Volume 5

Page 2294

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

אחרי שכבש הצבא הבריטי את דרום הארץ התנדב ב-1918 לגדוד העברי בין הראשונים, וכעת כבר מותר לגלות שהשתמש באפשרות שמצא לסייע בהעברת נשק להגנת הגליל. אחרי שחרורו מהצבא עבד שנים אחדות במשרדי שלטונות הצבא הבריטי בג'נין ובסרפנד, וכחבר הסתדרות העובדים מראשיתה נתקבל ב-1923 לעבודה בבנק הפועלים והגיע בו לתפקיד מנהל חשבונות ראשי.

נשא לאשה את רנה בת ראובן זאב ניק. כחבר ה"הגנה" מראשיתה השתתף בעת מהומות מאי 1921 בהגנת נוה שלום שביפו. אח"כ השתתף בארגון התאים הראשונים של ה"הגנה". ב-1926 הטיל עליו יוסף הכט מפקד ההגנה ("ראש המרכז", כפי שנקרא אז) את תפקיד המחסנאי (האחראי למחסני הנשק) בתל-אביב, ובשרותו זה עד 1935 עסק ברכישת נשק בשביל תל-אביב ובתיכנון מחבואי נשק. באותו זמן היה חבר המפקדה בת"א, אח"כ עד 1941, סגן מפקד העיר, ומאז עד 1944 מפקד העיר ובנותיה (חולון, בת ים ומקוה ישראל). ב"שבת השחורה" (29.6.46), כשחיילים בריטיים פרצו בחמרי נפץ את בנק הפועלים, בחיפושם אחרי נשק, אסרו אותו בתור פקיד ראשי בבנק ה"חשוד", ומאחר שלא ידעו על תפקידיו ב"הגנה" שחררוהו כעבור יומים.

השתתף ביסוד לשכת הבנאים החפשים "בצלאל" והגיע בה לתפקיד מפקח שני.

במלחמת המולדת שרת בצה"ל בדרגת סגן אלוף ונתמנה לסגן מפקד הממשל הצבאי בשטחים המוחזקים.

בניו : יצחק, ראובן זאב.

מאיר בנציון אפלמן

נולד בכ"ה תמוז תרנ"ז (1897) בירושלים לאביו אברהם יצחק (חלוץ מלאכת כריכת-הספרים המודרנית בירושלים, משכיל ועסקן צבורי מעולה. - ראה עליו ערך מיוחד בכרך זה) ולאמו שרה בילה בת ר' אברהם מאיר ליפשיץ-ויגיסר. היה מראשוני התלמידים ב"חדר-תורה תחכמוני" שאביו היה ממיסדיו. אח"כ גמר את ביהמ"ד למורים בירושלים. במלחמת העולם א' התנדב לצבא הטורקי, ואחרי גמרו את ביה"ס לקצינים באיסטנבול שרת כמתורגמן ראשי לגרמנית-טורקית לראש הצבא הגרמני שהשתתף במסע שנכשל לכיבוש תעלת סואץ ואח"כ בהגנה על הגבול הדרומי-המערבי של ארצנו (מול הצבא הבריטי שבמצרים).

אחרי המלחמה חזר לעבודת ההוראה בביה"ס לבנות בירושלים וב"תחכמוני".

נשא לאשה את חנה בת זאב וגר , שהיתה גננת בירושלים, וב-1920 יצא עמה לארה"ב להשתלם בלימודים. למד הוראה וחינוך באוניברסיטאות הארווארד, בוסטון וקולומביה וקיבל את התארים B.A ו- M .A . ופרסם בעתונות מאמרים בבעיות החינוך.

שש-עשרה שנה היה מורה ומנהל בישיבה דקראון הייטס בברוקלין ואח"כ הרצה במקצועות חינוך, ספרות ותנ"ך בביהמ"ד למורות בניו-יורק, ומ-1947 הנו גם מורה בביה"ס הגבוה רמ"ז בניו-יורק והעמיד אלפי תלמידים חדורים רוח עברית וחיבת ארץ-ישראל, המחבבים ומוקירים את רבם. כן פרסם מאמרים וסיפורים ב"בצרון", ב"הדואר לנוער", ב"תקומה" ועוד. גם אשתו המשיכה בשרות החינוך והתרבות העברית. מקודם לימדה לימודי עברית ויהדות בישיבה דפלטבוש ובעשרים השנים האחרונות בביה"ס של הישיבה דקראון הייטס.

בנם : ד''ר זאב נועם אפלי , רופא מנתח ומומחה למחלות נשים בניו-יורק.

ד"ר קלמן יעקב מן

נולד בד' תמוז תרע"ב (1912) בירושלים לאביו ר' יצחק דוד (יליד ירושלים, עסקן וסוחר, מחלוצי המסחר בחמרי בנין בעיה"ק : ראה כרך ב' עמוד 988) ולאמו חיה בת אליעזר יצחק הרבובסקי מרחובות. למד בחדר-תורה "תחכמוני", גמר את בית-המדרש למורים מזרחי ואח"כ יצא ללמוד באוניברסיטת לונדון והוסמך בה לד"ר לרפואה.

APA citation

Tidhar, D. (1952). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 5, p. 2294). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/5/2294