Volume 7

Page 2787

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

לבקרים במטרה להכחידו. ברנשטיין הצטרף לשירות נילי באלכסנדריה. מטרת הארגון היתה לשלוח בחשאי נשק וכסף לבני הישוב כדי שיוכלו להחזיק מעמד עד בא האנגלים, ולמסור אינפורמציה צבאית לאנגלים שתאפשר להם לכבוש את הארץ שעה אחת קודם.

בחשאי. בחשכת הלילה היה יורד מהאניה הבריטית "מגנאם" בחוף עתלית יחד עם עוד חברים עם נשק וזהב שנמסרו לתעודתם ומקבלים מחבריהם בחזרה ידיעות מתנועות הצבא התורכי בחזית וכו'.

בכיבוש הארץ, נכנס עם הצבא הבריטי לארץ.

צאצאיו: בן-ציון אמבר (היה סגן אלוף בצ.ה.ל.), יהושע, בתיה אשת יהודה כהן,יוספה אשת אברהם שורצמן (עובד בצירות האמריקאית).

יצחק הלפרן

נולד בזכרון-יעקב, ה' חשון תרנ"א (17.10.1890).

לאביו ירחמיאל (מראשוני המתישבים במושבה) ולאמו רבקה לבית מורגנשטרן. קבל חנוך בבי"ס עממי במושבה.

מילדותו התמסר לחקלאות והיה מטובי החקלאים במושבה.

במלחמת הבלקן (1911) גויס לצבא התורכי.

בשנת 1914 הצטרף לאגודת "הגדעונים" שבראשה עמד אלכסנדר אהרנסון, שמטרתה היתה: "לשמור על הקים ולבנות את החרב". ולקח חלק פעיל בשטח השמירה העצמית.

בשנת 1920 נשא לאשה את שושנה בת ישראל שניאור זלמן סמסונוב (ראה כרך שני עמוד 892).

מעובדי התחנה לנסיונות לחקלאות בעתלית בהנהלתו של אהרן אהרנסון (ראה כרך ה', עמוד 2073).

היה חבר בקבוצת שוני (ליד המושבה זכרון יעקב) יחד עם חברו יצחק ברונשטיין שומר השרות של יק"א בשוני. שהוחכרו לעיבוד לאכרי זכרון-יעקב.

בשנת 1915 הצטרף לקבוצת "נילי" (נצח ישראל לא ישקר), הוטל עליו לאסוף ידיעות מתנועת הצבא התורכי בדרום הארץ. לקח חלק פעיל בהברחת קצין תורכי (בהא אל-דין) לאניה הבריטית "מנגאם" (שעמדה לשירות "נילי"), שעמד בקשרים עם נעמן בלקינד (ראה כרך ה', עמוד 2283) ומסר לו ידיעות רבות.

כשנאסר נעמן בלקינד ונחשד בריגול - כותב הלפרן בזכרונות. ...וענינינו נדוש ברבים ראינו את העינים שהביטו בנו, שמענו את אשר דברו עלינו והיינו שקטים ומתונים. מוכנים לכל אשר יתחולל...

בשנת 1922 היה ממיסדי המושבה בנימינה (ק'מ אחד מדרום לשוני) ובנה בה את הבית הראשון, חקלאי.

צאצאיו: חוה אשת אפרים מיזל, שלמה, ירחמיאל.

אברהם סגל

נולד צפת, ה' חשון תרס''א (28.10.1900).

לאביו צבי ולאמו בתיה בת נתן פינקלשטיין. למד בבי''ס למל בירושלים.

עבד בתור פועל בחקלאות במסחה וביבנאל.

עבד בתחנת הנסיונות לחקלאות של אהרן אהרנסון (ראה כרך ה', עמוד 2073) בעתלית.

בשנת 1915 ביסוד "נילי" הצטרף לארגון זה ושימש בתפקיד עגלון - בהעברת חומר ריגול ממקום למקום.

בשנת 1921 נשא לאשה את שושנה בת יוסף פוזנר. שירת במשך שנתים וחצי בתור שוטר במשטרת חיפה וזכרון-יעקב.

עבד ביבוש בצות כברה של הפיק"א ע"י זכרון-יעקב.

בשנת 1932 התישב כחקלאי במושבה אבן-יהודה.

בנותיו: רבקה אשת יעקב גוטר, תמר אשת מאיר בינשטוק, נדיבה.

יעקב טימן

נולד ניקולאיעוו (רוסיה) בשנת תרס''ג (28.2.1903).

לאביו שלמה (ממשפחת תאומים - רבנים) ולאמו רוזליה בת דב-בר סקולבסקי. גמר בי"ס תיכוני, שנה אחת למד משפטים באוניפרסיטה וגמר בי''ס לאמנות התיאטרון ברוסיה.

APA citation

Tidhar, D. (1956). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 7, p. 2787). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/7/2787