Volume 5

Page 2234

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

דה מדעית ונתמנה לפרופסור למתימתיקה באוניברסיטת בריסטול ומ-1920 באוניברסיטת לידס שבאנגליה.

ב-1919 נשא לאשה את מלכה בת פאול ברנבלום. השתתף בתנועה הציונית, בתנועת המכבי ובחיי הצבור היהודי באנגליה. השתתף בכל הקונגרסים הציוניים מ-1921 ואילך וחבר הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית וחבר הנהלת הסוכנות היהודית מ-1928 ואילך. היה נשיא הפדרציה הציונית באנגליה ונשיא ועד שליחי הקהלות בשנות 1949-1940, נשיא הסתדרות המכבי העולמית בשנות 1950-1935 ומאז נשיא-כבוד.

השתתף בהרבה ועידות בינלאומיות למתימטיקה ובועידות בינלאומיות של אוניברסיטאות. פרסם הרבה מאמרים על נושאים מדעיים וציוניים.

ביקר בארץ ב-1925 לרגל פתיחת האוניברסיטה העברית ועוד תשע פעמים לרגל תפקידיו כחבר הנהלת הסוכנות וכנשיא המכבי, ומשנבחר לנשיא האוניברסיטה העברית עלה ארצה ב-1949 והשתקע בירושלים.

צאצאיו: בנו פאול ובתו אדל .

גיאורג זינגר

נולד ב-6.8.1909 בפראג, בירת צ'כיה, לאביו נתן (סוחר אריגים, ממשפחה מוסיקלית) ולאמו אולגה לבית קארפלס. בן 12 החל לנגן בפסנתר ובן 14 כבר ניגן בפומבי בתור סוליסט רסיטאלים קונצרטיים. אחרי גמירת המחלקה הששית של הגימנסיה עבר לקונסרבטוריון הפראגאי, למד קומפוזיציה וניצוח וקיבל פרס ראשון בסיימו את לימודיו ב-1927.

נתקבל בתור מנצח לתיאטרון הגרמני בפראג בהצגות מחזות, אופרות ואופרטות ופעל בו ארבע שנים. ב-1931 הוזמן לתפקיד מנצח באופרה העירונית בהאמבורג ותזמרתו נשתבחה בהרכבה וברמתה. בניצוחו הוצגו שם 60 אופרות עם טובי הסוליסטים המפורסמים בעולם בזמרה ובנגינה בכלים שונים.

משעלה היטלר לשלטון חזר לצ'כיה ושימש בתפקיד מנצח בשנות 1934 - 1939 בתיאטראות בערים טפליץ-שיינאו, מוראבסקה אוסטראבה, ברנו ופראג.

נשא לאשה את הזמרת חנה בת קארל נאחר .

כשפלשו הנאצים לצ'כיה במרס 1939 נמלט מפראג בדרך מלאה הרפתקאות וסכנות. הפליג עם רעיתו בספינת המעפילים "טיגר היל" ואחרי ארבעה חדשי נדודים בלב ים תוך רעב ומחלות הגיעו לחוף תל-אביב ביום פרוץ מלחמת העולם ב' (1.9.39).

הופעתו הראשונה היתה על במת אולם ישה חפץ בביצוע קונצרט של האופרה "טרובאדור", אח"כ הופיע בפסטיבלים ובנגינת שני פסנתרים, ובמשך הזמן היה ממנצחיה התדירים של התזמורת הארצישראלית והופיע בה גם כסוליסט. בשנות מלחמת העולם ניצח על התזמורת גם בהופעותיה במצרים ובבירות. ליוה בקונצרטים וברסיטאלים את גדולי הזמרים העולמיים והמקומיים. בשנות 1947-1940 ניצח גם על "האופרה העממית" שהיה ממיסדיה. כן ניצח פעמים רבות על שי דורים מוסיקליים ב"קול ירושלים" המנדטורי ואח"כ ב"קול ישראל". בשנים 1947 ו-1948 הוזמן כמנצח אורח לפראג, וינה, רומא, טורינו ומילאנו, שם פעל גם בשידו רים מוסיקליים, ביצע מיצירות מחברים ארצישראליים ועשה להם פרסום בעולם. בשנים האחרונות הוא מנצח תדיר גם באופרה הישראלית. גם בהופעות אורח בצרפת זכה להצלחה, וכן הוזמן על-ידי חברה עולמית לתקליטים לנצח על הקלטת יצירות מפורסמות.

פרסם מאמרים על מוסיקה בעתוני צ'כיה וב"ידיעות היום" (הגרמני) בתל-אביב.

יהושע רוזנויין

נולד ב-9.4.1904 בוארשה, פולין, לאביו יהודה ליב (ממשפחת רבנים ולמדנים, מוסמך לרבנות, ידע פולנית, רוסית, גרמנית, אנגלית ולטינית, התענין בפילוסופיה והיה מכובד בין המשכילים הדתיים; פעיל ב"חובבי ציון" ובאגודת "התחיה" בוארשה, מראשוני תומכי "הצפירה") ולאמו דבורה בת הרב יהושע צוללה מקוטנה. למד בחדרים ובבית-המדרש, בביה"ס העממי של זאקס ובגימנסיה של קרינסקי. נמשך מנעוריו לתנועה הציונית, וכדי להכשיר את

APA citation

Tidhar, D. (1952). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 5, p. 2234). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/5/2234