Volume 6

Page 2547

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

עלתה לארץ באוגוסט 1913 עם הוריה ואחיה חיים אהרוני ושמואל אהרונוביץ. היתה חברה פעילה ב"אגודת המלבושים" (שבראשה עמדו אז: רוממתי עזר הורביץ, יצחק ציזלינג, האחים חיים ויצחק ברגר, דוד תדהר ועוד), שאספה בגדים לנצרכים בפרוץ המלחמה העולמית הראשונה, וכן היתה פעילה ב"מטבח עם" (בראשו עמדו: שלמה ברסקי, משה דנין, שרה ניימן, איטה פפובסקי, דוד תדהר ועוד), שהנצרכים השיגו בפרוטות אוכל.

היתה פעילה בארגוני הנוער השונים בתל-אביב.

ב- 1921 פתחה את החנות הראשונה לרקמות תימניות אמנותיות ביפו וכ-60 פועלות היו עסוקות בעבודה.

נישאה לד''ר חנניה פינשטיין מרחובות (ראה כרך ד', עמ' 1658).

במלחמת העולם השניה היתה פעילה במועדון החיילים, וכן היתה פעילה במועדון החיילים לצבא הגנה לישראל.

חברת הועד של ויצ"ו ברחובות. ממונה על מחסן הבגדים לחלוקתם לנצרכים מהעולים החדשים "בגד זול".

בתה: רות.

מאיר אליהו הירשפלד

נולד בראשון-לציון, ט"ו חשון תרס"ח (23.10.1907). לאביו צבי (ראה כרך ג', עמוד 1459) ולאמו ברכה בת יעקב חיים קריצבסקי (ראה כרך ג', עמוד 1464).

קיבל חינוך בביה"ס בראשון-לציון ובוגר "מקוה ישראל".

עבד 5 שנים במשק, עבר לפקידות במוסדות שונים.

היה פעיל ומפקד בהגנה.

בשנת 1929 נשא לאשה את רלקה בת הלל הלל מראשון-לציון.

גאל שטחי קרקע רבים מידי הערבים. היה ממונה על עניני הבטחון.

יו"ר הועד למען משפחת החייל, ממיסדי מגן דוד אדום ומכבי-אש במושבה.

בשנות המלחמה היה מפקד המשמר האזרחי.

במלחמת השחרור נשלח לנגב בתפקידים מיוחדים, הודות להכרתו את הנגב (עוד מילדותו. אביו היה ממיסדי "רוחמה" שנוסדה ב-1912, וביחד אתו עשה בנגב 1912-17).

בנותיו: דליה, רות.

מנחם מנדל הכהן ליפבסקי

נולד בדרוהיצין, פלך גרודנא, בשנת ת"ר (1840). לאביו שמאי (המכונה ר' שמאלע) ולאמו איטה. קיבל חינוך מסורתי.

כל חייו היה גר בפולטה ועסק במסחר.

נשא לאשה את גולדה בת אברהם חיים פרידמן מפינסק.

עלה לארץ בשנת תרנ"א והתישב בירושלים.

נכדתו, אולגה בתו של יצחק ליפבסקי נשאה לסופר אשר ברש (ראה כרך ב', עמוד 720).

לקח חלק פעיל בין עסקני הישוב הישן בעבודה ציבורית. עזר לתלמידי חכמים ועסק בדברי תורה.

נפטר בירושלים, בשנת תר"פ (1920).

APA citation

Tidhar, D. (1955). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 6, p. 2547). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/6/2547