Volume 1

Page 405

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

את העבודה והמלאכה בבנין הארץ ראה כיעוד-חיים קדוש ואת בנותיו הישיא לנגדים, כדי שגם חתניו יהיו בבוני הבתים להרחבת הישוב על אדמת הארץ.

נפטר בעקרון, י"ז כסלו תרע"ז.

צאצאיו: משה נח; רשקה אשת אברהם ברנשטין ; שלמה; מלכה אשת מאיר חומסקי; אסתר אשת דוד קנדלר; יהודה (הוא חבר באגודת הנהגים "דרום יהודה"); אליעזר (ארגנטינה).

אברהם יעקב גלמן

מאברי הכפר פבלובקה. פרטים לא ידועים אודותיו. נפטר בירושלים.

יחזקאל לוין

נולד ברוזינוי, פלך גרודנה, בשנת תרכ"ב (1862), לאביו אברהם מרדכי . קיבל חינוך מסורתי וכשגדל היה אכר בפאבלובקה.

נשא לאשת את זלטה לאה.

היה במשך כמה שנים יו"ר ועד המושבה, גבאי בית-הכנסת, חבר הנהלת גמילות-חסדים ועסק בכל צרכי הצבור.

עד יומו האחרון היה אכר מסור לאדמה ולעבודה.

בניו ממשיכים בעבודה חקלאית. משפחתו מסועפת בארץ (משפחות גולד, מאלר, וילנצ'יק מפתח-תקוה, ועוד).

נפטר בירושלים, י"ב ניסן תרצ"א.

צאצאיו: חיים משה; שמחה; שינה אשת יהושע מלר; צפורה אשת יצחק אייזיק וילנציק; דבורה אשת בנימין קורופקוב (מהמתישבים הראשונים בבאר טוביה); חסידה אשת בן-ציון גולד.

יעקב לסקובסקי

נולד ברוזינוי, פלך גרודנה, בשנת תר"ח (1848), לאביו יוסף ולאמו זלדה. קיבל חינוך מסורתי וכשגדל היה אכר בכפר פאבלובקה.

נשא לאשה את בלומה בת מנחם רוזין מוולקוביסק.

נבחר באספה כללית של בני המושבה באור ליום כ"ג תשרי תרמ"ו לגבאי בחברת בקור חולים וחברה קדישא.

התקומם נגד שלטון הפקידות ולא יכול להשלים; עם השעבוד לאדונים קשים. הוכרח לעזוב את המושבה למרות אהבתו לאדמה ולעבודה. יצא לאמריקה עם משפחתו והסתדר שם, אך שאיפתו לציון לא הרפתה ממנו. אחרי מלחמת-העולם הראשונה יחזר ארצה ועזר במשק של בתו מיכלה פרס במושבה. בסוף ימיו חי בירושלים ועסק בגמילות-חסדים ובעזרה לילדים עזובים. השאיר סכום הגון לטובת בית-היתומים דיסקין.

נפטר בירושלים, ט"ו חשון תרצ"ד.

צאצאיו: מיכלה אשת שמואל פרס; זלדה אשת חיים שיף; חנוך; מרים; יהודית; מינה אשת קדיש לוין; ליבה. גולדברג.

משה מלר

נולד ברוזינוי, פלך גרודנה בשנת תר"י (1850), לאביו שלמה. קיבל וחינוך מסורתי וכשגדל היה אכר בכפר פאבלובקה.

נשא לאשה את חנה (נפטרה כ"ז תשרי תרמ"ו בעקרון).

היה במשך כמה שנים חבר ועד המושבה. עד יומו האחרון היה אכר מסיור לאדמה ולעבודה.

נפטר בעקרון, כ''א תשרי תרס"ז.

צאצאיו; יוסף צבי; יהושע; אסתר ז"ל אשת שלמה, שקולניק.

APA citation

Tidhar, D. (1947). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 1, p. 405). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/1/405