Volume 9

Page 3404

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

ד"ר ישראל ארצי (איזיקוביץ, ארדנסקי)

נולד חוסט (צ'כוסלובקיה), ט"ז אייר תרס"ז (30.4.1907).

לאביו צבי איזיקוביץ ולאמו צבי (פייגה) בת חיים שטינברגר. קבל חנוך בבית ספר תיכוני בחוסט, בי''ס למסחר בפרסבורג, סבלוש, אקדמיה ממשלתית למסחר מוקצב ובאוניברסיטאות: פקולטה למשפטים וכלכלה בברנו ובפרג (צ'כוסלובקיה) וקבל תואר - ד"ר למשפטים. ואח''כ קבל תואר של רואה חשבון.

היה פקיד ממשלה, סגן יו"ר עירית חוסט (1945), עורך-דין ומנהל כללי במפעל ממשלתי בצ'כיה.

בשנת 1927 יסד באקדמיה הממשלתית למסחר במונקצבו את הארגון הציוני הבלתי-מפלגתי "השומר קדימה".

בשנת 1928 יסד את "השומר קדימה" בחוסט. באותה שנה הוציא וערך את העתון "אחדות" בשפה האונגרית עבור הנוער הציוני.

בשנת 1930 ממיסדי ומפקדי ופעילי "ברית טרומפלדור" במוקצ'בו וחוסט שבצ'כוסלובקיה.

בשנת 1929 יסד מחדש עם צבי פרומר את בית הספר העברי בחוסט.

בשנת 1936 נשא לאשה את חנה ב ת פישל הנדלסמן ממוקצ'בו (נרצחה עם 2 הילדים במחנות השמדה, אושביץ בגרמניה, ביום 26 למאי 1944) ובזיווג שני נשא לאשה בשנת 1945 את לאה בת יצחק אייזיק גרינ ברגר .

בשנת 1949 עלה לארץ.

משנת 1950 עובד ממשלתי במס-הכנסה בתפקיד מפקח.

יו"ר ארגון יוצאי חוסט והסביבה.

חבר ההנהלה של התאחדות עולי צ'כוסלובקיה. צאצאיו (מאשתו הראשונה): חיה ז"ל, פישל ז"ל (הושמדו יחד עם אמם במחנות ההשמדה באושביץ - כנ"ל).

מאשתו השניה : רבקה, צבי.

רבקה סחרוב

נולדה ביאליסטוק (רוסיה), ט"ז אדר תרל"ה (1875). לאביה העסקן ר' יצחק אייזיק בן-טובים (ראה כרך שני, עמוד 595) ולאמה שיינה חיה בת ר' מרדכי דודובסקי. מביאליסטוק.

קבלה חנוך מסורתי. עלתה לארץ עם משפחתה בשנת תרנ"א (1891).

בשנת תרס"ב (1902) נישאה לה' יצחק מרדכי סחרוב (ראה כרך א', עמוד 308).

לקחה חלק פעיל בארגוני מוסדות החסד ביפו-תל אביב.

עסקנית ותורמת למוסדות צדקה שונים.

צאצאיה : זהובית אשת מאיר שלוש, יחזקאל סחר (מפקח כללי של משטרת ישראל), מרים אשת אליהו פשו טי, ישראל, אליהו, אהרן.

אגרונום שמשון קצפירובסקי

נולד בעיר גרייווע (פולין) בשנת תרנ"א (1891).

לאביו ר' חיים ולאמו שיינה בת משה מנדל. קבל חנוך מסורתי ובנתיב זה נהג כל ימי חייו.

APA citation

Tidhar, D. (1958). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 9, p. 3404). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/9/3404