Volume 1

Page 364

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

משה שמואל (סמואל) וולפסון

נולד בליברפול (אנגליה) בשנת תרנ"א (26.1.1891), לאביו ר' בנימין יהודה ליב , ראש השוחטים בליברפול ולאמו צפורה רבקה בת אברהם יעקב קונינסקי.

למד בבית-ספר עממי יהודי, בבית-הספר התיכוני "אולטון" ובאוניברסיטת ליברפול (פילוסופיה, היסטוריה ותורת החינוך) וקיבל תואר B.A. . נתקבל למורה בבית-ספר תיכוני בלונדון, ובמלחמת-העולם הראשונה, ב-1915, התגייס לצבא הבריטי, ל- . R.F.A שרת בחזיתות צרפת ובלגיה עד ששוחרר ב-1919.

נשא לאשה את קלארה בת אהרן הכהן רוסקין מאנגליה.

ב-1923 עלה ארצה ונתקבל למורה לאנגלית בגימנסיה "הרצליה" בתל-אביב.

ב-1 בפברואר 1927 נתקבל לפקיד במחלקת העליה הממשלתית ושירת בה ביפו, תל-אביב, חיפה וקנטרה. החל מ-5 באוגוסט 1932 בקביעות בתל-אביב, ומשנת 1940 מנהל מחלקת העליה בתל-אביב.

השתתף בפעילות חברתית וספורטיבית כיו"ר מועדון הבוקס "באני ליאונרד" בתל-אביב.

במלחמת-העולם השנית, כשהעבודה במחלקת העליה צומצמה, שירת גם בתפקידים שונים בשטחי-פעולה אחרים. היה עוזר ראשי למפקח על כוחות האדם, יועץ ויו"ר בועד הצבאי-האזרחי המשותף לבעיות כוחות האדם במחוז תל-אביב ויפו (הנקרא "מחוז לוד"). עם שחרור המתנדבים הארצישראליים מהצבא בסוף המלחמה היה המנהל האחראי לחינוך מקצועי לחיילים המשוחררים.

נפטר בתל-אביב, כ"ז אייר תש"ז (17.5.47) ונקבר בנחלת-יצחק.

צאצאיו: בנימין יהודה (שירת בצבא), יונה-רות.

יוסף סמסונוב

נולד בהומל, רוסיה, בשנת תר"ל (1870), לאביו ר' אריה ליב , ממיסדי חדרה.

נתחנך חנוך מסורתי והשתלם בטכניקום, קבל תואר מהנדס טכנולוג. עבד במנהל בית החרשת הגדול לנייר של דודו לוביאנוב, בהומל.

עלה ארצה עם הוריו וחמשת אחיו בשנת תרנ"א והשתכנו ב"חאן" של חדרה. עבד במשק המשפחה, ובשנת תרס"ה נסע לאמרי קה והשתלם ברוקחות. התמחה במקצוע ופתר את השאלה הגיאומטרית הבלתי נפתרת "הטריאנגל" ובעיות מתמטיות אחרות שלא נפתרו וקבל גם תואר ד"ר למתימטיקה. השתתף בקונגרסים מדעיים שונים באמריקה.

חזר לא"י בשנת תרע"ט, לפני זה עבד כמה שנים במצרים כרוקח.

נשאר ערירי כל ימי חייו, חלה במחלת ריאות ונפטר בחדרה, א' טבת תש"א.

זאב פרל

נולד בפודהייצה (פולין) כ"ב חשון תרמ"ט (1888) לאביו ר' אליקים גצל , בר אוריין, מראשוני המתישבים במושבה מחנים.

אחרי שנתחנך חנוך תורני בחדר עלה ארצה בתרנ"ט עם אמו והתישבו במחנים, במקום שאביו גר מלפני זה. עברו לצפת וכאן המשיך ללמוד בישיבת הרידב"ז גם אחרי שבשנת תרס"ט נשא לאשה את חנה בת ר' יואל ברשד , מנכבדי העיר צפת.

בתרע"א יצא לחיי המעשה, ולפי יזמת ז. ד. ליבונטין, מנהל אפ"ק בארץ, שיסד סניף בצפת ועודד את אברכי הישיבות בעצה ובעזרה להתחיל בפעילות כלכלית, יסד יחד עם ברוך ברזל ויהודה מייברג את דפוס "הגליל", שעבד בשביל מוסדות התורה והחסד בצפת ואמריקה ונתן פרנסה לבעליו ול-15 פועלים.

אחרי מלחמת העולם הראשונה הקים עם שותפיו את דפוס "הגליל" גם בטבריה.

APA citation

Tidhar, D. (1947). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 1, p. 364). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/1/364