Volume 3

Page 1188

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

כהמשך לשכונת "אחוזת בית'",היא תל-אביב בראשיתה, וכיום רחוב נחלת בנימין) והיה חבר הנהלתה. חבר במשפט השלום העברי, חבר בועדה המשפטית של התאחדות בעלי תעשיה, חבר בהנהלת "אוצר למלאכה", (לפנים בנק למלאכה בע"מ").

בנותיו: ציונה אשת ד"ר ארווין רבאו (בוגרת הגימנסיה הרצליה, למדה תורת הזנה באוניברסיטה לונדון. עסקנית ויצ"ו), ידידה (מורה למוסיקה) אשת אריה מילשטיין, צפורה (מורה) אשת יהושע בלום.

חיים אליעזר שמיגלסקי

בן דניאל אפרים ורחל , נולד בגרודנו (רוסיה הלבנה), א' אדר תרל''ט (1879).

קבל חנוך מסורתי, עבד בתור מנהל פנקסים בחברות אריגה בלודז ולפני שעלה ארצה נסע לברלין והשתלם שם בתור אופתיקאי ורכש נסיון רב במקצועו.

היה פעיל בתנועה הציונית בעירו.

נשא לאשה את אלכסנדרה בת יוסף ויס (אחות גיסו עקיבה אריה ויס הנשוי לאחותו חוה שרה). בשנת 1905 עלה ארצה והתישב ביפו, היה האופתיקאי הראשון והיחידי בעיר במשך שנים רבות.

ביסוד אחוזת בית (תל אביב), התנדב להיות מזכירה הראשון, בשתפו פעולה עם גיסו א. ויס (ממיסדי העיר ת"א).

בימיה הראשונים של בנין תל אביב השתתף בשמירת השכונה "אחוזת בית".

היה מנהלו הראשון של הדואר הראשון בתלאביב, אחרי המלחמה העולמית הראשונה.

במשך שנות חייו הרבות בארץ לא רכש לו רכוש, היה דבק בארץ ובבנינה ושמח על כל חדוש בעירו ובארצו.

נתחבב על מכריו וידידיו הרבים בענותו ובישרו.

נפטר בתל אביב, כ"ז כסלו תש"ז בתו: רחל.

אליעזר ליבר שרשבסקי

נולד בזלבה, פלך גרודנה, פולין - רוסיה הלבנה, י"ז טבת תרל"ו (1876), לאביו ר' יעקב ולאמו שרה רבקה לבית בורודיצקי. למד בישיבות מיר, איישישוק, וולוזין ואח"כ החל לעסוק במסחר. היה פעיל בתנועה הציונית מבחרותו ופרסם מאמרים ב"הצפירה" ו"המליץ" ושירים ב"לוח אחיאסף".

בתרס"ו נשא לאשה את הדסה בת מאיר ברמן. בסאראטוב, מקום שם עסק במסחר בקנה-מדה גדול, היה מראשי העסקנים הציונים וב-1905 ביקר בארץ לשם חקירת האפשרות להשקעת כספים במפעלים של פיתוח כלכלת הישוב. השקיע יזמה והון ביסוד ביהח"ר ליציקת-ברזל ומכונות של ל. שטיין ביפו.

ב-1909 עלה ארצה עם משפחתו והתישב ביפותל-אביב. השקיע הון ויזמה במפעלי מסחר ובנין ופעילות צבורית ולאומית מקומית וכללית.

בשנות מלחמת-העולם הראשונה היה עם הגולים במצרים והיה פעיל בועד הגולים, ואחרי המלחמה חזר לתל-אביב. יסד את בית-החרושת הראשון לאריגה בת"א בשם הפירמה "שרשבסקי וגוטמן", בנה בתים, השתתף ביסוד אגודות הדדיות "הלואה וחסכון" בערים ובמושבות והיה במשך 10 שנים יו''ר הנהלת הלואה וחסכון בת"א ויו"ר מרכז הקואופרציה האשראית בארץ, נבחר לשופט במשפט השלום העברי העליון, פעל למען עזרה לעסקנים הציונים הותיקים ונבחר לנשיאות "ברית ראשונים", אח לשכת בני ברית "שער ציון" בת"א, מהמיסדים הראשונים של המרכז לאשראי הדדי "המרכז".

צאצאיו: אליהו (עו"ד), שרה אשת זלמן הוז (מודד מוסמך), נעמה אשת קלמן קיט (מנהל המרכז החקלאי, ומפקד אכ"א ב' בצבא ישראל).

נחה דינה קארל

נולדה בזלוצוב, גליציה, חשון תרנ"א (25.10.1890), לאביה רפאל טאובר (מצאצאי הצדיק ר' משה לב מסאסוב, מאבות החסידות בגליציה המזרחית: נכדו

APA citation

Tidhar, D. (1949). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 3, p. 1188). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/3/1188