Volume 5

Page 2243

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

המשברים המסחריים הגדולים שעברו על ארצנו בשנות 1922 ו-1929 גרמו לו הפסדים כספיים גדולים, נוסף על כך מות בנו הנרי ז"ל והוא עודנו צעיר לימים בגיל העשרים, גרמו לשבירת רוחו וחסול עסקיו בשנת 1931 והפיכתו להיות נחבא אל הכלים.

נפטר בכ"ז כסלו תש"ב (17.11.41) בירושלים.

צאצאיו: רג'ינה טובי, שמואל ז"ל (הערך שלו בכרך זה), ירוחם (המכונה בשם ג'רי בן-ורד , הערך שלו בכרך זה), לאה אשת שלמה בן-שמעון (הערך בספר זה), נצחיה אשת אפרים ברונשטיין, מרגלית אשת קורט פרדר , הנרי ז"ל.

ירוחם ישעיה (המכונה בשם ג'רי בן-ורד)

בן משה בכ"ר ישעיה (ראה את הערך שלו בכרך זה), ורוזה בת ירוחם .

נולד בירושלים, י"ג טבת תרס"א (4.1.1901).

קבל את חנוכו בבית הספר למל מיסודה של חברת "עזרא" ובביה"ס "אליאנס" מיסודו של חכי"ח - פריז. למד בגימנסיה הגרמנית בירושלים, בביה"ס למסחר בירושלים ובשעורי המשפט הממשלתיים מיסודה של הממשלה המנדטורית.

היה פעיל ב"הגנה", ונמנה בין החברים הראשונים של הסתדרות "חלוצי-המזרח" בירושלים. חבר פעיל בהסתדרות המכבי.

עסק במסחר ביחד עם אביו בבימ"ס למכירת כל דברי הלבשה והנעלה. עקב המשבר הכלכלי החמור שעבר על ארצנו בשנים 1924/5 ורפיון היקף הפעולות המסחריות, עזב את הארץ בשנת 1925 ונסע לארצות הברית על מנת לנסות ולהיטיב את מצבם החמרי של משפחתו ושלו שהתערער כתוצאה מהמשבר הכלכלי הנ"ל. החל שם בעבודת ההוראה ובפקידות ולכשנוכח שלא יוכל להבנות מעבודות אלה פנה לשדה המסחר ויסד סוכנות מסחרית לייצוא וייבוא סחורות. במשך השנים האירה לו ההצלחה פנים והוא הצליח ליצור רשת של קשרים מהודקים עם ארצות אמריקה המרכזית והדרומית, עם ארצות המזרח התיכון, כמו: מצרים, ארץ ישראל, סוריה והלבנון, ואף הגיע עד איי הפיליפינים, יפן וסין שבמזרח אסיה.

הפירמה שלו בניו-יורק נקראת "בנורד את פרץ".

מבני הארץ היחידים שהמשיך בהתמדה ובקביעות להתענין בעניני ארצנו, התפתחותה, ויצירת קשרי מסחר אמיצים עמה. משרדיו בניו-יורק משמשים לכל בני הארץ המבקרים בארצות הברית כמרכז להספקת אינפורמציה, עצות ועזרה מעשית, ובצדק אומרים עליו כל הישראלים המבקרים אותו שאם אמנם גופו נמצא בניויורק הרי ראשו ומחשבתו נתונים אך ורק לעניני הארץ והמתרחש בה.

איש נוח ומקובל על הבריות הנהו. ידו פתוחה תמיד להושטת עזרה וישע לקרוב ולרחוק. שמו הטוב ומעשיו המבורכים נשאים בפי כל יודעיו המרובים והמפוזרים כאמור בכל חלקי תבל.

בשנים 1937 ו-1949 בקר בארץ והשקיע בה סכומים נכרים בתעשיה, בהשתתפות בחברות מקומיות שונות ובגאולת קרקעות ובתים. מתכונן לעלות ארצה לישיבת קבע.

חבר ותיק במסדרי הבונים החפשים, ובני-ברית בניו-יורק.

בניו-יורק הוא משמש כנציגו של בית החולים "משגב-לדך" הירושלמי ופועל בתמידות ובחריצות לטובת המוסד.

חבר מועצת המנהלים של חברת "מנורה" - חברה לאחריות ולבטוח משנה בע"מ בישראל, ומייצג את עניני חברה בארצות הברית.

חבר הנהלת ביהח"ר "מוצרי - אדיר בע"מ", ביח"ר לתעשית דברי קש בעכו, ישראל.

ד"ר יהודה לייב שווארץ

נולד בי' תשרי תרמ"ה (1884) בבאלטה שבאוקראינה לאביו ברוך (סופר ומורה עברי ועסקן ציוני; ראה עליו בכרך זה) ולאמו איטה בת משה וולף מילגרום . למד בחדר ובבית-הספר העממי של אביו ואח"כ בביה"ס המקצועי היהודי "טרוד" באודיסה. עסק בהוראה ובפעילות

APA citation

Tidhar, D. (1952). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 5, p. 2243). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/5/2243