Volume 7

Page 2773

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

הערכים האישיים"לשמור על הקיים ולבנות את החרב". "החיים בגבורה, כי ימותו בקדושה, והיו לשדרות נצח, ביניהן יתקדמו העמים, לאט לאט, לקראת הרוח הגדול".

אלכסנדר אהרנסון

נולד בזכרון-יעקב, כ"ג תשרי תרמ"ט (28.9.1888) לאביו אפרים פישל ולאמו מלכה בת ר' שמואל גלאצאנו (ראש הקהלה בבאקו שנתקדש בסבל ענוייו עקב עלילת דם) ואסתר גיטל אפרתי (שלפי מסורת ביתה התיחסו לשושלת דוד המלך) אשר עלו ארצה מרומניה בשנת התרמ"ב-1882 (ראה כרך ה' עמוד 2073).

כרוב ילדי האברים באותה תקופה, נרשם כנתין עותומני. את ראשית השכלתו קיבל בבית-הספר של המושבה, ואחר-כך, בגיל 12, השלים את למודיו בראש-פינה אצל המורה והבלשן ד"ר יצחק אפשטין . למעשה. לא הפסיק את משנתו כמעט עד יום מותו.

ילדותו בבית הוריו - עוברת עליו - במקביל ללמודיו - גם בעבודה בכרם ובמשתלות הגפן של אחיו אהרן (ראה כרך ה', עמוד )2073 בחדרה. זמן קצר

APA citation

Tidhar, D. (1956). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 7, p. 2773). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/7/2773