Volume 5

Page 2185

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

ב-1923 חזר ארצה, שוב יצא לזמן מה לפריס, חזר ב-1926 ולא עזב עוד את הארץ.

התפרנס מהובלת עולים בעגלה, מיפו לתל-אביב. הוביל חלב, נפט, רחץ בתים. שנתיים (1935-1937) ישב בירושלים. עבר לעקרון והיה שמש בבית הכנסת, במועצה, בדואר. זה שתים עשרה שנה הוא בעקרון.

אשתו הראשונה שושנה נפטרה בשנת תר"ץ. בזיווג שני נשא את שרה בת שלמה דב מהונגריה.

צאצאיו: יצחק (ספר בתל-אביב), חנה ז"ל.

יוסף גרינברג

נולד בבריסק-דליטא (פולין), בשנת תרכ"ה (1865), לאביו ברוך. קיפל חינוך מסורתי בחדר ובישיבה.

נשא לאשה את איטה בת יחזקאל. עסק בעשית נקניקים ובמכירתם.

ב-1907 עלה לארץ. היה זמן-מה שומר בזכרון יעקב, אח"כ השתקע בנוה שלום שביפו וניסה את מזלו במסחר מכולת וסידקית בחנותו והיה מהמתפללים הקבועים ומהמשתתפים בשיעורי תורה בבית-הכנסת של הת"ת "שערי תורה". אח"כ נתמנה לשמש בית-הדין של הרב א. י. קוק. משפרצה מלחמת-העולם התאזרח לבל יגורש מהארץ ובתור "חכם" (איש השרות הדתי) שוחרר מהשרות בצבא הטורקי. בעת הגירוש הכללי מיפו ותלאביב יצא עם הגולים לפתח-תקוה ואח"כ לכפר-סבא. שם התמסר לעזרה לכושלים ולחולים ולקח תחת חסותו ארבעה ילדים שהוריהם נספו במגפות במחנה הפליטים ושקד על חינוכם וכלכלתם. אח"כ המשיך את נדודיו משם עד זכרון יעקב.

משחזר עם החוזרים אחרי המלחמה נתמנה למדביק המודעות על לוחות הפרסום של עירית ת"א, הראשון בעבודה זו בעיר, ועם גידולה של העיר היה מוסיף לעבור ברגל מרחקים גדולים יותר ויותר, עד שהדבר היה למעלה מכוחותיו ואז למד בגיל קשיש לרכב על אופנים, הכניס גם אנשים אחרים לעבודה זו, ובכללם את משה בנו והמשיך בעבודתו עד שנתו האחרונה וזכה לראות את העיר מתרחבת בממדים עצומים. בשנותיו האחרונות היה קובע עתים לתורה ולתפילה בבית-הכנסת שברחוב בורוכוב והמשיך בפעולתו במוסדות חסד ובמתן בסתר לעניים צנועים.

נפטר בתל-אביב, ד' סיון, תרצ"ח.

צאצאיו: גנינה (לשעבר אחות ראשית בבית-החולים "הדסה" בת"א) אשת יעקב גולדברג, משה (מדביק מודעות מטעם עירית ת"א), גרשון (מכונאי), שרה אשת יעקב שמאי (מורה).

ד"ר דב גליקמן

נולד בריגה (לטביה) בשנת תרס"ה (28.8.1905) לאביו אליהו , ולאמו אלקע בת משה. קיבל חינוך מסורתי, בגימנסיה בריגה וגמר ב-1930 אוניברסיטה לרפואה בבזל, והוסמך לרופא כללי.

שימש כרופא בבית חולים בדאבוס (שויצריה). שם היה פעיל בחוגי הציונים.

בשנת 1933 עלה לארץ. עבד כשנה בבית החולים "עין-גדי" בתל-אביב, ומאז - עובד בתל-אביב כרופא פרטי. וכן פתח על חשבונו מרפאה בשכונת שפירא ומגיש עזרה רפואית בחנם ובתנאים נוחים לעניי-העם. חבר בהסתדרות הרופאים בא"י.

ביקר בשנים האחרונות פעמים בבתי חולים משוכללים בארצות הברית לשם לימוד דרכי הריפוי החדשות.

מחותמי מגילת היסוד של "לשכת יצחק ילין (בניברית)" בת"א.

ישראל דננברג

נולד בנוה צדק (יפו), א' אדר א' תרנ"ז (1897) לאביו נחמיה ולאמו שרה-לאה בת ר' דוד זליבנסקי (ראה כרך שלישי, עמוד 1469).

קיבל חינוך מסורתי בתלמוד תורה "שערי תורה", בביה"ס "תחכמוני" ו"עזרה" ביפו.

מילדותו הצטרף ל"מכבי" והיה מפעיליו.

כשפרצה מלחמת השפות נגד בתי הספר של עזרה

APA citation

Tidhar, D. (1952). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 5, p. 2185). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/5/2185