Volume 3

Page 1470

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

ממיסדי גמ"ח "מ.נ.צ.פך" (מנוה צדק פרושים כנסת) וקרן "מגן דוד" ע"ש ר' דוד זליבנסקי (בשנת תרפ"א). לשם נתינת גמ"ח לעולים.

הקדיש את זמנו לתורה, לתפלה ולמעשים טובים. נפטר בתל-אביב בגיל 85 שנה, ב' אדר תרפ"ח, והובא לקבורה בירושלים.

צאצאיו : שרה לאה אשת נחמיה דננברג, אלתר, יוסף, הרצל .

הרב חיים יהודה ליב אויערבאך

נולד ביפו, ר טבת תרמ"ח לאביו הרב אברהם דב (לפנים רב ואדמו"ר בצ'רנוביץ, נכדו של הרבפייבל אויערבאך , שעלה ארצה בעלית החסידים תלמידי הבעש"ט והוא וצאצאיו ממנהלי הכוללים והמוסדות בצפת, נכד האדמו"ר ר' יוסלה יאמפולר) ולאמו רחל בת הרב אברהם אליעזר מושלי מלובלין (ממשפחת ר' אלתר זרח מושלי ממיסדי נוה צדק ביפו, ראה כרך א', עמוד 369).

למד בישיבות ירושלים ובגיל צעיר החל ללמוד בחכמת הקבלה והצליח גם בה.

בשנת תרס"ו נשא לאשה את צביה בת הרב שלמה זלמן פרוש-גליקמאן (מיסד הגמ"ח הכללי "שערי חסד" בירושלים).

בתרס"ו יסד ביחד עם הרב שמעון צבי הורביץ את ישיבת המקובלים "שער השמים" בירושלים, כדי לאפשר את הפצת לימוד הקבלה ברבים (מקודם עסקו בו רק יחידי סגולה בסתר), ובתרפ"ח יסד את התלמוד-תורה "שער השמים" לילדי עדות המזרח בעיר העתיקה, וניהל את שני המוסדות הללו ודאג להספקת צרכי קיומם.

בשנות מלחמת-העולם הראשונה היה סגן קונסול פרס לעדה היהודית ובתפקידו זה הציל יהודים למאות מרדיפות השלטון הטורקי. השתתף אז ביסוד "ועד החינוך התלמודי", וכן היה חבר בכמה ועדים למען הרמת קרן התורה. אחרי המלחמה היה חבר אספת הנבחרים הראשונה. מטובי הנואמים ביהדות הדתית בארץ.

בשנות תרצ"א-תרצ"ב ביקר בארצות הברית למען ביסוס מעמדו של המוסד "שער השמים" ונערכה לו קבלת-פנים רשמית מטעם עירית ניו-יורק.

השתתף ביסוד חברת "נחלת ישורון" לגאולת אדמה בירושלים. חבר הועד הפועל של "מפעל התורה" למען הישיבות בארץ-ישראל. רב בשכונת נחלת צדוק , ראש הישיבה והת"ת "שער השמים" ומומחה לדיני ישראל בבית-המשפט המחוזי בירושלים.

פרסם מאמרים בירחונים תורניים, הדפיס את ספרו "חכם לב" על שלחן ערוך אבן העזר ותשובת רילב"ח, "דרשות רחל" ועוד.

צאצאיו: הרב שלמה זלמן (מחבר ספרי "מאורי אש" ו"מעדני ארץ"), הרב אליעזר (מנהל ישיבת "שער השמים" בירושלים), הרב אברהם דב, הרב דוד, לאה אשת הרב שלום מרדכי הכהן שבדרן (מחבר ספר "אהלי שם"), רחל אלמנת הרב שמחה בונם לייזרזון ז"ל, מלכה אשת הרב אברהם הלוי הורביץ, שרה.

דן בריל

לאביו חיים צבי (שעלה לארץ בשנת תרמ"ב, היה אכר בזכרון יעקב, מומחה לגפנים, נפטר בת"א, ט"ז תמוז תרפ"ו) ולאמו פסה בת מנחם דב מפריז (נפטרה בפריז, ד' טבת תר"ץ והובאה לקבורה בת"א).

נולד בקאב (רומניה), בשנת תר"כ (1860). קיבל חינוך מסורתי וכללי.

עלה לארץ עם הוריו ואחיו אברהם בשנת תרמ"ב (1882), נשלח ע"י הברון רוטשילד לצרפת והשתלם בחקלאות בבית הספר של מונפלייה, ואח"כ חזר לארץ כפקיד היק"א.

עד שנת תרנ"ו (1896) היה מנהל נטיעת הגפנים בזכרון-יעקב, עבר לראשון לציון במקום יואל (ז'ול) רוזנהק שעבר לזכרון יעקב.

היה חבר הועד של בית העם (הראשון בארץ) בראשון לציון.

APA citation

Tidhar, D. (1949). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 3, p. 1470). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/3/1470