Volume 3

Page 1400

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

פרסם מונוגרפיה "מסלות הברזל בארץ-ישראל" (עברית ואנגלית, בשנת 1929), בקשר עם עבודת ועדת שאו, שביקרה בארץ אחרי מאורעות תרפ"ט, מונוגרפיה "עבודות צבוריות בארץ-ישראל" עברית ואנגלית, בשנת 1929), בקשר עם הנ"ל.

פרסם ספר בשם "התקנת דרכים" כרך א' (חלקים א'-ב', בשנת 1930), וכרך ב' (חלקים ג'-ה', בשנת 1938).

כן פרסם מאמרים מקצועיים בשאלות דרכים ומסלות ברזל, בעתונות הא"י: "הארץ", "דבר", "מסחר ותעשיה", "התעשיה'', "בנין וחרושת" (של הסתדרות הארדיכלים והארכיטקטים בא"י), פלשתין אנד מידל איסט" ובעתונות המקצועית באנגליה.

בתו: דליה.

יהונתן (אהרן) בלומנפלד

לאביו אברהם (ראה כרך שני, עמוד 939) ולאמו גיטל בת נחום קפלן (נפטרה ברחובות, כ"ח חשון תש"ט - 30.11.48).

נולד בירושלים, א' תמוז תרנ"ז (1897).

קיבל חנוך מסורתי וכללי בבית ספר למל ובסימינר למורים בירושלים.

בימי מלחמת-העולם הראשונה שירת כקצין בצבא התורכי, אח"כ כמורה דרך ומתורגמן בצבא הבריטי אחרי הכיבוש.

בשנת 1920 נאסר בתור חבר ההגנה בכלא עכו יחד עם זאב ז'בוטינסקי וחבריו.

בשנת 1922 נשא לאשה את רבקה בת נחום אברמס. פקיד ממשלת המנדט מאוקטובר 1920 ועד תם המנדט 15.5.48. החל כמתרגם ראשי במזכירות, היה עורך העתון הרשמי ומזכיר המועצה המיעצת של הממשלה, עבר למחלקת סידור עניני הקרקעות והיו קצין מסדר באיזור יפו ורמלה, פעל כסגנו של מילס בעריכת מפקד האוכלוסים בשנות 31- 1929 , אחרי כן נתמנה כמפקח במחלקת רושם האגודות השתופיות וסיים את תפקידו כסגן רושם האגודות השתופיות. במשך שש שנים היה רושם האגודות השתופיות בפועל.

עוסק כיום בתעשיה ומסחר בירושלים.

צאצאיו: עמר (משתלמת באדריכלות באנגליה), גדעון (גמר בי"ס חקלאי בפרדס חנה, כיום קצין בצבא ישראל).

שושנה מלכה (רייזה) קוסוב

לאביה שמואל מיליס (ראה כרך שני, עמוד 583) ולאמה בתיה בת ישראל שילדהוז .

נולדה בפיטרה (רומניה), כ"ו כסלו תרמ"ו (1885), קיבלה חינוך מסורתי.

בשנת תרמ"ז עלתה עם הוריה לארץ. עלו על החוף ביפו, רצון אביה היה להתישב על הקרקע בזכרון יעקב, בין עולי רומניה, אך שם כבר שלטה אז הפקידות של הבארון וזו סירבה לקבלו לרשימת המתישבים בגלל היותו מטופל במשפחה, הוכרח להשאר ביפו ולעסוק במסחר. לאחר זמן לא רב נזדמן לו לקנות בפתח-תקוה בית קטן ולידו שני דונמים קרקע, ועברו למושבה.

עבדה בחקלאות ועזרה למשפחה להתבסס במושבה. נישאה ליצחק קוסוב, מליברפול.

נפטרה בפתח-תקוה, א' אדר ב' תש"ג (8.3.1943).

צאצאיה: צפורה אשת ליפקה טוב (מנהל חברת החשמל ברחובות), יצחק .

אברהם סיני רוגצבסקי

לאביו שמואל רוגצבסקי ולאמו שרה בת אברהם סיני קריצבסקי .

נולד בגלוחוב (אוקראינה) בשנת תרל"ב (20.1.1872). קיבל חינוך מסורתי בתלמוד תורה.

APA citation

Tidhar, D. (1949). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 3, p. 1400). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/3/1400