Volume 9

Page 3314

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

נפטר בגדרה, י"ד ניסן תשי"ז (15.4.57).

צאצאיו : אהרן, יהודית אשת מנחם חבקין, מרדכי, אליעזר.

אלעזר מנחם גולדברג

נולד בירושלים בשנת תרכ"ה (1865).

לאביו צבי הירש משדליץ ולאמו יוספה. קיבל חנוך מסורתי בחדר ובישיבות בירושלים.

התנגד להתקיים מכספי החלוקה ודרש מחבריו לעבוד וליהנות מיגיע כפם. נסע לחו"ל ולמד עבודת הדפוס.

כשחזר היה מנהל בתי הדפוס הירושלמים : הירשנ זון, צוקרמן, פרומקין ולוי. נשא לאשה את חנה בת ר' דוד משוביש. בשנת תרנ"ז (1897) היה מהמיסדים והפעילים ב"אגודת בני ישראל", שנוסדה בירושלים (וסניפיה : חברון, יפו) במטרה לעבוד לטובת אחדות העדות ומלחמה עם המיסיון, במפעליה ובתי חוליה.

בשנת תר"ס (1900) הקים בית דפוס לעצמו בשם "דפוס גולדברג" והשיג בימים ההם תעודה רשמית (פירמאן) מספר 222 מהוזרה לענינים הפנימיים, מחלקת הדפוסים בקושטא (תורכיה). בפירמן הנ"ל היה כתוב : "מתוכן המיסמכים השמורים אצלנו, מתברר, כי עפ"י החקירה שניהלה המשטרה, יוצא שהאדון אליעזר מנחם גולדברג המבקש רשיון לפתוח בית דפוס, ממלא את כל התנאים הדרושים לפי חוק בתי הדפוס. והיות והתחייב לא להדפיס שום דבר הפוגע בזכויותיו הקדושים של הוד מלכותו השולטאן והממלכה העותומנית, וכן ספרים וחוברות שלא נתקבל עליהם רשיון מיוחד מוזרת (שר) ההשכלה להדפיסם. והיות ומסר גם כתב התחייבות לכך בהתאם לדרישת החוק, הננו מוסרים את הרשיון הזה לה' א. מ .גולדברג לפתוח את בית הדפוס הנ"ל, בתנאי, שימלא אחרי פקודות של בתי הדפוס (18 צפב 1319). בבית דפוס זה השקיע את כל מרצו וטעמו הטוב והעדין במלאכת ההדפסה.

גם בימים ההם נאלצו לרשיון. אדמיניסטרציה רקובה וסדר היה...

בשנת תרע"ד (1914) הוציא לאור בדפוסו את הספר "אלה מסעי" (מאת הרב משה חאגיז אשר נדפס בשנת תצ"ג=1733 באלטונה) בו הוא מתאר את תכונות וקדושת הארץ וחיבתה, כדי לזכות את הרבים.

היה ממיסדי שכונת זכרון-טוביה.

נפטר בירושלים : י' טבת תרפ"ז (15.12.1926).

צאצאיו : רחל אשת משה יוסף שלנג, דוד (ראה בכרך זה), ינטיל אשת חיים הורביץ, יצחק, יעקב, צבי. בשנת תרצ"ד, הקדיש החוקר פנחס גראייבסקי, חוברת בשם "חוברת מאה ושבע" - מגנזי ירושלים, לזכרו.

ישראל גור-אריה (הורודצקי)

נולד בפרופויסק (פלך מוהילוב) בשנת תר"ס (5.2.1900).

לאביו יעקב קופל הורודצקי (פחח-מסגר) ולאמו לאה בת בר וחיה שרה. קיבל חנוך בבי"ס עממי רוסי.

בשנת 1913 עלה עם הוריו לארץ ומיד נתקבל בתור תלמיד בביה"ס לאמנות "בצלאל" בירושלים.

בשנת 1917, אחרי גומרו את "בצלאל" בהצטיינות עבד במוסד זה בפיתוח עץ, נחושת, אבן, כסף וכו' תחת הנהלתו של הפרופ' שץ. בעיקר הכין העתקות מעבודותיו של פרופ' שץ וכן עבד בהזמנות של כליקודש לבתי כנסיות בארץ ובעיקר לאמריקה.

עבד כפסל ומרכז בעבודות פסול אמנותי אצל קבלני משנה : רבן וגור-אריה (אחיו).

בגמר המלחמה העולמית הראשונה היה בין הרא- שונים שהתגייס לגדוד העברי.

היה מנהל עבודה בתעשית הלבנה של כלי מטבח בביהח"ר של זלצמן בירושלים. שכלל את תהליך העבודה של הלבנה. קיבל פטנט על זה בימי מלחמת העולם השניה.

נתקבל לדואר המרכזי בירושלים בתור מפתח חותמות לפתוחים ולעבודות מכניות.

בשנת 1927 נשא לאשה את שפרה בת זאב מולדבסקי (מחנכת בעבר, ילידת יפו).

כל השנים חבר ההגנה. ב-1929 היה בין המגינים בתלפיות בירושלים, ב-1936 בהגנת העיר העתיקה. לפני מלחמת השחרור בשמירה בירושלים החדשה.

אחרי כיבוש הר-ציון תיקן עבודות אמנותיות שונות ב"הר'' ועוד - מטעם משרד הדתות.

כיום, פקיד הדאר הראשי בירושלים לעבודות טכניות.

בניו : זאב, דן.

APA citation

Tidhar, D. (1958). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 9, p. 3314). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/9/3314