Volume 9

Page 3332

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

ברוך לין (לינקובסקי)

נולד בריצני, פלך חוטין (רוסיה), בשנת תרנ"ח (24.9.1898).

לאביו שלמה ולאמו חיה-שרה בת ליב שור. קבל חנוך תיכוני.

בשנת 1919 עלה לארץ.

פועל בכבישים ועבודות צבוריות, חקלאי, חבר משק משמר העמק מיום יסודו.

חבר מזכירות ועדת הבקורת של ההסתדרות, חבר הועד הפועל של ההסתדרות.

בשנת 1923 נשא לאשה את שרה בת אנשיאל מאירסדורף. היה ציר בקונגרס הציוני הט"ז בציריך (1929) ובקונגרס הציוני הכ"ג בירושלים (1951).

שלוחיות מטעם ההסתדרות לאנגליה, יוגוסלביה ועוד.

חבר המועצה הכלכלית שעל יד ראש הממשלה, המועצה לאגוד שתופי, המועצה לביטוח לאומי, מזכירות מפ"ם, הועד הפועל של הקיבוץ הארצי "השומר הצעיר".

חבר הועדה המרכזת ומזכירות חברת העובדים של ההסתדרות.

מנהל המחלקה לעזרה הדדית וביטוח סוציאלי של ההסתדרות.

כל השנים חבר ההגנה.

כתב מאמרים שונים בעתונות.

בניו אוריאל, אלישע.

אריה ליבונטין

נולד ריאזן (רוסיה) בשנת תרע''ה (31.7.1915).

לאביו דב (בוריס) ליבונטין (אחיו של זלמן דוד ליבונטין מיסד "בנק אנגלו פלשתינה בע"מ - היום, הבנק הלאומי לישראל. ראה כרך ב', עמוד 813, ואחיו של יחיאל

יוסף ליבונטין

"חושי הארכי'', ראה כרך א', עמוד 252) ולאמו שרה בת זלמן דוד גינזבורג. גמר ביה''ס למסחר בתל-אביב, אוניברסיטת לונדון, בי"ס לכלכלה בלונדון ובוגר בי"ס "שרטרעד אינסטיטוט אוף סקרטוריס" בלונדון, וקבל תואר F.C.I.S. chartered secretary עלה לארץ בשנת 1925.

בשנת 1939 נשא לאשה את צילה בת אליעזר יעקבזון מרחובות (ראה כרך ב', עמוד 954).

עסק בספנות ומשלוחי פרי הדר.

חבר הועד הארצי של אגוד משרדי התיירות, חבר הנהלה של איפולני ושות' בע"מ משווקי פרי הדר, חבר מועדון רוטרי ברמת-גן.

אח בלשכת "אחידן", לשכת בנאים חופשים ברמת-גן.

חבר ההגנה משנת 1934.

שירת בצה"ל, קצין במלואים.

מנהל כללי של חברת נסיעות ותיירות "דפנה טורס בע"מ''.

בנותיו: דפנה, הדה.

יצחק וילדר

נולד בזכרון-יעקב, ג' סיון תרנ"א (1891).

לאביו שלמה (ממשפחת אכרים אמידים ברומניה) ולאמו יוטה בת אריה אריזון. קיבל חינוך בביה"ס העממי בזכרון-יעקב והשתלמות עצמית.

מעמל וממיסדי המכבי במושבה, מהשומרים הראשונים ב"בורג'" ובזכרון-יעקב.

APA citation

Tidhar, D. (1958). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 9, p. 3332). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/9/3332