Volume 5

Page 2326

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

שלמה יצחקי (לוין)

נולד בוילנה, בח' סיון תרס"ה (1905) לאביו יצחק לייב לוין (בר-אוריין ומוסמך לרבנות וסוחר עצים אמיד) ולאמו רבקה בת הרב ר' אתניאל לוין, מז'וסלה ליטא (מצאצאי הגאון ר' אליהו מוילנה).

בילדותו בקר ב"חדר מתוקן", בישיבת ראמיילעס וסיים הגימנסיה הרוסית.

ממייסדי ה"מכבי" בוילנה ואירגון "החלוץ".

בצופוט (אזור דנציג) היה מראשוני קבוצת ה"אקטיביסטים".

עלה ארצה בשנת 1925.

עבד בקטיף הטבק בגליל ובמכרות המלח בעטלית. השתלם בקורסים של מורים, נשלח ע"י הסוכנות היהודית לארגן את החינוך הגופני בבתי-הספר של הקהלה היהודית בסלוניקי וסייע לאירגון הנוער הציוני בעיר ואם בישראל זו. למד כלכלה ושפות זרות במכללת ג'יניבה (שוייץ).

החל משנת 1930 עוסק בעתונות ומאז קשור במיוחד עם העתון היומי "מורגן ז'ורנל", ניו-יורק, עם עתונים יהודים אחרים בארצות שונות וכן עם העתונות העברית בא"י. פרסם אלפי מאמרים, כתבות, מסות ודברימחקר ב"היינט" (ורשה), "נובי דז'ינניק" (קרקוב), "הארץ", "דואר היום" ו"דבר" ובעתוני ארגנטינה, דרום-אפריקה ואוסטרליה.

בשנת 1936 היה בקורדובה, כנציגם של עשרות עתונים יהודים, בחגיגת יובל הרמב"ם ולאחר מכן עשה חדשים אחדים בברצילונה, בתקופת מלחמת האזרחים. סייר בארצות רבות ופרסם רשמי-ביקור, שיחות עם מלכים ושרים. בשנת 1939 נאסר ברומניה לרגל כתבות על המשטר האנטישמי, הצליח להמלט. עסק במשך שנים רבות בליקוט פולקלור ספרדי בארצות הבלקן. כתב 2 רומנים על חיי הספרדים, שנתפרסמו בהמשכים בעתונים שונים.

בשנת 1941 חזר לישראל והמשיך במקצועו העתונאי כסופרם הקבוע של עתונים יהודים רבים בחו"ל. כן עבד בידיעות אחרונות" וב"דבר". פעיל במרכז "מגן דוד אדום".

בשנת 1946 נשא לאשה את פרידה , בת יוסף הורוביץ, מצ'ירנוביץ. שולט בשפות רבות.

עזר להגנה בידיעות חשובות לפני הקמת המדינה.

צאצאיו: רפאל, דרור.

שמואל פישלזון

נולד בשנת תרנ"ד (5.12.1894) בראשון-לציון. לאביו יצחק (ראה עמוד 1050, כרך ב') ולאמו שרה בת אברהם זלמן איכילוב (מפתח-תקוה, ראה עמוד 780, כרך ב').

קיבל חינוך בבי"ס עממי בראשון לציון. תיכוני ומקצועי בהנובר (גרמניה) בבי"ס לחקלאות מיסודו של הברון רוטשילד, אקדמאי - בבי"ס גבוה לחקלאות בקליפורניה עי" לוס-אנג'לוס (1914-1919).

ב-15.8.1921 נתקבל בשירות הממשלה בא"י כקצין חקלאי - במחלקת היעור והחקלאות בהדרכה מעשית בכפרים ובמושבות במחוזות הצפון והדרום - בכל ענפי החקלאות לסוגיה, בגידול ירקות, בזבול, בטיפול בעצי הדר והפרדסנות.

בשנת 1928 התמנה בתור Senior officer מפקח בבקורת פרי הממשלה בכל תחנות הרכבת, מזכרון יעקב (צפונה) עד יבנה (בדרום) - באיזור הפרדסים היהודי.

כ-9 מיליון ארגזים תפוחי זהב לשנה עברו תחת הבקורת שלו (1938-39).

בשנת 1921 נשא לאשה את הדסה בת יחזקאל אריה חודורובסקי (ממיסדי אגודת קובנה, שהשתתפה ברכישת אדמת המושבה חדרה. אחות ישראל מאיר חודורובסקי, מעסקני יפו. ראה עמוד 480, כרך א'). נפטרה בתל-אביב, י"ט שבט תש"ט (18.2.49).

חבר פעיל בבני-ברית.

בשנת 1939 נשלח ע"י הממשלה בצ'כוסלובקיה, צרפת ואנגליה, וייצג את הממשלה בכינוסים שונים.

בנו: יחזקאל (בוגר הרצליה, מוסמך הקוליג' האמריקאי בבירות בכלכלה והשתלם בסורבונה - צרפת).

APA citation

Tidhar, D. (1952). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 5, p. 2326). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/5/2326