Volume 4

Page 1976

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

השנים אחראית להדפסה, עבדה בעצמה והדריכה אחרים לעבודה זו.

סיימה קורס לנשק והשתתפה במספר פעולות.

עם שחרורו של ד"ר ישראל שייב (אלדד - ראה כרך ג', עמוד 1449) מבית רופא פרטי בירושלים העבירה אותו יחד עם דוב ("הבלונדיני הגבוה"), דרך "המשולש" לסביבות תל-אביב.

מאז היתה המקשרת בין ד"ר שייב ויתר חברי המרכז.

בגלל העיקוב מצד הבולשת הבריטית ואחרים היתה זו עבודה קשה ואחראית. כי כל צעד בלתי זהיר עלול היה להביא את האויב או את עוזריו לתפישת המרכז של המחתרת.

בעשרת הימים שתל-אביב היתה במצור החיפושים, היתה עוברת יום יום את גדר התיל שהקיף את העיר כדי לקשר בין חברי המרכז שהיו מחוץ לעיר ובין מפקדי המחתרת וראשי המחלקות שבתוך העיר הנצורה. לא נתפשה אף פעם.

כנוייה במחתרת: עליזה, דרורה. נישאה לאליעזר בן-עמי לאחר שחרורו מביתהסוהר בו ישב חמש שנים בעוון פעילות במחתרת לח"י.

שני אחיה משה, הרצל ישבו שנים במעצר בארץ ובגלות קניה על השתייכות ללח"י. אחותה שרה (כנויה נילי) אף היא חברת מחתרת לח"י.

אחר ההתנקשות בברנדוט נאסרה למרות היותה בהריון והוחזקה בבית החולים הצבאי בתל-ליטוינסקי.

בנה : ארנון (על שם שאול הגלילי-ארנון, שנרצח בידי הבריטים בגלות אריתריאה).

יעקב יונדוף

נולד בבריסק ע"נ בוג (פולץ), י"ח אייר תרע"ו (21.5.1916), לאביו נחום (עו"ד) ולאמו פינקלה לבית פרידמן. למד בחדרים ובבי"ס עממי. הצטרף בגיל צעיר מאד לתנועת בית''ר. ב-1929 כבר היה מפקד קן בקובל ואח"כ מפקד גדוד הכשרה בקלסוב (בחלק ווהלין שהיה אז בידי פולין).

בסוף 1933 עלה לארץ ועבד בבניו ואח"כ היה מזכיר הסתדרות העובדים הלאומית בחיפה.

ב-1938 ניהל מו"מ עם נציג השרות החשאי האיטלקי והגיע לירי הסכמה אתו בדבר תכנית מחתרת כבירה. לפיה היו צריכים בחורים יהודים לנסוע מפולין לשטח הכיבוש האיטלקי בחבש ולקבל שם אימון צבאי ואח"כ יסתננו ארצה עם נשקם בעזרת אניות איטלקיות וגם אספקת נשק יקבלו בדרכי סתר מאיטליה לשם מלחמה בחיל-המצב הבריטי ולשחרר מידיו את הארץ. וכדי להיות בקרבת החוף ולעזור בהברחת חמרי המלחמה והאנשים לארץ הלך לעבוד בחברת "פרי הדר" בנמל חיפה. כשהתכנית היתה מוכנה לביצוע הציע אותה למפלגתו, אך משום שניהל את המו"מ על דעת עצמו, בלי להודיע ובלי לקבל הסכמה לה, הועמד למשפט דיסציפלינרי והוצא מהמפלגה באישורו של הנשיא זאב ז'בוטינסקי בעצמו ובכבודו, שלעצם הרעיון לא התיחס בשלילה, אך לא יכול להרשות שיחיד ינהל מו"מ חשוב כזה בשם המפלגה בלי ידיעת הנהגתה המוסמכת.

התכנית לא יצאה לפועל ואחרי דיונים נתקבל חזרה לשורות הצה"ר. אך הידיעה על תכניתו הגיעה איך-שהוא לאזני האינטיליג'נס הבריטי וגם נחשד בהשתתפות במעשי-תגובה של הארגון הצבאי הלאומי (אצ"ל) נגד הפורעים הערבים. כשנודע לו כי השרות החשאי הבריטי בחיפה יודע עליו יותר מדי, נמלט לתל-אביב, אך ידיו הארוכות של השרות החשאי השיגוהו גם שם. נתפס והובל לחיפה כבול בידיו וברגליו ובלווי משמר מזויין, נחקר באיומי עינויים, אך לא הוציאו מפיו כלום. נעצר במבצר עכו ונבחר מטעם חבריו העצורים הפוליטיים לראש-תא (כעין "מוכתר" כלפי השלטון). הועבר ב-1939 עם החבורה למחנה המעצר בסרפנד. כאן השתתף עם ראשי אצ"ל בתכניות ובהכנות לבריחה, אלא שבינתיים פרצה מלחמת

APA citation

Tidhar, D. (1950). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 4, p. 1976). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/4/1976