Volume 7

Page 2870

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בארץ עוסק הוא כל השנים בעתונות ובספרות. משתתף ב"הבקר" וה"טאג מארגען זורנאל" בניויורק.

חיבר ספרים: "ווארשה" (בעברית. בהוצאת מוסד הרב קוק), "א הויז אויף גזשיבאוו", "אין שטורם" (הוצאו בארגנטינה).

בנותיו: דבורה, ריסיה.

חיים (ויטוריו) וינברג

נולד בירושלים, בשנת תרנ"ט (24.4.1899). לאביו דב (שו"ב בכפר סבא).

בהיותו בן שבע הכירו בכשרונו לזמרה וצורף למקהלות החזנים השונים בעיר.

קבל חנוך מסורתי בחדר, בישיבות "חיי עולם" ו"תורת חיים" (וקיבל סמיכה לשו"ב), אוניברסיטה באלכסנדריה (מצרים), קונסרבטוריון לזמרה במילאנו (איטליה).

זמר, מורה לפיתוח הקול. נחשב לאחד הבאריטונים המצוינים.

בשנות 1916-17 (במלחמה העולמית הראשונה) שו"ב בכפר סבא ("סגולה" להיות משוחרר מהצבא התורכי).

לימד זמרה בבתי ספר שונים בירושלים, תל-אביב וחיפה.

בגמר מלחמת העולם הראשונה נסע למצרים, למד בקונסרבטוריון לזמרה ובעזרת ידידים נסע להשתלם באיטליה וגמר את הקונסרבטוריון במילנו.

בארץ נתן קונצרטים רבים, ביניהם בקונצרטים עם המנצח ליאו ליוב ומקהלתו, הן בשירת סולו והן עם התזמורת הא"י בניצוחם של גדולי המנצחים - ידע לרומם את רוח שומעיו.

השתתף גם באופרה הא"י. מצטיין גם בפרקי חזנות מעולים. השתתף ביותר מ-150 במות באירופה ובאמריקה הצפונית, ביניהם "בלה-סקאלה" במילאנו, באופירה הממלכתית ברומה (היה לו הכבוד לפתוח את העונה בשנת 1928).

בקונצרטים הוא שר את כל הרפטואר המוסיקלי מזמן קאציני ועוד.

שר בשפות שונות שהוא שולט בהם, שר לפני המלכים : אלפונס ה-13 בספרד. האיטלקי והמצרי (פואד ) ולפני האפפיור פיו ה-11.

. בשנת 1946 הוזמן לארצות הברית להשתתף בהצגות אופרה וקונצרטים.

צבי גליס

נולד בירושלים, אדר תרנ"ה (1895).

לאביו אברהם ישראל (ת"ח) ולאמו בתיה בת שמעון אליהו (סופר סתם).

קבל חנוך מסורתי בחדר ובישיבת מאה שערים בירושלים.

נשא לאשה את חיה בת אפרים בנימין גוטליב (מראשוני חרשי עצי-זית בירושלים).

בימי המלחמה העולמית הראשונה עבד בטחנת הקמח של פנחסביץ בפתח תקוה.

בשנת 1921-26 מנהל מחלקת העליה של הסתדרות המזרחי בא"י - בתל-אביב.

בשנת 1926 בהנהלת קרן א"י של המזרחי בירושלים.

היה ציר הקונגרסים הציונים (מטעם "המזרחי"): ט"ו בבזל (1927), י"ט בלוצרן (1935) וכ' בציריך (1937).

משנת 1933 מזכיר ראשי של החברה קדישה שע"י ועד הקהלה יפו-תל-אביב.

חבר פעיל ב"עזרת תורה".

היה חבר המועצה המקומית בת-ים ויו"ר המועצה הדתית שלה.

נפטר בתל-אביב, בי ניסן תש"י (20.3.1950) ונקבר בבית העלמין גבעת-רם בירושלים.

צאצאיו: אפרים, יעקב, רחל אשת דב שמשי, שמעון, מינה אשת דב סטריקובסקי, ברכה אשת שמעון שטרית.

APA citation

Tidhar, D. (1956). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 7, p. 2870). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/7/2870