Volume 8

Page 3082

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בשנת תרפ"ה (1925) עלה לארץ ונכנס לגמנסיה "הרצליה" בתל-אביב. סיים חוק למודיו בהמכון הגבוה לחקלאות בנאנסי (צרפת) והוכתר בתואר אגרונום.

שירו הראשון הופיע בשנת 1931 בשבועון "כתובים" (בעריכתם של אליעזר שטיינמן ואברהם ד. שלונסקי), בשנות 1934-43 השתתף בקביעות בעתון היומי "הארץ" בכינוי "אגב". אח"כ (מ-1943) ב"דבר" בטורו השבועי "הטור השביעי" בחתימתו "נתן א.".

בשנת 1937 נשא לאשה את רחל בת דניאל מרקוס (שחקנית בתיאטרון הקאמרי בתל-אביב).

פרסם עד היום חמש אסופות שירה: "כוכבים בחוץ'', "שמחות עניים" (הוצאת "מחברות לספרות''), "שירי מכות מצרים" ("ספרית הפועלים") ושני כרכים "הטור השביעי" (הוצאת "עם עובד" ו"דבר"). תוכן הראשונים ליריקה והגות, ובספרי "הטורים" - שירי "העת והעט" (בעיות העתים הללו).

מושפע מהשירה הצרפתית החדישה, אך הוא מקורי בנושאי שיריו ובתבניתם. עוקצני במבטא וחדשן בניבים וצירופי לשון של העברית החיה. אבי הפזמון העממי הארצישראלי המצטיין בחריזה שנונה מקורית. כמה מפיזמותיו מושרים בפי העם ומעל דוכני הבימות הזעירות.

תרגם: סדרה של מחזות קלסיים בשביל הבימות: "אותלו" (ספרית הפועלים) ו"נשי וינדזור העליזות" לשקספיר (הוצאת "מחברות לספרות") ו"פדרה" לראסין (הוצאת "מחברות לספרות"). כן תרגם משירי הפיטן הבלגי-צרפתי פרהארן ואחרים.

בפרוץ מלחמת השחרור תש''ח נתגייס לצבא הגנה לישראל ונלחם בערבות הנגב כטוראי. ושירתו לא נשתתקה גם שם.

משורר בעל ניגון עצמי החורש קרקע בתולה בספרות הארצישראלית.

כיוצר מקורי זכה בשנת 1951 בפרס רופין.

שנים משיריו הוקראו בכנסת: השיר - "על פירוק הפלמ"ח. צוטט ע"י חבר הכנסת המפ''מי י. ריפטין בכנסת הראשונה, והשיר השני - "על ההתעצמות הצבאית של ישראל" צוטט ע''י ראש הממשלה דוד בן-גוריון בכנסת השלישית.

בתו: תרצה.

שושנה דמארי (בושמי)

נולדה דמאר (תימן) בשנת תרפ"ג (1923).

לאביה זכריה ולאמה אילה. בשנת 1925 עלתה (והיא בת שנתים) עם משפחתה לארץ והשתקעו בראשון לציון.

קבלה חנוך תיאטרלי ומוסיקאלי בארץ.

הופעתה הראשונה בגיל 13.

בשנת 1940 נישאה לשלמה בושמי. השתתפה בהופעות שירה בפני ארגוני ההגנה והמחתרת בהתנדבות.

בשנות 1947 הופעות מיוחדות בפני העולים במחנות קפריסין.

רבים משיריה הוקלטו בתקליטים בארץ ובחו''ל.

הופעות שונות ובקונצרטים בארץ ובחו"ל (ארצות הברית, קנדה, ברזיל, צרפת ואפריקה הדרומית) בשירה עברית.

הופיעה בארצות הברית בקשר למגבית המאוחדת. זמרת ושחקנית בסרטים שונים בעניני ישראל.

בתה : נעוה.

אברהם אילון (אידלסון)

נולד בשנת תרנ"ה (21.12.1894) בוילקובישקי שברוסיה.

לאביו ד"ר יצחק אידלסון (רופא) ולאמו תרזה בת הרב חיים יעקב לנדאו (ממשפחת הגאון רבי חיים מוולוזין; בהיותה סטודנטית באוניברסיטת מוסקבה היתה חברה בחוג "בני ציון" של הסטודנטים, שממנו יצאו אח"כ גדולי הציונים ברוסיה).

בהיותו בן שלש עבר עם הוריו לישיבת קבע בעיר

APA citation

Tidhar, D. (1957). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 8, p. 3082). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/8/3082