Volume 6

Page 2488

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

החזן י. ל. מילר וכמנצח במקהלתו בהיכל "פאסמאניטן" טמפל" ואח"כ בבית-הכנסת "בית ישראל" של יוצאי פולין בוינה, עד שב-1932 הוכרחו לפטרו בהתאם לחוק הגבלת זכות העבודה של נתינים זרים.

הגיע לבקיאות גדולה גם באסטרונומיה.

כשהשתלטו הנאצים על אוסטריה ברח לאיטליה. כשהחלה האדמה בוערת גם שם תחת רגלי יהודים התגלגל בנדודיו לטורקיה, שם נתפס והוחזק שנתים במאסר וב-1944 הגיע חזרה ארצה שבור ורצוץ. היה זמן מנצח מקהלת בית-הכנסת הגדול בתל-אביב בימי החזנים דלין ומאן. נתן שיעורים פרטיים במוסיקה והוסיף ליצור חיבורי מוסיקה ליטורגית וקלאסית, ובשכר כל העבודות הללו ובתמיכת ידידים ומוקירים המשיך ליצור ולחיות בגלמודותו, - עד שמחלה ממארת הפילתו מעל רגליו.

נפטר בתל-אביב, אור ליום ל' חשון תש"ח (13.11.47).

השאיר בכתב-יד הרבה יצירות לשירי-עם ולמקהלה, וכן עבודת הכנה לחיבור ספר ללימוד תוים.

אליעזר ארגוב (מרגובסקי)

נולד בירושלים ב' אב תר"פ (6.8.1920).

לאביו יעקב חיים ארגוב-מרגובסקי (ראה את הערך שלו בכרך הרביעי, עמודים 1986-7) ולאמו דינה בת אליעזר ליפא רשקוביץ. את חינוכו קיבל בירושלים בבית הספר "תחכמוני"' בגמנסיה העברית ברחביה, בסמינר העברי בבית הכרם ובאוניברסיטה העברית. בוגר סמינריון לשליחים ציוניים מטעם המוסדות הלאומיים. השתלמות נוספת רכש בקורסים מקצועיים בארץ ובחוץ-לארץ.

ממייסדי "קול ציון לגולה". שירות השידור של ההסתדרות הציונית העולמית, וחבר הנהלתו מן היום הראשון לקיומו. מעובדי הלשכה הראשית של הקרן הקיימת לישראל. השתתף כקריין ופרשן, כותב תכניות ועורך סדרות לשידור ב"קול ירושלים", "קול המגן העברי" ו"קול ישראל".

שנים רבות עשה בשטח החינוך וההוראה: כיהן כמורה, מנהל בית ספר, מנהל בית המדרש הגבוה לפקידים ע"ש דוד רמז של ההסתדרות ומפקח פדגוגי על קייטנות ומועדוני תלמידים מטעם לשכת הנוער של מחלקת החינוך לכנסת ישראל. ממעצבי דמותה של תנועת-הנוער בארץ. חבר מרכז הנוער הארצישראלי. ניהל והדריך מחנות, קורסים וסמינריונים של נוער. חבר מועצת התאחדות הסטודנטים בישראל וחבר המרכז העולמי של הסטודנטים היהודיים. מראשי המשלחת הראשונה של הסטודנטים הישראליים לאנגליה וצרפת. מראשוני ה"מכבי הצעיר" ומפקדו. חבר הנהלת מרכז ה"מכבי" בארץ-ישראל. פעל גם בשטח החינוך הגופני. ספורטאי מצטיין בענפי הכדור-סל וטניס-השולחן. השתתף בנבחרות ספורטיביות בתחרויות בינלאומיות בחוץלארץ. כן קיבל הדרכה אמנותית-דראמטית. חבר הנהלת "חוג הבימה בנוער". יו"ר ועד הסטודיה הדראמטית בהדרכתו של רפאל צבי. חבר הלהקה הצבאית בהדרכתו של צבי פרידלנד. חבר האולפן הדראמטי של "קול ירושלים" בהנהלתו של אליעזר לובראני . הופיע, הגיש וביים הצגות לחיילים, תלמידים ונוער. השתתף במיוחד במפעלים מוסיקליים.

חבר ומפקד ותיק ב"הגנה". ראש לשכת ההסברה של הגדנ"ע. חייל בחיל-הרגלים של הגדודים העבריים במלחמת-העולם השניה. ראש המחלקה לחייל במרכז ה"מכבי". ערך חוברת "יזכור" לחללי פלוגת המכבי בצבא. חבר הועד של החיילים המשוחררים. שופט צבאי במלחמת השחרור. עורך "עתון המגן" - בטאון ה"הגנה" וצבא-הגנה לישראל בימי המצור על ירושלים. חבר הנהלת הועד למען החייל ויו"ר ועדת התרבות בירושלים. נציג האגף ליחסי ציבור של משרד הבטחון בירושלים.

מרצה ונואם. עסקן פעיל באגודות ומפעלים שונים: יו"ר ועדת הנוער וחבר ועדת ההסברה של מפלגת פועלי ארץ-ישראל בירושלים וחבר הנהלת מועדון "בארי" (בית אנשי רוח בירושלים). חבר ומזכיר-כבוד בועד המרכזי של החברה הישראלית למען האומות המאוחדות תוך שיתוף עם המחלקה למוסדות בינלאומיים של משרד החוץ. חבר מועצת בית העם. נשיא אגודת צעירי בני ברית וחבר הועד הכללי של מיסדר "בני ברית" בארץ-ישראל. אח בלשכת "ירושלים" מספר שלום. מעורכי "ידיעות בני ברית". מן המשתתפים בספר "בני ברית מהי ?". בונה חופשי (אח בלשכת "מצפה" ח. ס. מספר 1383), עורך בטאון הבונים החופשים: "נדבכים".

בראשית 1954 ביקר בדרום אפריקה וערך שם מסע הרצאות.

חבר התאגדות העתונאים. משתתף בעתונות החל משנת 1936. עורך "עתון המגן", עורך "הדנו" (עתון נוער), מעורכי "קרננו" של הקהק"ל, חבר מערכת "היום", חבר מערכת "הד ירושלים", בעל טור המאמרים הראשיים בשבועון הרדיו "ראי השידור", סופר "The Shofar"(ארצות הברית) בישראל. פירסם רבות

APA citation

Tidhar, D. (1955). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 6, p. 2488). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/6/2488