Volume 4

Page 2012

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בשנת תר"פ. בא באניה רוסלן, האניה הראשונה שהביאה עולים לארץ.

משנת תרפ"ג עד תרצ"ז היה מנהל סניף "הארץ" בירושלים וגם סופרו של עתון זה.

פרסם הרבה פיליטונים ורשימות ב"הארץ" וגם בעתוני חוץ-לארץ: "דער וועג'', "טלגרף" בורשה ועוד. השתתף בהרבה עתונים הומוריסטיים בארץ ובחוץ-לארץ בחתימת: חאקים, בעל סדר, ועוד.

יואכים - יהויכין סט וצ'בס קי

נולד ברמני, פלך פולטאבה (אוקראינה) בשנת תרנ"א (7.2.1891), לאביו קלמן (קלרנטיסט - ודודו ניגן בחליל וקונטרבס, אחי אמו גמר קונסרבטוריון בורשה - בתור כנר), ולאמו ליובה (נפטרה בהיות יהויכין בן שנה וחצי).

יהויכין הוא דור שלישי למוסיקאים - הן מצד האב והאם כאחד.

למד בחדר. בגיל חמש התחיל לנגן בכנור והחל מגיל שתים-עשרה בצ'לו. למד בבית ספר למוסיקה בחרסון. בגיל 13 וחצי הופיע לראשונה כסוליסט לצ'לו בתזמורת בניקולייב על יד חרסון. בשנת 1908 נכנס לקונסרבטוריון בלייפציג אצל פרופ' יוליוס קלנגל שהיה מורו לצ'לו.

בשנים 14 -1912ישב ביינה (גרמניה) והיה מורה לצ'לו וסוליסטן. חבר לרביעיות מיתרים Jenaiseles Streichquartett עשר שנים (24 -1914) ישב בציריך (שוויץ). שלשים וחמשה תלמידים בצ'לו היו לו שם, מהם ידועי שם היום. בשוויץ ערך מסע קונצרטים קלסיים, והופיע כסוליסט בקונצרטים קמריים. ארגן קונצרטים במשך שנים רבות בבית-העם בציריך.

משנת 38 -1924 בוינה. שימש שם כמורה, סוליסט וחבר ב"טריאו וינאי" ו"רביעית-מיתרים וינאי". הוזמן להופעות בארצות: גרמניה, איטליה, הולנד, שוויץ, צרפת וספרד.

עוד בשבתו בשווייץ החל להתעניין בבעיות שבנגינת הצ'לו. חיבר ספר לימוד בגרמנית ואנגלית (4 כר כים). ספר זה הוציא לו מוניטין בעולם. עד היום לומדים ברוסיה בכל הקונסרבטוריונים לפי המיטודה שלו. הוציא לאור שלשה ספרי לימוד: Studien zu einer neuen Spieltechnik auf dem " Vio'oncell" ועיבודים לצ'לו ופסנתר, אטיודים, סונטות וקונצרטים מיצירות מובחרות, בהוצאה חדשה בהתאם לשיטתו. עד היום פורסמו כ-150 יצירות וספרים, ביניהם חלק ניכר במוסיקה יהודית. במלחמת העולם השניה אבדו ונשרפו בגרמניה רוב יצירותיו. הם הולכים ונדפסים מחדש ע"י הוצאות תוים באמריקה.

אבל עיקר עניינו הופנה למוסיקה היהודית. עוד בשבתו בשווייץ החל להתעניין בפולקלור יהודי עממי, חבר יצירות ראשונות על נושא זה וארגן את הקונצרטים הראשונים למוסיקה יהודית שהיתה עדין חידוש בעולם.

ערך מסע בגרמניה, צ'כוסלובקיה ופולניה בקונצרטים יהודיים ארגן בוינה "חברה להפצת המוסיקה היהודית". אתו שיתפו פעולה המוסיקאים: יוליוס וולפזון, ישראל ברנדמן, דזי מיטרובסקי. בעתון הציוני בוינה "די שטימה" נפתח על ידו מדור מיוחד למוסיקה יהודית. משם הועבר המדור לעתון "זלבוועהר" שהופיע בפראג. ערך את המדור עד 1937.

בשנת 1938 עלה ארצה. ישב בירושלים אח"כ השתקע בתל-אביב.

כאן ניגש ביתר מרץ לאוסף היצירה המוסיקלית היהודית ופרסומה. ארגן שורה של קונצרטים למוסיקה יהודית ב"בית ברנר" והפך את הבמה הזו לבמה קבועה. כאן ניתנה האפשרות לקומפוזיטורים צעירים להתבלט ולהשמיע את יצירותיהם שכתבו באופן מיוחד לפי הזמנתו.

בכל הארץ הרצה את הרצאתו "מהותה והתפתחותה של המוסיקה היהודית" בהדגמות בצ'לו. יחד ניתנו 250 הופעות כאלו.

השואה של יהדות הגולה המריצה אותו להציל מכליון את הנגינות העממיות וחסידיות. הוא פרסם רבות מהן בחוברות מיוחדות. (יחד עם יצחק אדל,

APA citation

Tidhar, D. (1950). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 4, p. 2012). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/4/2012