Volume 3

Page 1368

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

ד"ר הרמן צבי ללבר

בן משה (מוריץ) ולאמו ארנסטינה לבית קלישר. נולד ב-9 לאוגוסט 1891 בעיר פוזן שהיתה שייכת אז לגרמניה.

קבל חנוך כללי, בשנת 1913, בהיותו תלמיד האוניברסיטה בברלין, אירגן יחד עם הד"ר תיאודור זלוצ'יסטי, סיור ראשון לארץ-ישראל, שבו לקחו חלק תלמידי האוניברסיטה היהודים חברי המועדון היהודי להתעמלות.

אחרי שסיים את לימודיו באוניברסיטה במחלקה המשפטית קבל את התואר דוקטור למשפטים ונהיה לעורך דין. בהמשך הזמן נהיה לאחד מעורכי הדין הידועים בגרמניה.

בשנת 1919, אחרי שנסתיימה מלחמת העולם הראשונה, שימש מזכיר כללי של ההסתדרות הציונית בגרמניה ופרסם את ספרו: "מה רוצה הציונות ?" יד ביד עם עבודה ציונית נמרצת פעל למען הספורט העברי והיה ממארגני האגודה הספורטיבית "בר-כוכבא" בברלין, שהיתה אז האגודה הספורטיבית היהודית החשובה והגדולה באירופה, ובשנת 1926 נבחר ליו"ר האגודה. יחד עם האגודות הספורטיביות היהודיות בארצות מזרח אירופה, הבלקן וארץ-ישראל, היה זה הגרעין להסתדרות העולמית "מכבי", שנוסדה באותן השנים.

נשא לאשה את גרטה בת אליעזר יעקובוביץ. בשנת 1927 נבחר ליו"ר ההנהלה של "המכבי" העולמי. ושנה לאחר היבחרו לתפקיד זה החלו ההכנות ל"מכביה" הראשונה, שהיתה בארץ ישראל בשנת 1932 ביזמתו של יוסף יקותיאלי.

במשך שנים רצופות ביקר בארצות פולין, יוגוסלביה, הונגריה, ליטה, אוסטריה, בלגיה, הולנד, צרפת, צ'כוסלובקיה, בולגריה, אנגליה ושווייץ כדי להכין את "המכביה" הראשונה.

בשנת 1932 ביקר עם מ. דיזנגוף אצל הברון רוטשילד ואצל הלורד מלצ'ט, כדי להזמין אותם ל"מכביה" הראשונה בא"י, והצליח למשוך את הלורד מלצ'ט אל "המכבי" והלה גם הסכים להבחר לנשיא הכבוד של "המכבי", ויחד עם הלורד מלצ'ט ביקר בארצות שונות, ביניהן גם בפולין ובארצות הבלקן.

בשנת 1935 התקיימה ה"מכביה" השניה ברוב פאר והדר, הודות לפעולתו ועזרתו הכבירה והמסורה.

בשנת 1934 השתקע בארץ והיה פעיל ב"מכבי". במשך זמן מה היה ראש אגודת "מכבי-עתיד" וחבר מרכז "המכבי".

אחד מחלומותיו היה ליצור מכון להכשרה גופנית ולהקים בית ספר גבוה לחנוך מורים ומדריכים לתנועת הספורט הלאומית.

כשניגשו לבנות את בית ה"מכבי" בתל-אביב היה מראשי הקורטוריום של הבנין הזה.

בארץ הועמד כאילו בצל וכדי לתת מוצא לאקטיביות שלו הקדיש הרבה מזמנו וממרצו לארגון "התאחדות עולי גרמניה" ו"עליה חדשה". שנתיים לפני פטירתו פרש מיציר-כפיו - "העליה החדשה", מפני שלא הסכים לכוונה הפוליטי.

בבחירות לאספת הנבחרים האחרונה הועמד בראש הרשימה של "המכבי" ונבחר לאספת הנבחרים בתש"ה.

נפטר בתל-אביב, בכ"ב תמוז תש"ו (21.7.1946) ונקבר בבית העלמין הישן.

בנותיו : רות אשת מ. צדיק, חוה .

משה אפרים הררי (בלומברג)

בן יונה דב (מראשוני חו"צ ו"בני משה", חיבר ספר "מצות ישוב ארץ ישראל" ועוד), נולד ב-10 ליולי 1887 בעיר דבינסק שבלטביה.

נתחנך בילדותו חינוך לאומי ברוח ציון והציונות, למד גם מדעים כלליים וידע שפות. בשנים 1904--1905 עבד עבודה עיתונאית בעתונים הליברליים הרוסיים "בירזביה וידומוסטי" ו"ריטש" בפטרבורג. השתתף באגודות ומוסדות יהודיים. מתוך זיקה ומשיכה לתיאטרון תרגם לרוסית את הדרמה של ד. פינסקי

APA citation

Tidhar, D. (1949). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 3, p. 1368). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/3/1368