Volume 6

Page 2597

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

צבי לי (ליפשיץ)

נולד בחרסון (רוסיה), בשנת תר"ס (15.8.1900). לאביו אברהם (ראה הערך שלו בכרך זה) ולאמו שרה רבקה בת שלמה חיינקו. עלה עם הוריו בשנת 1913 לארץ.

קבל חנוך כללי בגמנסיה הרצליה ובביה"ס המקצועי מונטיפיורי בתל-אביב, ובחינות להנדסה באנגליה, וקיבל תואר מהנדס.

היה פעיל במכבי ובהגנה בתל-אביב.

בסוף מלחמת העולם הראשונה התנדב לגדוד העברי הראשון ליהודה ושירת בו כשלש שנים.

משנת 1920 עד 1929 עבד כפקיד בהנהלת הרכבות ועשה רבות בכיבוש הרכבת מידי הערבים, שהיו בו הרוב.

היה ראש הועד של פועלי הרכבת, הדאר והטלגרף בשנת 1921.

בשנת 1923 נשא לאשה את לנה בת שמעון זילברברג (בעל ביהח"ר לקופסאות וכו') מתל-אביב.

בשנת 1935 נבחר לראש הועד של התאחדות הקצינים והחיילים היהודים.

במלחמה העולמית השניה התגייס לפי צו המוסדות לצבא הבריטי, ועלה לדרגת מיג'ור.

במלחמת העצמאות היה קצין הנדסה והשתתף בקרבות.

בשנות 1953-54 נבחר לסגן יו"ר התאחדות בעלי בתים ברמת גן.

בנותיו: כרמלה אשת ישראל פלד, עמליה אשת אברהם וולמן .

רב אלוף מרדכי מקלף

נולד בירושלים, כ"ח טבת תר"פ (19.1.1920).

לאביו אריה ליב הי"ד (ראה כרך א', עמוד 382) ולאמו בתיה חיה בת ר' יחיאל צ'מרינסקי מותיקי הישוב הישן בירושלים).

בי"ח אב תרפ"ט מצא מחסה בביתו של ברוזה במוצא, בשעה שבני משפחתו נרצחו. ראה הפרטים בערך אביו, בכרך א', עמוד 382).

קבל חינוך מסורתי, בביה"ס תחכמוני וגילה נטיה חזקה להנדסה. ובשנת 1938 סיים לימודיו בביה''ס הריאלי בחיפה ועבר ללמוד בטכניון העברי. משסיים את שנת למודיו הראשונה בטכניון (בהנדסה) הצטרף אל פלוגות הלילה המיוחדות של וינגייט בעמק יזרעאל. בסוף 1940 התגייס לצבא הבריטי והיה לקלע מצטיין. לאחר שירות קצר כטוראי נשלח לבית ספר לקצינים - הראשון לעשרת בתי הספר -אותם סיים בהצלחה בזמן שירותו, וביניהם בית ספר גבוה לטאקטיקה. עלה לדרגת מייג'ר (רב-סרן). היה קצין מצליח ואהוב על אנשיו ומפקדיו גם יחד. עם הבריגאדה היהודית השתתף במשך חדשיים בקרבות על נהר סאניו באיטליה נגד דיביזיה הצנחנים הגרמנית הרביעית.

בשלהי 1946 השתחרר מן הצבא הבריטי.

נשא לאשה את אורה בת אברהם פפר. התיישב בפרדס חנה. לא עבר זמן רב ונקרא לשירות ב"הגנה" כמפקד גדוד חי"ש בחיפה.

עם פרוץ מלחמת השחרור השתתף בקרבות והיה קצין ביחידה שכבשה את חיפה.

ביום ההיסטורי של נפילת העיר לידי כוחות ה"הגנה" ב-22 אפריל 1948 נשלח לייצג את מטה ה"הגנה" במשא ומתן על כניעת הערבים שנערך בעירית חיפה במעמד הגנראל סטוקוואל. עמד בראש מבצעים חשובים בגזרות שונות ועמד בראש הלוחמים בקרב על משמר הירדן, שהוא חושבו לקרב הגדול שלו. מבצע שני שלו כקציןמבצעים, היה מבצע "חירם" - מבצע הבזק שארך רק ארבעים ושמונה שעות והביא לשחרור הגליל המזרחי.

לאחר הקרבות עמד בראש המשלחת הישראלית לשיחות שביתת-הנשק עם לבנון ועם סוריה, ומיד לאחר שסיים את תפקידו הדיפלומאטי נתמנה לתפקיד במטה הכללי.

עם התמנותו של רב אלוף יגאל ידין לתפקיד הרמטכ"ל (9.11.1949), נתמנה לסגנו וכיהן בתפקיד זה עד יום 7.12.52.

בינואר 1952 יצא להשתלמות באנגליה ובארצות

APA citation

Tidhar, D. (1955). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 6, p. 2597). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/6/2597