Volume 1

Page 281

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

טוביה סלומון

נולד בירושלים, כ''ד תשרי תרכ"ג (1862), לאביו ר' יואל משה סלומון, העסקן המעולה בצבור הירושלמי, מעורכי "הלבנון" ועורך "יהודה וירושלים", ממיסדי נחלת שבעה ופתח-תקוה (נכד ר' זלמן צורף גואל ה"חורבה" ובן ר' מרדכי , חלוץ החקלאות והתעשיה בארץ, מבוני בית-הכנסת ה"חורבה", מראשוני הישוב האשכנזי בירושלים), ולאמו פרומה בת ר' אברהם רוטנברג .

החל ללמוד בתלמוד-תורה של ישיבת "עץ חיים" בירושלים. אח"כ בילדותו ובראשית שנות בחרותו היה עם הוריו בכפר יהודיה בעת שאביו השתתף בפועל ביסוד המושבה החקלאית הראשונה, פתחתקוה, מיסודם של אנשי ירושלים, ולמד במרכז התורני מיסודה של חברת "דגל תורה", שהתקיים בכפר ליד בית אביו. באותה תקופה היה מלוה את אביו בנסיעותיו בארץ והתחקה על פרטי פעולותיו לטובת הישוב וההתישבות, ולבו אמר לו, שלכל פרטי המעשים יהיה ערך היסטורי לעתיד ורשם אותם ביומנו, ויומנו זה הוסיף אח"כ נדבכים לבנין התיאור של תקופת ההתעוררות הגדולה.

כשחזר אביו ירושלימה חזר אף הוא ולמד עוד בישיבת "עץ חיים", ואח"כ למד את מלאכת הדפוס בבית-הדפוס של אביו. לאחר זמן, כשאביו היה עסוק בראשו ורובו בעניני הצבור, קיבל עליו הוא עם אחיו ר' יוחנן דוד את ניהול בית-הדפוס במשך 30 שנה. תוך עבודתו במלאכה המשיך לעסוק בתורה ובמעשים טובים, השאיר את ההתבלטות לאחרים ותמך בהצנע-לכת בכל דבר טוב ומועיל. כתב הרבה זכרונות על תקופת יסוד הישוב האשכנזי בירושלים, שאסף מפי זקנים במשפחה ומחוצה לה ופרסם חלק מהם בדפוס. כן עסק בחקירות היסטוריות-טופוגרפיות בדבר צורתם ומקומם המדויק של החומות והשערים של העיר והר הבית בימי קדם. פרסם בשנת תש"ב ספר "בשעריך ירושלים" חלק א'. חלק ב' מוכן לדפוס.

היה משך שנים חבר ועד הכללי "כנסת ישראל", חבר וגבאי חברת אוצר החסד "קרן שמואל".

ד"ר יעק ב כהן

מגדולי המשוררים העבריים, נולד א' תמוז תרמ"א (1881) בסלוצק שברוסיה הלבנה. מראשית תרמ"ג בזגירז' ליד לודז שבפולין, שם גדל וקבל חנוך מסורתי, שהניח מקום גם ללמודי-חול. אביו בנימין, סוחר אמיד ובן-תורה, מיטיב זמר ובעל חוש אסתטי מפותח ששאף לאחד בבנו את הנאמנות לדת עם השכלה כללית, הביט בדאגה על "התפקרותו" של זה ובשמחה - על הישגיו. לבסוף עזר לו בעצמו לצאת לחוץלארץ לשם רכישת השכלה עליונה.

בן-עשר, מתה עליו אמו פסיה בת ר' חיים ונדרובסקי - מאורע, שהשליך צלו על נעוריו ועל כל ימי חייו. אז כתב את שירו הראשון, שיר-נכאים על מות האם. ואולם השיר הראשון שנדפס ("ה ג י ו ן לזכר יהודה המכבי") נכתב בחנוכה תרנ"ח והופיע ב"ספר השנה" של סוקולוב לשנת תר"ס (1899). בסוף 1902 יצא הקובץ הראשון של שיריו בהוצאת "תושיה".

1903-09 שנות האוניברסיטה שלו בברן, מינכן ופריז. את תואר-הדוקטור לפילוסופיה קבל בברן על יסוד הדיסרטציה (כתובה גרמנית) "לבקורת מושג הגאון", שזכתה לשבח גם בכתבי-העת המקצועיים.

ב-1921 נשא לאשה את מרים בת ר' חנוך לוין (סוחר) ונכדת ר' שלום אפשטיין, מנכבדי העדה בלודז.

"ציוני מלידה" השתתף ביסוד אגודת "בני ציון" בעירו לאחר הקונגרס הציוני הראשון (1897), וכן נספח תיכף לבואו לברן לאגודת הציונים האקדמאים. ואולם עיקר פעולתו היה בשדה התרבות ותחית הדבור העברי. בראשית תרס"ז יסד עם חבריו בברן את לשכת המרכז של "עבריה", שעסקה בתעמולה להחיאת הלשון וכנסה בסוף אותה שנה בהאג שבהולנד את הועידה העולמית של "עבריה" זו, שנתגלגלה לאחר מספר

APA citation

Tidhar, D. (1947). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 1, p. 281). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/1/281