל לפי הסכם שבין החברה ובין הקהק"ל. ב-1935 יסד בתל-אביב את חברת הביטוח ''ציון", ליד בנק בלגיה - א"י, ההקשר עם מוסדות תרבות והקציב מהכנסות החברה להחזקתם (ביניהם: הברית העברית העולמית) והעסיק בעבודות החברה סופרים ועסקני צבור מתנדבים (ד"ר שאול טשרניחובסקי ולצקי ברטולדי) ששחרורם מדאגות פרנסה בדרך זו נתן להם את האפשרות להתמסר לעבודה לטובת הכלל כחפצם. ב-1938 יסד יחד עם הבנקאים שלמה נורוק ואבא אידלזק את חברת הביטוח "נור-טוב", שפעולתה נפסקה בגלל מלחמת-העולם השנית. התמסר לארגון מחלקת העזבונות של הקהק"ל ובהשתדלותו הועברו לטובתה הרבה עזבונות בסכומים גדולים. ב-1942 יסד את החברה "יודפת" שרות א"י לביטוח בע"מ, נציגת החברה ללויד'ס לונדון בארץ, והקים לה סניפים בירושלים ובחיפה.

בארץ היה חבר פעיל במפא"י עד 1938, עבר לציונים הכלליים וכיום פעיל במפלגה הפרוגרסיבית.

ממיסדי לשכת הבונים החפשים "אביב" בת"א ואח בלשכת "השרון", מפעילי המשמר האזרחי במלחמתהעולם השנית.

בניו: ברוך (מראשוני קבוצת הדייגים חולתא ליד אגם החולה, התנדב לחיל התעופה הבריטי במלחמתהעולם השנית ומשרת בתור קצין גבוה במטה הכללי של חיל האויר הישראלי במלחמת שחרור המולדת). צבי (היה חבר בפלוגת וינגייט לריסון הטרור הערבי במהומות 1936/38, התנדב במלחמה לבריגדה העברית, השתתף בפעולות לארגון ההעפלה והיה קצין במטה הכללי של פלמ"ח וכיום משרת בצבא הגנה לישראל בתפקידים חשובים).

APA citation

Tidhar, D. (1949). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 3, p. 1133). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/3/1133