Volume 3

Page 1153

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

היה מזכיר הבנק האפותיקאי בת"א, עוה"ד של בנק אשראי, פעיל באגודות ספורט ובארגון הבטחון. ב-1937 יסד יחד עם המהנדס עמנואל טובים ועם חיים ליבוביץ את אגודת יורדי-ים "-"זבולון", ויחד עם חיים ליבוביץ וד"ר יהודה ברזל את המועדון "נמרוד" לציד ולסיוף. כיהן שנים אחדות כיו"ר אגודת עורכיהדין בת"א, שופט כבוד של האגודה ושופט כבוד עירוני. הצטיין ביושר ובפשטות במילוי תפקידיו הפרטיים והצבוריים, בתרבות מערבית מעולה, בענוה טבעית, בעליזות באהבת הבריות וכאיש-חברה נעים.

התאבד ביריה בת"א, ט"ז חשון תרצ"ט (10.11.1938)).

מלכה וינברג-שליט

בת אליעזר אלחנן שליט (מראשוני המתנחלים בראשון לציון, ראה כרך א', עמוד 190) ושרה בת משה אהרון אהרונוביץ.

נולדה בראשון לציון ב-2 נובמבר 1895.

את חינוכה הראשון קבלה בבית הספר העממי בראשון לציון ואח"כ יצאה ללמוד בחו"ל, מקודם למדה בבי"ס תיכוני בצרפת ואח"כ בגרמניה. נישאה לד"ר יהודה לואיס וינברג, עו"ד, והשתקעה עם בעלה בירושלים ואחר כך בתל אביב. כאן פיתחה פעולה צבורית רבה ונבחרה להנהלת ויצ"ו. בויצ"ו רכשה לה אהדה כללית ונבחרה ליו"ר מחלקת הכשרת האשה, לחברת הועדה לעליה שע"י ויצ"ו, ואח"כ נבחרה אל ההנהלה המצומצמת של "הלשכה למען העולה".

בשנת 1939 נבחרה כצירה לועידה העולמית של ויצ"ו שהתכנסה בג'יניבה.

בימי מלחמת העולם השניה התמסרה כליל לעבודה למען ויצ"ו והחי"ל. לתכלית זו נסעה בשליחות צבורית למצרים בימי המלחמה ושם פעלה רבות לטובת המפעלים הנ"ל וייצגה את מועצת ארגוני הנשים במצרים במשך שנתים במאמץ המלחמתי.

בשנת 1946 יצאה שוב בשליחות ויצ"ו לחו"ל לאוסטרליה, ארצות אמריקה המרכזית והדרומית, אנגליה, בלגיה וצרפת.

בנותיה: רחל אביבה אשת נתנאל מאירוביץ, חנה .

צבי קארל

נולד בלבוב, מזרח גליציה, אב תרל"ג (18.8.1873), לאביו יצחק ניסן ולאמו צ'יזה לבית שווארץ . קיבל חינוך תורני וכללי והתמסר לפעילות למען הציונות והתרבות העברית.

בתרס"ה נשא לאשה את נחה דינה בת רפאל טאובר (סופרת, עתונאית ועסקנית ציונית ותרבותית בלבוב ואח"כ בארץ).

השתתף ביסוד הסתדרות בתי-הספר העבריים לגליציה ובוקובינה והיה חבר נשיאותה, מנהל כללי ומורה בבית-המדרש למורים עברים בלבוב לפני מלחמתהעולם הראשונה, ואחרי המלחמה ההיא מנהל ומורה בפדגוגיון העברי שם; חבר וזמן-מה נשיא מרכז "המזרחי" למזרח-גליציה; חבר בהנהלה וזמן-מה אף בנשיאות של ועד החברה לבתי-ספר עממיים ותיכונים בלבוב; חבר הנהלת בית-הכנסת "דחוץ לעיר" בלבוב כן נבחר לועד הקהלה שם ברשימת הציונים: חבר נשיאות הסניף הלבובי של "ברית עברית עולמית".

באביב 1934 בא ארצה לפי הזמנה להשתתף בועידה לחקר המשפט העברי ונשאר להשתקע בארץ, המשיך בפעילות ספרותית ומדעית. מאביב 1935 ואילך מרצה למשפט עברי בבית-הספר הגבוה למשפט וכלכלה בת"א וזמן-מה היה חבר נשיאותו האקדמית. היה במשך שנתים שופט לפרס ביאליק לספרות מדעית מטעם עירית ת"א. השתתף בכינוס המדעי בירושלים ביוני 1947 והרצה בו על "שבועת הדיינים". פעיל באגודת הסופרים וחבר בית-הדין הכבוד שלה.

כתב הרבה מאמרים, בעיקר מדעיים, בחו"ל ואח"כ בארץ בעתונים "המצפה", "השלח", "העולם", "הארץ" "דבר", "הדואר" ובירחונים ובכתבי-העת "הצופה לחכמת ישראל" (בודאפשט), "ההד", "מאזנים", תרביץ",

APA citation

Tidhar, D. (1949). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 3, p. 1153). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/3/1153