Volume 4

Page 1902

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

(כיום שטח בית "הבימה"), ואגב עסק בהערכת בהמות לצרכי ביטוח.

ב-1933 מתה בעקב כויה תוך עבודה בביהח"ר "לודזיה" בתו היחידה צפורה , חניכת סמינר, בגיל 22, סמוך לפני חתונתה. האסון דיכא את ההורים. המשק הוזנח, הבית נמכר ואת שארית הכסף השקיעו ביסוד מחלקה לנוער על שם הבת בספרית ברזילי בבית-ברנר בת"א, ומאז מקדישה רעיתו את כל זמנה לעבודה במחלקה זו לזכר בתה.

משנשאר מחוסר עבודה ופרנסה נמסר לו לנהל מגבית לרכישת "בית הפועל" בת"א, ואח"כ עבד במשרד מועצת פועלי רמת גן ובהתנדבות ניהל את החשבונות של קופת מלוה שם בראשיתה. אחרי שתי שנות עבודה בניהול המשק החקלאי של בית-הספר הפרטי "נחלת ילדים" של בן-משה ברמת גן והדרכת הילדים בו ועוד כשנתים בארכיון העבודה, באיסוף חומר וקשרי-חוץ, נתקבל ב-1938 לעבודת פקידות בחברת "יכין" ובמרכז החקלאי וממשיך בה עד היום.

מקדיש את זמנו הפנוי לעבודה צבורית בהתנדבות בעיקר בניהול בניני "מועדון הפועלים הותיקים" כיושב-ראשו ומנהל קופת גמ"ח שלו, היה חבר ב"ברית ידידים נאמנים" (ב.י.נ.) במשר קיומה הקצר, חבר מועצת מפא"י בת"א, במזכירות הועד המבקר במועצת פועלי ת"א, בועדת הותיקים, במשפט החברים ובועדת הערעורים שליד לשכת העבודה הכללית, כיום עובד בפיקוח בבית המוסדות, ומזמן לזמן בועדות שונות של מפא"י.

כשקמה במפא"י סיעה ב' למתיחת בקורת על ההנהגה, הצטרף אליה לשם השתתפות בפעולה למען תיקונים, אך כשהסיעה נפרדה למפלגה מיוחדת (הגרעין הראשון של מפ"ם) נפרד ממנה ונשאר פעיל במפא"י.

אפרים ארזי (טננבוים)

נולד באחוזה דרוזדז'בו, פלך לומז'ה (פולין), י"ב כסלו תרס"ז (דצמבר 1906), לאביו צבי (ראה בכרך זה, עמוד 1692) ולאמו מרים בת ר' משה רייכרט (ממשפחת פרופ' ישראל רייכרט) .

למד בגימנסיה העברית "יבנה" בלודז והשתלם שם בטכניקה וחשמלאות בשיעורי-ערב של המחנך פראש קר (עסקן ציוני נודע), היה מפעילי המכבי בלודז, ביחוד במחלקה לרוכבי אפנים.

ב-1924 עלה לארץ ונתקבל לעבודה בניהול התאורה החשמלית בתערוכות "יריד המזרח" מטעם חברת "מסחר ותעשיה". אח"כ עבד בקביעות בבנית קוים מטעם חברת החשמל והיה האחראי לתאורה בתיאטראות "הבימה" ו"אהל".

המשיך בפעולתו הספורטאית במכבי תל-אביב, ביחוד ברכיבת אופנוע, מהראשונים ומהנועזים ביותר במהירות מסחררת. זכה בפרסים בתחרויות אופנוע וביזמתו נוסדה במכבי מחלקה לאופנוע והוא היה מראשי פעיליה. כן השתתף ביסוד ה"מוטו קלוב" הארצישראלי והיה מראשוני חברי מכבי-אש מתנדבים בת"א. פעיל בהגנה ומחבריה המסורים ביותר. במהומות 1929 השתתף בהגנת בן-שמן וברכבו שמה ל אופנועו בלילה דרך השדות חידש את הקשר עם הנקודה המנותקת. גם לבית וגן (בת ים) רכב דרך מטר היריות ברחובות יפו והביא סלי לחם ליהודים המנותקים.

ב-1929 אחרי המאורעות בארץ פנה לאביו, שיש בדעתו לארגן משלחת ספורטיבית מ"המכבי" מרוכבי אופנוע ולעבור במסע דרך אירופה ולהפגין ולעודד את מצב הרוחות בגולה, וכל ההוצאות של המסע על חשבונם הפרטי של חברי הקבוצה. אחרי הסכמתו של אביו ובשנת 1930 השתתף במסע הראשון של משלחת המכבי באופנוע דרד אירופה. והשתתף בועידה העולמית של המכבי באטורפן. בדרכם בגרמניה הגישו עזרה לנוסעי אוטובוס שנפל מעל גשר לתוך נהר. ב-1931 השתתף במסע השני מתל-אביב עד לונדון, ששימש מסע תעמולה למכביה הראשונה.

כל השנים היה פעיל ב"הגנה" ובמסעותיו באירופה היה מעביר נשק לישוב (מוברח ומגיע בתור חלקי אופנוע).

התארס ועמד להקים בית בישראל, אך ביום ח' תשרי תרצ"ה נתפחם תוך עבודה במתיחת קו חשמל ונקבר בו ביום בבית-העלמין הישן בתל-אביב. (עת"א בהעריכה את פעולותיו הנועזות לטובת הישוב, נתנה לו מקום קבורה בבית הקברות הישן, מול מצבת "גלעד" של הקדושים. מיום מותו - מבקרים חבריו בכל שנה ליד קברו).

על שמו נוסדה מחלקת-אופנוע "אפרים" במכבי תל-אביב.

משה גולדנברג

לאביו חיים יהושע (הידוע בשם: חיים בקר , ראה כרך א', עמוד 361) ולאמו אסתר איטה בת יעקב הכהן טרופ מגרודנה (שהיה החייט הראשון במקוה ישראל).

APA citation

Tidhar, D. (1950). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 4, p. 1902). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/4/1902