Volume 9

Page 3376

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

מנחם חקלאי (צחובוי)

נולד כ''ה ניסן תרנ"ח (29.3.1898) בקרץ' שבחצי-האי קרים, רוסיה.

לאביו ישראל ולאמו חיה שרה בת יעקב נטע קראסני (אחותו של גרשון קראסני, שהיה עורך עתונים ציוניים בשפה הרוסית ועסקן צבורי, ואחד מאחיה הוגלה לסיביר מפני שבהיותו סטודנט סטר על לחיו של פורישקי ביץ', המנהיג האנטישמי הנודע ברוסיה, ואחרי שגמר את לימודיו בסיביר נתמנה שם למהנדס-יעור).

למד בגימנסיה ממשלתית בקרץ' והיה פעיל בארגון חוגי נוער ציוני ולמען הקה"ק, ואחרי מהפכת אוקטובר 1917 היה חבר ה"סוביעט רבוציק דעפוטאט".

אחרי גמר הגימנסיה למד שנה במכון לפסיכו-נברולוגיה בפטרוגראד ושנתים בפקולטה לחקלאות באוניברסיטת סימפרופול שבקרים. ב-1918 נתן יד ליוסף טרומפלדור ביסוד החלוץ ופעל בהכשרה בפולוסטרובו שליד פטרוגראד ובחות ההכשרה בש-טרק בקרים.

עלה לארץ באביב 1919. עבד במרחביה, בקבוצה חקלאית במגדל, השתתף ביסוד גדוד העבודה על שם טרומפלדור, היה חבר בקבוצת רושמיה, על הכרמל, עבד בעין חרוד, היה מבוני תחנת החשמל בתל-אביב, חבר קבוצת קרית ענבים, ממיסדי קרית עבודה (אח"כ חלק של העיר חולון). נתקבל לעבודות במינהל במועצה המקומית חולון והנה כעת מנהל ארגון בעלי גינות של עירית חולון.

ב-1924 נשא לאשה את מלכה בת קלמן פומרנץ, ואחרי פטירתה בט''ז חשון תר"ץ בקרית ענבים נשא ב-1932 את בלומה בת ברוך טרמבובולסקי. השתתף ביסוד חטיבת עובדי הרשויות המקומיות בהסתדרות הפקידים והיה חבר מזכירותה הארצית. כעת הנו חבר הנהלת קופת תגמולין של עובדי עירית חולון, חבר מועצת הסניף המקומי של מפא"י, חבר ועדת התרבות ומרכז פעולת הנחלת הלשון של מועצת פועלי חולון, ועוד.

שירת ארבע שנים בצבא הבריטי במלחמת העולם השניה.

כתב ב"קונטרס", "הפועל הצעיר", "הפנקס", "דבר", "החייל העברי", "שורות", ועוד.

בנותיו: רות אשת יוסף איתן, אילנה אשת אלי מרגלית, ברכה אשת נמרוד אשל.

פנחס גרבובסקי

נולד כ''א תשרי תרנ"ח (1897) בראש פנה.

לאביו מנחם (ראה בכרך זה) ולאמו רוניה בת ליב בלום. למד בחדר שיסד אביו ואח"כ בבית-הספר של המושבה.

בגיל 14 החל עוזר לאביו בשמירה במושבה ובמגדל, אח"כ שמר בזכרון יעקב, שם הצטרף לאגודת "הגדעונים" (שומרים ילידי המושבות, שלא מצאו את מקומם באגודת "השומר" של אנשי "פועלי ציון" בני העליה השניה וחזר לראש פנה.

במלחמת העולם הראשונה גויס לצבא הטורקי, ברח ממנו וחזר לשמירה מאזור השומרון.

ב-1918 התגיס למשטרה שיסד השלטון הצבאי הבריטי, למד בבית-הספר לשוטרים באיסמעיליה שבמצרים ואח"כ שירת חמש שנים בצפת.

ב-1920 נשא לאשה את נחמה בת שמשון בלום. מ-1924 שימש שנה אחת שומר השדות בהרצליה בראשיתה, אח"כ שמר שנתים וחצי במגדל, עד שחלה והוכרח לעזוב את המקום שאביו קיפח בו את בריאותו וחייו וחזר אל השרון.

היה מראשוני הסתדרות "בני בנימין" בארץ ומראשוני המתישבים בנתניה, בה ניהל כל השנים את השמירה.

ב-1932 השתתף ביסוד אגודת השומרים, וכיום הנו חבר הנהלת ארגון השומרים העברים הכללי בישראל.

בספר "מאה שנות שמירה" (בהוצאת ארגונו) פרסם מזכרונותיו.

צאצאיו: מנחם, אהרן, שרה אשת יהודה פרנקלטל, חמדה אשת נתן שוימר.

APA citation

Tidhar, D. (1958). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 9, p. 3376). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/9/3376