Volume 7

Page 2895

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בשנת תרס"ה (1905) ארגן יחד עם אהרן אהרנסון מטעם הועד הארצי-ישראלי של ההסתדרות הציונית "משרד קרקעות", שהורחב אחר כך (בשנת 1908) ע"י ד"ר ארתור רופין (ראה כרך ששי, עמוד 2607) ל"משרד הארצי-ישראלי". טריידל מדד עבורם את הקרקעות שנקנו, תחם את גבולותיהן וסידר מפה על הרכוש הקרקעי.

בשנת תרס"ח (1908) השתתף כחבר המשלחת הגיאולוגית בראשותו של הפרופ' בלאנקהורן ואהרן אהר סון לעבר הירדן, מטעם השולטן עבד אל-חמיד מתורכיה. טריידל חקר בעמק הירדן - מבחינת משק המים..

יחד עם המהנדס אפרים קראוזה (אחיו של אליהו קראוזה, לשעבר מנהל ביה"ס מקוה ישראל) פתח משרד של מודד קרקעות פרטי.

בשנת 1910 נסע למשך שנה לאפריקה המזרחית לשם חקירת ניצול המים לצרכי חקלאות. לשם נשלח אז מגרמניה גם הד"ר ז. סוסקין. לאחר שובו ניהל את המדידות ויסוד מרחביה ומגדל, וכן פיקח שם על עבודת היבוש וההשקאה.

יחד עם אהרן אהרנסון - תכננו מפה א"י Land Sohaftskarte בשנת תרע"ז (1917) נשא לאשה את לידיה בת פיליפ אמזל. עשה מדידת קרקעות רבות בשביל חברת פיק"א, גאולת קרקעות מגדל, בנית הבתים הראשונים בקבוצת דגניה א', מדידות בחולה וכ"ו.

נפטר בחיפה, ג' תשרי תרפ"ח (19.9.1927) ונקבר בקבר המשפחה בכנרת.

בנותיו: יהודית אשת יוסף מק-קולום, עליזה אשת שלמה אהמן.

חיה שרון

נולדה בגולטה (רוסיה) בשנת תרס"ט (1909).

לאביה אהרן סנקובסקי ולאמה בילה לבית גורביץ. קבלה חנוך תיכוני.

עלתה לארץ בשנת 1925.

משנת 1927 שחקנית בתיאטרון "אהל".

בשנת 1931 נישאה לאדריכל אריה שרון (ראה את הערך שלו בכרך זה) שחקה בתפקידים חשובים ב"אהל"; הרמיונה ב"אגדת החורף" (מאת שקספיר); נעמה - ב"שלמה המלך ושלמי הסנדלר" - (מאת סם גרונימן); בילקה הגיבנת - "בפישקה החגר" (מאת מנדלי מוכר ספרים); מלכה'לה - ב"יושה עגל" ; טואנט ב"החולה המדומה"(מולייר); ניקול ב"גם הוא באצילים" : ג'יל "בחבורה על הטמזה" (מאת פריסטלי) ; לאורה ב"תה וסמפטיה" (מאת רוברט אנדרסון) ועוד.

בניה : אלדר, אורי.

פרופ' יואל (ג'וליו) רקח

נולד בפירנץ (איטליה), י"ח שבט תרס"ט (9.2.1909). לאביו אדריאנו ולאמו פיה בת אוגו פנו. קבל חנוך באוניברסיטה של פירנץ ושל רומה (באיטליה) ובטכניון של ציריך (בשוייץ). תלמידו של מומחה האטום הנודע פרופ' פרמי.

APA citation

Tidhar, D. (1956). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 7, p. 2895). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/7/2895