Volume 5

Page 2133

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

היה לסייע לכל דורש עצתו. יסד ספריה במושב "עין ורד" הנקראת על שמו.

פרסם רשימות ומאמרים בעתונים שונים. נפטר בתל-אביב י"ד כסלו 1942 והובא לקברות במושב "עין ורד" על פי משאלת אנשי הכפר שלמענם עבד.

צאצאיו: דליה, עדנה, ערה.

יצחק אהרונוב

נולד בחרסון, אוקראינה, בשנת תרנ"ג (21.8.1893), לאביו מנחם מנדל (חייט, בעל-תפילה וזמר חובב) ולאמו נסה-ריבה לבית פודולסקי ובילדותו עבר עם הוריו לפיאודוסיה שבקרים. למד בתלמוד תורה ובגלל קשיי המצב הכלכלי (על אביו היה לפרנס משפחה בת 7 נפשות) הוכרח להפסיק את לימודיו בגיל 13 ולצאת לעבודה בבית-מרקחת, ותוך מאמץ וקשיים כספיים הצליח להתכונן בלימודים בערבים ולעמוד בבחינות אכסטרניות ב-4 מחלקות גימנסיה. ב-1916 הצטרף לתנועת "צעירי ציון" ומאז הקדיש את מיטב שעותיו הפנויות לעבודה ציונית, תוך שאיפה לעלות ארצה. ב-1918 היה משלשת הפעילים בעריכת "שבוע ארץישראל" בעיר ובעריכת ההרצאות והנשפים למבוגרים ולילדים. בביתם נפגש יוסף טרומפלדור עם חברים והונח היסוד ל"החלוץ". ב-1919 נבחר ברשימת "צעירי ציון" למועצה ולהנהלה של הקהלה הדמוקרטית הראשונה בפיאודוסיה.

ב-1920 נשא לאשה את עליזה בת זלמן פרגין , ומאז הרגיש צורך דחוף להחיש את עליתם ארצה לבנות את קן משפחתם על אדמת ישראל. הוא ושותפו מכרו את בית-המסחר לרפואות, ואת חלקו בכסף בסך 3 וחצי מליון רובל (לפי הערך הירוד של המטבע הרוסי בזמן ההוא), הפקיד בחשבון עובר ושב בקופת הקואופרטיב הציוני "אחוה", לפי בקשת הנהלתו, כדי שהכסף יהיה מוכן לרגע שיצא לדרך. בעקב כניסת הבולשביקים לחצי-האי קרים אבד ערך כספו.

ב-1921 יצא לבאטום ורק אחרי שבעה חדשים עלה בידו להפליג לדרך עם רעיתו וילדם בן 4 חדשים וב-1922 הגיעו ארצה. הקים את אהלם בשטח ההפקר שבין יפו לתל-אביב ליד קצה רחוב קלישר ועבד כמה שנים בסלילת כבישים ובבנין ולא פעם הוכרח גם לנוח בגלל חוסר עבודה.

פעם נפצע בידו בהתמוטטות בבנין שעבד בו, ואחרי חצי שנה נרפא ויכול לעבוד רק עבודות קלות. משנוסד העתון "דבר" נתקבל בו לעבודה באיסוף מינויים וביקורים בסניפים וזה כמה שנים עובד הוא במחלקת המודעות.

ב-1928 עלה על מגרשו בצפון ת"א, ליד הירקון, בשיכון העירוני של דרי צריפים ואהלים שנדרשו לפנות את הקרקעות שתפסו. השתתף במאמצים החלוציים של המשתכנים הראשונים לסדר את צרכי החיים בשממה הצפונית הרחוקה מהעיר, וביחוד ביצירת הכלים לחיי חברה ותרבות: מסיבות ליל-שבת עם הרצאות ושירה בצבור, וביחוד ביסודה ובפיתוחה של הספריה הצבורית לצפון ת"א בעזרת ועדת התרבות של ההסתדרות ובהקמת בנין בשבילה.

השתתף בכמה ועדים של עוברי "דבר". היה חבר ועד ההורים בגן הראשון בצפון ת"א ובועד ההורים של ביה''ס לדוגמא. פעיל בעניני תרבות וסעד בצפון והאחראי מטעם מפא"י לעניני בחירות וכינוסים לכל אזור צפון ת"א. פעיל בהגנה מ-1926 והשתתף בה בשנות המהומות ושרת כשוטר מיוחד מתנדב.

בניו: מנחם (חבר קיבוץ ביתניה עילית), שאול (חבר קרית ענבים), בועז , שלשתם שרתו בכוחות ההגנה והצבא בישראל.

השופט ד"ר אהרן שמש

נולד בבירות, הלבנון, י' תשרי תרנ"ח (אוקטובר 1897), לאביו אברהם ולאמו אסתר בת הרב נסים כהן רובי. למד בביה"ס הפרטי של החכם שם-טוב בבירות (בי"ס ללימודי יהדות והשכלה כללית), בביה"ס התיכון הסקוטי ובאוניברסיטה האמריקאית בבירות והוסמך למדעים בדרגת B.A. בהצטיינות. היה חבר באגודת

APA citation

Tidhar, D. (1952). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 5, p. 2133). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/5/2133