Volume 5

Page 2169

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

זה - בנדודיו הרבים מעיר לעיר ולבין ערביים פראיים, בכל התלאות שמצאום והמחסור והמצוקה שסבלום בהיותם עמוסי גידול בנים - כשהם בעצמם עוד עולי ימים היו. ולא רק שהיתה תמיד שמתה בחלקה אלא שאף גם עודדה ועוררה את בעלה, וטפחה וגדלה את צאצאיה באופן שלא ירגישו במחסור.

בעזרתה יכול היה לנדוד אף גם ליפו הרחוקה, במקום שהיה גם שם מורה גפ"ת בת"ת "שערי תורה" - בימיו של ר' איזיק בן-טובים ומשה בצלאל טודרוסוביץ (אביו של דוד תדהר), ואף גם להרחיק נדוד בתור שד''ר לחו"ל. נפטרה בירושלים בהיותה בת שמונים ותשע שנה, כ"א ניסן התש"י.

צאצאיה : ראה בערך בעלה בכרך זה.

ד"ר מתתיהו הינדס

נולד בירושלים, י"ז סיון תרנ"ד (23.6.1894), לאביו ד"ר טוביה הינדס (מראשוני הרופאים בארץ, אח"כ מראשי הציונות בפולין) ולאמו רחל בת יוסף גזונדהייט (מצאצאי ר' יעקב גזונדהייט , הרב הראשי של וארשה). יצא בילדותו מן הארץ עם הוריו שחזרו לפולין. גמר גימנסיה בוארשה ולמד כלכלה ומשפטים באוניברסיטאות וארשה, פטרבורג, היידלברג וברסלאו והוסמך לד"ר למשפטים. היה עתונאי כלכלי ומדיני ואח"כ בנקאי בגרמניה ובפולין. כתב מאמרים על נושאים כלכליים, מדיניים וציוניים ורשמי נסיעות (ביקר ב-50 ארצות, גר ב-8 ארצות ושולט ב-8 שפות) בעתונות ברוסיה, באירופה המערבית, בפולין ובארצות הברית (כתב עתונים גדולים וסוכנויות טלגרפיות עד 1929. היה ציר בכל הקונגרסים הציוניים (חוץ מאחד) מ-1921 עד 1937 ובמשך 17 שנה היה חבר (או סגן חבר) בועד הפועל הציוני, יו"ר קרן היסוד בפולין, חבר הנשיאות של עירית וארשה וכו', חבר "משלחת סוקולוב" לדרום אפריקה ב-1927, נציג הסוכנות היהודית במו"מ כספי עם ממשלת פולין ב-1936/37. פרסם בברלין ב-1924 קובץ מאמרים "התגשמות" ברוסית.

ביקר בארץ שמונה פעמים ושהה בכל פעם מחודש ועד ששה חדשים וב-1940 השתקע בקביעות ונתמנה למנהל בנק אפ"ק בהדר הכרמל שבחיפה. מצא את מקו מו בחיים הצבוריים בתור חבר ועד הנאמנים של ביה"ס הימי, יו"ר המועדון ,רוטרי" חיפה, חבר הועד הפועל של החבל הימי לישראל, חבר הועד המנהל של הטכניון העברי, חבר הנשיאות של קרן היסוד בחיפה, סגן יו"ר של הליגה לקשרי ידידות בין ישראל ואמריקה, סגן יו"ר אגודת דורשי הטכניון העברי וחבר ועדות ממשלתיות ועירוניות שונות.

בתו: חנה.

אלכסנדר זיסקינד קלוזנר

נולד באולקניקי (רוסיה הלבנה), ב' דשבועות תרמ''ב (1882), לאביו יהודה לייב ולאמו ראשה קיילה בתאלכסנדר זיסקינד ברא"ז . (שני אחיו הם : פרופ' יוסף קלוזנר ובצלאל אליצדק) .

קבל חינוך עממי בבית ספר עממי באודיסה בהנהלתו של העסקן הציוני ליפסקי. בשנת 1906 נשא לאשה את שלומית בת דוד זלמן לוין. כל השנים פעיל בתנועה הציונית. חבר הנהלת קק"ל וקה"י באודיסה, חבר הקהלה היהודית-הלאומית הראשונה באודיסה, יו"ר הסתדרות הפקידים הציונים, יו"ר הועדה לשמירת השבת. יחד עם משה לייב לילינבלום חבר כבוד ב"חברה קדישא" ואחר עברו לוילנה חבר הוער העירוני הציוני, קק"ל וקה"י שם, עלה ארצה בשנת תרצ"ב (1932), מאז פעיל במפלגה הריביזיוניסטית. כיום חבר מועצה בתנועת ה"חרות" בירושלים.

פרסם מאמרים ושירים לאומיים ברוסית ועברית בארץ ובחו"ל. מדבריו נתפרסמו ב"הירדן", "המשקיף", "חרות".

בנו: יהודה אריה (סופר וחוקר).

אברהם קרן (קירכנר)

נולד בקוסוב (פולין) בראשית תר"ן (1889. 10. 3) לאביו מאיר ולאמו בריינה בת אברהם צבי שטיין . קיבל חינוך תיכוני.

APA citation

Tidhar, D. (1952). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 5, p. 2169). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/5/2169