Volume 7

Page 2874

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

זהבה (גולדה דבורה) שינבוים

נולדה בי"א באב תר"פ (1920) במיכוב (פולין). לאביה ר' אליעזר ליפא לבי"א-יזכירוביץ (ותיק בעסקנות דתית-לאומית. גזבר משרד הדתות של מדינת ישראל : ראה ערכו להלן בכרך זה) ולאמה אתאל בת מנחם מלינרסקי. נכדת הר' אהרן בורנשטיין משצקוצין והאדמו"ר הר' אברהם מרדכי הורביץ מפינטשוב זצ''ל.

התחילה ללמוד בבית-ספר של המזרחי במיכוב, ומשעלתה לארץ עם המשפחה בי"א תשרי תרצ"ד (1.10.1933) המשיכה וגמרה בבית-הספר "תלפיות" בתל-אביב ואח"כ בבית-הספר התיכון "גבע" (גמנסיון בני-עקיבא) והשתלמה במדעי החברה בקולג' בלונדון.

מילדותה נתגלו בה כשרונות מצוינים בלימודים, בהדרכה ובארג ב"בני-עקיבא" ואח"כ ב"הפועל המזרחי", וכן היתה חברה פעילה ב"הגנה" כל השנים.

משיצאה לעבודה אחרי סיום לימודיה ראתה את עיסוקה בעבודה לא כאמצעי לקבלת משכורת, אלא כמשימה לאומית, הדורשת לא שעות-עבודה שיגרתיות בלבד, אלא נפש ומסירות ושקידה ורצון להועיל- כך פעלה זמן-מה כמזכירה בהוצאת "אמנות", כשראתה את עצמה מגויסת לעזרה בהאדרת הספר העברי הנאה והטוב ובהפצתו. כמזכירה של כופר הישוב ומס החירום פעלה והפעילה אף מחוץ למכסת עבודתה הפקידותית לגיוס כוחו הכספי של הישוב להגנה, לעליה ולהצלה. וכמזכירה באגף לטיפול רפואי לעולים חדשים (בהנהלתם של ד"ר יסקי וד"ר גרושקה ) שבמחלקת העליה של הסוכנות היהודית מצאה בתפקידה כר נרחב להפעיל גם את רגשי החמלה שבנפשה, יחד עם השקידה לעזור להבראת שארית הפליטה ולהרבות בריאות בישוב ולחזק את כושר התערותם של העולים בחיי הארץ. מהטיפול בעולים כאן הועברה למשימה מקיפה יותר בהבאתם ארצה, ובשנת 1946 נשלחה לעבוד כמזכירה במשרד הארצישראלי בפאריס, בו רוכזו אז חוטים רבים של "בריחה" (הוצאת יהודים מחורבות ישוביהם בארצות גולת אירופה, מעבר למחסומי גבולות והגבלות של השלטונות), הכשרה במחנות שארית הפליטה במערב-אירופה, ארגון שיירות מעפילים, נוסף לניהול העליה המצומצמת במסגרת הרשיונות המוקצבים, ובתפקיד-לואי שימשה כמזכירה בלשכת הקונגרס הציוני שהתכנס אותה שנה בבאזל. באשר גם שם היה צורך בידי הזהב של זהבה ובכושרה הארגוני ובנסיונה המינהלי הרב.

בי"ד כסלו תש"ב (4.12.1941) נישאה למשה שינבוים (עושה למען מדינת ישראל והתרבות העברית בארצות הברית).

ב-1948 עברה לעבוד במרכז הניו-יורקי של ההסתדרות העברית באמריקה. כאן הטתה שכם למשימה הלאומית רבת-החשיבות לקיים וללבות את הגחלת העברית ללהבה מאירה ומחממת בגדול שבמרכזי היהודים בגולה, שנחשולי ההתבוללות מסתערים על חופיו מכל עבר, ואשר קיום הזיק העברי והזיקה העברית בו הנם צורך חיוני לקיום היהדות העולמית ומדינת ישראל כאחת. מתוך הכרה זו הכניסה מנפשה לעבודה הארגונית, העלתה את רמת ההסתדרות לשיא, עזרה להקים חוגים עבריים בכל חלקי אמריקה, ואף בשעות שמחוץ לעבודה שירתה את המטרה הנעלה, שקדה לעזור לזולת, לפעול ולהפעיל, וביתה בניו-יורק היה בית ועד לישראלים שנקלעו שמה ולעברים האמריקאים.

כן עזרה בעבודתה לחברת "הדואר" המוציאה את השבועון העברי בשם זה, ולמחנות "מסד" וליתר מוסדות העבריים.

במיוחד התמסרה לארגן השתתפות גדולה של ההסתדרות העברית בקונגרס העברי העולמי השני, שהתכנס בחודש אב תשט"ו בירושלים (לפני כשנתים ארגנה את הקונגרס העברי העולמי הראשון בארצות הברית), וכשטסה לארץ להשתתף גם היא בקונגרס, נספתה בין 58 נוסעי המטוס של "אל-על", כשהופל בזדון-רשע על גבול בולגריה ביום ח' באב תשט"ו (27.7.55), ושרידי גופותיהם הובאו למנוחה בקבר אחים בבית העלמין "קרית שאול" שליד תל-אביב ביום ט"ז אב תשט"ו (4.8.55).

אליעזר (ליפא) לבי"א (יזכירוביץ)

נולד בסלבקוב (פולין), י"א חשון תרנ"ח (נובמבר 1897).

לאביו ר' יצחק אהרן יזכירוביץ (ונכד לר' אהרן בורנשטיין מחסידי החוזה מלובלין, היהיודי הקדוש מפשיסחא והרב ר' דוד מלעלוב. ר' אהרן משצקוצין היה אביו של הרב מביאלע, מחבר ספר "אגודת אזוב" ואביו של הגאון הקדוש מסוחצו,ב, מחבר הספרים "אגלי טל" ו"אבני נזר'') ולאמו שרה בת חיים זלצברג

APA citation

Tidhar, D. (1956). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 7, p. 2874). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/7/2874