Volume 4

Page 1778

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

היה חבר "השומר הצעיר'', ה"התאחדות" ו"החלוץ". בראשית שנת 1924 נבחר למרכז החלוץ בלבוב והוציא (יחד עם דב שטוק ) עתון עברי בשם "עתוננו".

לאחר עונה של הכשרה חקלאית בסטארי ברודי התכונן לעלות לא"י. אולם מחמת חוקי המדינה לא יכול היה לקבל דרכון והיה נאלץ לצאת מפולין דרך הברחת גבולות. כך הגיע לוינה ושם נבחר כחבר מרכז החלוץ באוסטריה.

ב-29 באוקטובר 1925, עלה לארץ . ימים אחדים היה בבנימינה ואח"כ עבר עם קבוצת "המשולש" לפתח-תקוה, שבה עבד בכיבוש העבודה החקלאית במשך שנתיים. לאחר שהקבוצה נתפזרה, נדד בארץ ועבד במקומות שונים (בעמק, בחיפה, בראשון לציון, ברחובות) בחקלאות, בייבוש ביצות, בכבישים ובבנין.

היה חבר למפלגת "הפועל הצעיר'', השתתף בעתונה ונבחר לועידותיה. היה מיוצרי "קיבוץ הקבוצות". זה היה מעין רעיון של קיבוץ ארצי, הכולל את כל הקבוצות הקטנות בארץ. (תרפ"ו) אף כתב כמה מאמרים בהפוה"צ על נושא זה. אחרי האיחוד של אחדות העבודה והפועל הצעיר היה חבר מפלגת פועלי א"י. בשנת 1930 נשלח ע"י ההסתדרות העובדים, כדי לפעול בקרב החלוץ והנוער בגליציה, בלטביה. באוסטריה וברומניה. השתתף בקונגרס של א"י העובדת, שנתקיים בברלין.

בשובו משליחותו נכנס כחבר לקבוצת חולדה המחודשת. בשנת 1933 היה מזכיר ועדת התרבות של מועצת פועלי רחובות. באותה שנה נשא לאשה את צביה בת ירחמיאל מרדכי גורדון , שהיתה עמו בקבוצת חולדה.

בשנת 1934 הוזמן ע"י עורך "הפועל הצעיר" המנוח יצחק לופבן להשתתף עמו בקביעות בעריכת העתון. כחמש עשרה שנה עבדו יחד, ולאחר שנפטר (בשנת תש"ח) הוא עורך את "הפועל הצעיר'', שבועונה של מפלגת פועלי ארץ ישראל (מפא"י).

הוא חבר ועד אגודת הסופרים, חבר קלוב פא"ן העברי, היה חבר מועצת המערכת של "מאזנים" הדושבועון, חבר המערכת של הוצאת-הספרים (ע"י "דביר") מטעם אגודת הסופרים, חבר הועדה לאמנות ולספרות שע"י המועצה הציבורית לעניני הראדיו, ב"קול ישראל" וחבר הועדה ללשון העתונות שע"י ועד הלשון.

ספריו: "הערכות ונבואות" ספר מסות ספרותיות (תרצ"ח), "יצחק אדוארד זלקינסון, חייו ומפעלו הספרותי" (מונוגרפיה על המיסיונר והמתרגם של מילטון ושקספיר, שהשפעתו על סופרים עברים היתה רבה (תש"ב). "דמות אל דמות", ספר מסות ובקורת ספרותית, הופיע בהוצאת הספרים "דביר" בתל-אביב (תש''ט), "סנסינה" - סיפור מחיי הקבוצה, שנדפס ב"כנסת" (תרצ"ט) ותורגם לאידיש בפראנקפורט (תש"ח), מבחר מאמרים של חיים ארלוזורוב בצירוף מבוא גדול, הופיע בהוצאת "שרשים" (תש"ד).

תרגומים : "פסיכואנליזה לעם" מאת פאול מנג והיינריך פדרן הוצאת הקואופרטיב השומרי המרכזי (ורשה תרצ"ב). השתתף בתרגום הספר "פרדוכסים" למכס נורדאו (יחד עם דב שטוק).

"יומן נעורים'' מאת פ. לאסאל בצירוף מבוא מאת גיאורג בראנדס. הוצאת "לגבולם" (תש''ו).

"קריאה לסוציאליזם" ו"המהפכה" לגוסטאב לאנדאואר. עומדים להופיע בהוצאת "עם עובד".

וכן תרגם מסות רבות מאנגלית ומגרמנית, שנתפרסמו בכתבי-עת שונים.

השתתף: ב"כנסת", "מאזנים" השבועון, הירחון והדו-שבועון; "התקופה", "דבר", "הפועל הצעיר", "העתיד" (עתון החלוץ, ורשה). "מאסף" - קובץ ספרותי של אגודת הסופרים (ת"ש) , "סדרים" מאסף ספרותי של אגודת הסופרים (תש"ב); "מעט מהרבה" - מאסף ספרותי, של אגודת הסופרים (תש"ז) "מבית - קובץ ספרותי לחייל (תש''ו). "ארבעים שנה" - קובץ ליובלו של "הפועל הצעיר"; "ערכין" - קובץ מוקדש לא. ד. גורדון (תש"ב). בעתון יידיש: "טאגבלט" (לבוב); "פאלק און לאנד" (עתון ההתאחדות בלבוב); "פרימארגן" (ריגא).

- ערך: "ניב הקבוצה", "שיעורים בכלכלה מדינית" מאת ז. אברמוביץ וח. דרבקין (ת"ש). חוברות "גורדוניה" (בלבוב ובריגא תר"צ - תרצ"ב); "פרקים במשנת הסוציאליזם'' (תרצ"ח). "באבה" אוסף של דברים מן העזבון של עדה אופיר בת 16, שיצא לאור ע"י קיבוץ אפיקים (תש"ז).

כינוייו הספרותיים: אלשי"ך, י. בן-יצחק, י. כ. מעיין, קורא, מגיב.

בנותיו: נורית, חגית .

ליב נייברג

נולד בצפת, י"ח שבט תר"ן (1890), לאביו שלום יעקב ולאמו מרים לבית באלטר .

למד בחדרים ובישיבת הרידב"ז בצפת. בשנת

APA citation

Tidhar, D. (1950). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 4, p. 1778). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/4/1778