Volume 9

Page 3392

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

והנו יו"ר ועדת היוזמים. כן הנו פעיל ומפעיל במסגרת התאחדות עולי יון בעזרה לכל סוגיה ובהקמת שיכונים לעולי יון. וכאזרח הישוב נתן ונותן יד בפעולה ובהפעלה, בתרימה ובהתרמה למוסדות ולמפעלים שהזמן גרמם (הקרנות, כופר הישוב, מס ההתגייסות וההצלה, הגנה וכו'). גם למבקשים פרטיים ביתו פתוח, ורבים מעולי יון מוצאים בו עזרה ועצה והמלצה יעילה לסידורם.

צאצאיו: בנימין, יהודה, זהבה אשת יעקב אבי-נתן (בלושטיין).

מרים ונציה

נולדה ז' סיון תרנ"ז (7.6.1897) בסאלוניקי (יון, אז טורקיה).

לאביה יהודה מטרסו ולאמה פרלה בת משה זכאי (ממשפחת רבנים ומורים, בבית ציוני, שכל בניו השתרשו בארץ).

למדה בבית-הספר העממי וכתות ההמשך של "אליאנס" ובבית-הספר העברי בהנהלת ד"ר יצחק אפשטיין. היתה פעילה בהתעמלות ובעבודה תרבותית וציונית במכבי, ממיסדות המחלקה לבנות במכבי. רצתה לבוא וללמוד בסמינר למורות בארץ, אך נבצר ממנה בגלל פרוץ מלחמת העולם.

עבדה שנתים בתור גננת ומורה להתעמלות בביתהספר של אליאנס, ומשהתנגד המנהל לפעולתה בהחדרת עברית וציונות ללבות חניכי המוסד, ויתרה על המשרה ולא על דרכה בחינוך. מאז הגבירה את פעולתה במכבי, בלהקה הדרמתית, בועד המחלקה לבנות, בועד הראשון של אגודת "בנות ציון", בעבודה למען הקה''ק וכו'.

ב-1917 נישאה לשלמה ונציה (ראה ערכו בכרך זה) וב-1920 עלו לארץ והשתקעו בתל-אביב.

היתה לעזר לבעלה בפעולותיו למען עולי יון והיתה מארחת אותם בנדיבות יד ולב. הצליחה להרגיעם מהמרירות שבגלל קשיי ההתערות הכלכלית בארץ, ומשפחות רבות, שאמרו לחזור ליון, ביחוד בשל קשיי האשה להסתגל לעמל החיים. כאן, נשארו בארץ הודות להשפעתם. השתתפה ביסוד אגודת עולות יון לעזרת חולים. אח"כ התנדבה לפעילות-סעד ישובית כללית.

פעילה בויצ"ו מ-1928 ואילך. נבחרה ב-1933 יחד עם פסיה טייבר (ז"ל) לנציגות ויצ"ו בועד המקומי של הקה"ק בתל-אביב וב-1944 נבחרה ליו"ר הועדה של ויצ"ו למען הקה''ק ולחברה במועצה ובנשיאות של הועד הארצי למען הקה''ק. יסדה מעון לילדים (המקבל 50 ילדים של אמהות עובדות) על שם שם-טוב, רחל ואיריס שאלתיאל ברחוב עמק יזרעאל בתל-אביב. עורכת בכל שנה מסיבה מסורתית עם ארוחת ערב ותכנית אמנותית: לקרן הילד של ויצ"ו למען עזרה לאם ולילד בישובי הספר.

צאצאיה : בנימין, יהודה, זהבה אשת יעקב אבי-נתן (בלושטיין).

דניאל פרסקי

נולד בי"ח אב תרמ"ז (8.8.1887) במינסק שברוסיה הלבנה.

לאביו יצחק הלוי (שוחט עופות וסופר סת"ם בוולוז'ין, עיר הולדתו, ממשפחת הגאון רבי חיים מוולוז'ין מתלמידי הגר"א, אח"כ מנקרי אחוריים, מוכר בשר ויצרן-נקניקים בתעשיה ביתית במינסק ; אב לתשעה ילדים בזווג ראשון ולתשעה - בזיווג שני ; אחיו של הרב אליהו יונה פרסקי מאושמיאנה, מחבר ארבעה ספרי-דרוש "קול התור", "כנפי יונה", "יד אליהו" ו"שלמי תודה''. ולאמו רבקה בת דניאל מאנישביץ ה"רופא" בעיירה ראקוב, פלך מינסק (נספתה בגיטו מינסק בסוף 1941, הי''ד).

מגיל חמש למד ב"חדרים" והצטיין במיוחד בגמרא. למד עברית ורוסית מפי מורה פרטי בבית והוסיף להשתלם בעברית בשיעורי-ערב ובקריאת ספרים ועתונים, ואף חתם על עתונים עברים לילדים ואח"כ למבוגרים וגמע את תכנם בצמאון, אף כי מגיל עשר נרתם גם לעבודת עזרה במסחר ובמלאכה של אביו, ולא פעם סבל בשל ביטול הזמן.

בגיל 12 וחצי שוחרר מה"חדר" וגויס לתעסוקה מלאה בעבודות הפרנסה של אביו, ומאז נטל לעצמו פנאי להשתלמות מתמדת בשפה העברית ובספרותה. אף היה בא לשעה בכל יום ללמוד גמרא בישיבה מפי רב. ומגיל צעיר זה החל מתענין בדקדוק ובמכמני הלשון, שאל בקביעות מהספריה העממית על שם נופך כל מיני ספרים וקבצים וקונטרסים וכרכי עתונים עבריים, ולפעמים לקח לקריאה גם ספרים אידיים ורוסיים. הצטרף לאגודות העבריות "דוברי עברית" ו"ציון ושפתה", וביחוד היה פעיל באגודת "שפתנו". בשבתות היה מבקר בקביעות במסיבות של אגודת הנוער הציוני "נצח ישראל", שנערכו בבית כנסת קטן של צבעים, הרצה הרב ש"י גליקסברג תולדות ישראל : הרב מאיר

APA citation

Tidhar, D. (1958). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 9, p. 3392). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/9/3392