Volume 6

Page 2481

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

ראובן מס

נולד בשבועות תרנ"ד (10,6.1914) בוישטינץ, ליטא, ע"י הגבול הגרמני.

לאביו הרב נחמיה מס ולאמו חיה-שרה לבית ברקוב סקי. קבל את חינוכו בחדר מתוקן ובבית ספר כללי שבמקום.

בהיותו בן 12 עבר עם משפחתו לגור בקניגסברג, שבפרוסיה המזרחית, ושם המשיך בלימודים כלליים ויהודיים. מנעוריו התמסר לעבודה ציונית ועברית. בן 17-16 כבר לקח חלק פעיל בתנועה העברית; טפל במרץ בהפצת ספרים עברים שלעמל"פ והרבה לאסוף חתימות על העתון "הצפירה" הורשאי. מספר החותמים בקניגסברג היה הגדול בכל ערי גרמניה. היה חבר פעיל באגודות "עבריה" ו"העברי הצעיר" שבה התחנך אז חיים ארלוזורוב . בראשית מלחמת העולם הראשונה - 1914 - עבר עם משפחתו לברלין ובה ישב עד 1933 - שנת עלותו לארץ.

ב-1915 נכנס לעבוד בהוצאת הספרים והאנטיקואריאס ל. לאם בברלין. משם עבר בשנת 1918 להוצאה העברית "מנורה" והשתתף בהתקנתו של המלון העבריגרמני "מנורה" לדפוס, המלון הראשון של השפה העברית החדשה. בשנת 1920 עבר להוצאת הספרים "ילקוט" מיסודם של האחים כהן. שנים אחדות עמד בראש ההוצאה הזאת, ובשנת 1927 רכש את הפירמה מידי בעליה ושנה את שמה כשמו. חנותו ברחוב מרכזי בברלין המערבית הפכה בית ועד לחכמים. כל גדולי הסופרים העברים שהיו אז בברלין, או נזדמנו לשם היו מבאי החנות, בה מצאו את העתונות העברית וכל ספר עברי חדש שיצא אם בארץ-ישראל אם באמריקה אם בפולין או בארץ אחרת. חנות זו היתה מספקת ספרים עברים לכל ארצות אירופה, ובמיוחד לספריות המדעיות. בשנת 1927 הוציא את הקטלוג "ילקוט ספרים", הראשון בספרותנו הנותן תמונה שלמה מכל הספרות העברית של הימים ההם, מסודרת לפי 72 מקצועות בליווי הקדמה של ד"ר שמעון ברנפלד. באותה שנה סדר בניו-יורק תערוכה גדולה של הספר העברי שכל העתונות היהודית שם גמרה עליה את ההלל, בשנים 1933-1927 הוציא גם כמה ספרים בעברית ובגרמנית. כל ימיו בברלין היה מן הפעילים ב"בית הועד העברי" וזמן רב בין חברי הועד. בחנותו ובביתו שלטה השפה העברית.

בשנת 1921 נשא לו לאשה את חנה לבית הימן. עם פרוץ ההיטלריזס בגרמניה ועמו מסע הרדיפות, ההשפלה והפרעות נגד היהודים היה בין הראשונים שעזב את גרמניה ועלה ארצה - בשנת 1933. וכאן יסד את הוצאת הספרים ''הוצאת ראובן מס".

במשך 22 שנות עבודתו בארץ הספיק להוציא לאור כחמש מאות ספר, רוב רובם בעברית. הוא ראה את עיקר תפקידו: א) בטפוח הספר המדעי והשמושי. ב. בשפור הצד הטכני של הספר ולהתאמתו לטעמו של אדם מאירופה. נטיה מיוחדת הראה לספרי מדע פופולריים שיש בהם משום הרחבת אופקו והשכלתו של הצעיר בישראל והתחיל להוציא את שורת הספרים "ספרית מס למדע פופולרי" (בזמן האחרון שינה את שמה ל"ספרית דני'', לזכר בנו, שנפל במלחמת השחרור). ב"ספריה" זו שקנתה לה שם טוב בשוק הספרים העברי, יצאו עד כה כ-50 ספר בכל מקצועות המדע, כגון; בוטניקה, פיסיקה, רדיו וחשמל, טלויזיה, אסטרונומיה, ידיעת הקרקע, זואולוגיה, מיקרוביולוגיה, אלקטרונים, פילוסופיה, פסיכולוגיה, פסיכואנאליזה, גרפולוגיה, כלכלה מדינית, אמנות, מוסיקה ועוד. בין יתר ספרי ההוצאה יש להזכיר את הספריות "דורות" ו"ערכים" (היוצאות לאור בשיתוף עם המחלקה לעניני הנוער והחלוץ של הסוכנות היהודית), ספרית "תבל" ספרי מדע והשכל לנוער, ספרו של ד"ר רבינוביץ "אנ- טומיה ופיסיולוגיה'', התרגומים הקלסיים של פלביוס יוספוס, הירודטוס וטקיטוס, ספרי-לימוד של ברקלי, נאור וקפליבצקי, וכן את הספר הסטנדרטי: "אנציקלופדיה ארץ-ישראל", בעריכת ישעיהו פרס, בהשתתפות חוקרים מפורסמים, בארבעה כרכים. כמה ספרים הוקדשו למלחמת השחרור ולתקומת המדינה.

מעלה יתירה למו"ל מס שאינו מוציא מתחת ידו ספר שלא עבר עליו בעצמו בהגהה. הוא מקפיד הקפדה יתירה הן על תוכן הספר והן על סגנונו ומשקיע בו ביכלתו המקצועית ומנסיונותיו המרובים.

בניו: יהונתן מהנדס בחמ''ד (חיל מדע) של צה"ל, דניאל , מפקד בפלמ"ח, נפל עם הל"ה בדרך לגוש עציון במלחמת השחרור (ראה להלן את הערך שלו).

דניאל מס ("דני")

נולד בברלין (גרמניה) ט' חשון תרפ"ד (18.10.23). לאביו ראובן מס (ראה את ערכו לעיל) ולאמו חנה לבית הימן. משחר ילדותו קבל חינוך עברי מובהק. בן שלוש שנים כבר ביקר ב"גן-הילדים העברי" בברלין והשפה העברית היתה שפת-האם השניה שלו ליד הגרמנית. בגמרו את הגן נכנס לבית הספר היהודי שנוסד מטעם החוגים הציוניים.

APA citation

Tidhar, D. (1955). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 6, p. 2481). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/6/2481