Volume 3

Page 1513

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

פורסמה על-ידי אוניברסיטת וינה). עבד עד 1927 כמורה להיסטוריה בבית-המדרש לגננות ובגימנסיה "אסכולה" בווארשה, ואח"כ עד 1929 כמנהל מחלקת התרבות והחינוך של הנהלת האוטונומיה היהודית באסטוניה.

ב-1928 נשא לאשה את צופיה בת יהושע ליטבק. בקיץ 1929 ליוה את הד"ר חיים ארלוזורוב בביקוריו בקיבוצי היהודים בארצות הבלטיות, השתתף בקונגרס הציוני ה-16 בציריך כציר מאסטוניה, ואחרי הקונגרס חזר ארצה וקבע את דירתו בירושלים ואח"כ בתל-אביב, אך דירתו העיקרית היתה בנדודים: עד 1935 בשליחות הקהק"ל בארצות הבלטיות והסקנדינביות, ליטה, פולין ורומניה, ומאז עד 1939 בשליחות קרן היסוד ועלית הנוער בארצות הבלטיות, פולין, צ'כוסלובקיה, רומניה ובארצות אמריקה הדרומית. (בביקוריו ההם נתקבל על-ידי הנשיאים וראשי הממשלות של לטביה, אסטוניה ופינלנד והרצה בשידורי הרדיו שלהן על ארץ-ישראל), ובקיץ 1939, לפני הקונגרס הציוני ה-21, ביקר בשליחות מפא"י בארצות הבלטיות ובפולין. וכשפרצה מלחמת-העולם השנית אחרי הקונגרס נשאר בתפקיד בשווייץ ואח"כ עבר לרומניה.

ב-1940 חזר ארצה, עמד בראש לשכת הגיוס בתל-אביב וניהל מטעם הועד הארצי למען החייל את מחלקת ההסברה לחיילים יהודים בצבאות הברית, ומ-1944 ואילך מנהל הועד הארצי של אגודת שוחרי האוניברסיטה.

מפעילי ועסקני החברה העברית לפולקלור ואתנוגרפיה "ידע-עם". מטעם חברה זו הרצה ברוב המקומות בארץ (וגם בחברה האנגלית לאתנוגרפיה וב"פלסטיין האוז" בלונדון) ופרסם מאמרים על נושאים פולקלוריים.

פרסם כמה עבודות ומחקר היסטוריים, ביניהן: על "חלוצי" הדיוואלוואציה (זיוף המטבעות על-ידי הממשלות באירופה במאה ה-17) (1925), על ועד ארבע ארצות (1927), על מוצאם של היהודים ברומניה (1934).

ד"ר יהודה פינחס (ליאו) כהן

נולד בפראנקפורט ענ"מ, גרמניה, ו' תמוז תרנ"ד (10.7.1894), לאביו מרדכי יצחק ולאמו לאה בת ר' הודה פנחס נאביאסקי מקובנה. קיבל חינוך יהודי וכללי בבית-הספר העממי ואח"כ בביה"ס הריאלי של הקהלה היהודית בפראנקפורט. למד משפטים באוניברסיטאות שטראסבורג, ברלין, מארבורג והיידלברג, וכאן הוסמך לדוקטור למשפטים.

היה פעיל באגודת-סטודנטים ציונית ובשנות 1919/31 היה מזכיר המשרד המרכזי של האוניברסיטה העברית ובשנות 1931/33 היה חבר מוסד רוקפלר.

ב-1930 נשא לאשה את מרים בת ר' מאיר קניגס הפר, ואחרי שילדה בן נפטרה בלונדון ביום 5.3.1930 ובזיווג שני נשא ב-1936 את מינה בת יהודה בארט. עלה והגיע ארצה ביום האחרון של שנת 1934 ובשנות 1935/48 היה מזכיר מדיני של הנהלת הסוכנות היהודית בירושלים, ומשהוקמה מדינת ישראל נתמנה למזכיר מדיני במשרד החוץ.

פרסם בעתונות הרבה מאמרים על נושאים מדיניים. ב-1932 פרסם בלונדון באנגלית חוברת מחקר על חוקת מדינת איירה החפשית. בתש"ט חיבר את הצעת החוקה למדינת ישראל בלוית דברי הסבר.

צאצאיו (מאשתו הראשונה:) מרדכי, יצחק. (מאשתו השניה) מרים, שלמה.

ד"ר זאב וילנאי (וילנסקי)

נולד בחיפה, ט"ו סיון תר"ס (12.6.1900), לאביו אברהם ולאמו חיה לבית פרימן . למד בבית-הספר הריאלי בחיפה ובבית-המדרש למורים בירושלים.

התמסר במיוחד לידיעת הארץ על כל פרטיה הגיאוגרפיים, ההיסטוריים והאגדתיים בכל מקומותיה משני עברי הירדן, ובמקום ללמד מספר תלמידים בכתה סגורה בחר לו לעבודת חייו את הפצת ידיעת הארץ בכתב ובעל-פה להמונים רבים. במשך כמה שנים הדריך מטעם ועדת התרבות של הסתדרות העובדים,

APA citation

Tidhar, D. (1949). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 3, p. 1513). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/3/1513