Volume 5

Page 2251

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בשנת תר"ס נשא לאשה את חנה בת יהודה רבינוביץ' (נפטרה ביום ו' חשון תרצ''ב בפרילוקי: בתש"ד נשא בזיווג שני את רבקה שפטריך ).

נתקבל לרב בקרקינובה שבליטא, ועם גירוש היהודים מאזור הספר בראשית מלחמת העולם א' נדד גם הוא לרוסיה הפנימית ונתקבל לרב ראשי בפרילוקי שבפלך פולטאבה באוקראינה. היה פעיל במוסדות תורניים וציבוריים, כובש לבבות בדרשותיו, חובב את הבריות וחביב עליהם. ב-1917 השתתף בועידת המזרחי ברוסיה. בשנות השלטון הסוביטי סבל רדיפות בגלל ציונותו, נוסף לרדיפה הכללית על אנשי הדת, אך החזיק מעמד בענוה ובגבורת נפש.

בתרצ"ג עלה ארצה, השתקע בפנה שקטה בזכרוןמשה שבירושלים, המשיך לשקוד על התורה, נפגש מפעם לפעם עם גדולי הרבנים שהכירו והוקירו את גדולתו בתורה ובמדות טובות. היה ממיסדיו ופעיליו של הועד לעזרת הרבנים יוצאי רוסיה ואוקראינה בירושלים.

בשנת ת"ש הוציא את ספרו "כלכלת שביעית" (אנציקלופדיה לדיני שמיטה) והשאיר אחריו בכת"י ספר "אהל משה" על הירושלמי (נמסר לדפוס) וקובץ דרשות "דרש משה".

נפטר בירושלים, ל' סיון תש"י.

צאצאיו; יצחק (גזבר הועה"פ של ההסתדרות, ראה עליו ערך מיוחד בכרך זה), מרים אשת נחמן ביברמן (פועל בנין בתל-אביב).

צבי ברנזון

נולד בי''א שבט תרס"ז (1907) בצפת לאביו חיים (יליד צפת גם הוא) ולאמו חיה בת יששכר (מצאצאי הרבי מסאדיגורה). למד בחדר ובישיבה עד תרע"ט, בביתהספר העממי לבנים עד 1922, בקולג' הסקוטי בצפת עד 1926, עמד בבחינות הדיפלומה למדעים של ממשלת א"י ב-1929 ואח"כ לימד מתימטיקה ועברית בקולג' הסקוטי הנ"ל עד 1931.

ב-1931 נשא לאשה את חנה בת יששכר וולף מקוסוב שבמזרח גליציה.

המשיך את לימודיו במדעי הטבע באוניברסיטת קמברידג' וקיבל ב-1934 את התואר )Hon.( B.A. למד משפטים בלונדון וקיבל ב-1935 את התואר "באריסטר לחוק" (עו"ד) וב-1936 את התואר עו"ד ארצישראלי והרשיון לעסוק במקצוע. מאותה שנה ואילך שימש כיועץ משפטי להסתדרות העובדים הכללית ומנהל המחלקה המוניציפלית שלה והיה חבר הנהלת המוסד לחקר סוציאלי של ההסתדרות וחבר מערכת "חקרי עבודה''. מזמן לזמן כתב גם בעתונות.

ב-1949 הוזמן לשרות ממשלתי במדינת ישראל והנו מנהל כללי של משרד העבודה והביטוח העממי.

צאצאיו: אילנה, חיים.

יצחק חסקין

נולד בא' תמוז תרס"ה (20.6.1905) בקראקינובה שבליטא לאביו ר' משה , רב הקהלה, ולאמו חנה בת יהודהרבינוביץ' . אחרי הכנה בחדרים ומפי אביו למד בישיבת סלובודקה, ובעת גירוש היהודים ממחוזות הספר בראשית מלחמת העולם א' עבר לפרילוקי שבאוקראינה, שם נתקבל אביו לרב ראשי, והמשיך את לימודיו בישיבת לומז'ה שגלתה לעיר זו. ב-1922 נתקבל אחרי בחינות לפוליטכניקום בקיוב ולמד בו שנתיים, והיה פעיל במחתרת בתנועה המאוחדת של הנוער הציוני. ב"אשמה" זו נאסר והתגלגל קרוב לשנה בבתי-הכלא בפרילוקי, פולטאבה וחארקוב. נדון לגירוש לאוראל הצפוני לשלש שנים, אך ניתנה לו רשות להחליף את העונש בויתור על נתינותו הרוסית ויציאה מרוסיה לצמיתות.

בברירה זו השתמש בשמחה רבה ובהשתדלות בנימין וסט , מאסירי ציון שעלה ארצה קודם לכן, קיבל סרטיפיקט וב-1925 עלה ארצה והשתקע ברחובות. התחיל לעבוד כפועל בחבורת "הדרום" והצטרף לקבוצת "השחר" שעיבדה את אדמת רוחמה ב-1926. ב-1927 יסד עם כמה חברים את הארגון להתישבות אינטנסיבית, שהתנחל ב1933 במושב כפר בילו שליד רחובות.

בשנות עבודתו ברחובות היה מפעילי סניף "הפועל הצעיר" וציר בכל ועידות המפלגה, ציר בועידת היסוד

APA citation

Tidhar, D. (1952). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 5, p. 2251). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/5/2251