Volume 1

Page 478

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

לאחר גמרו את חק למודיו נתקבל כפקיד בבנק אנגלו-פלשתינה בע"מ ירושלים והיה אחד מהעובדים החרוצים ביותר.

בתרע"ב השתתף ביסוד אגודת "המכבי" בירושלים והיה ממעמליה הראשונים.

עם הכרזת החוקה על ידי הטורקים הצעירים התגייס לצבא העותומני.

בשנת תרע"ד נשא לאשה את צפורה בת חיים הויזדורף (מהרוקחים הראשונים בירושלים), שגמרה את הסמינר למורות "עזרה" בירושלים.

בשבט תרע"ז הוגלה יחד עם הוריו והמשפחה לדמשק ע"י ג'מל פחה.

חלה בטיפוס הבהרות ונפטר בדמשק, ב' ניסן תרע"ז.

הניח אשה ובת שמריה (מורה).

יעקב יערי-פולסקין

בן יעקב וסימה בת חיים אהרן פינקלשטין. - נולד בעיר פריסלב, פלך פולטבה (אוקראינה), י' טבת תרמ"ז (25.12.1886). קבל חנוך מסורתי בחדר עד גיל ארבע עשרה. מאז ועד שנתו הי"ט נכנס לעול עבודה לשם הושטת עזרה למשפחה.

בערב ראש השנה תרס"ו עלה ארצה בגיל 19 כחלוץ.

נכנס לעבודה בתור פועל חקלאי וכשומר בכרמים בפתח תקוה, ראשון לציון ורחובות.

עבד עם השומר ברלי שויגר ויחד הוציאו עתון בכתב- יד בשם "דער פיאש" (המעדר), שנתן בטוי למתרחש בחוגי הפועלים במושבות יהודה. הופיעו רק שני גליונות (50 עמוד בכל גליון).

בשנת 1908 היה מהמתישבים במושב הפועלים עין גנים שנוסד אז.

בשנת 1909 עבר לתל-אביב שהתחילה אז להבנות, ועבד בישור החולות בקבוצת החולות ("זמדניקעס") ובנין הבתים בקבוצת הפועלים העירוניים הראשונה בתל-אביב.

עבר לגליל ועבד בסיקול האבנים משדות המושב מג'דל. כן היה מן הפועלים הראשונים במושב היאשון של עמק יזרעאל - במרחביה.

בשנת 1911 יצא לארצות הברית. התחיל בעבודה ספרותית; פרסם ב"מאמענט" הוורשאי את פרקי זכרונויתיו הראשונים : "זכרונות שומר" (עראינערונגען פון א וועכטער). שהה בארה"ב עד מאי 1914. חזר ארצה כשליח האחוזה הקליפורנית מלוס-אנג'ילוס, כדי ליסד מושבה חרשה בא"י.

בשנת 1914 נשא לאשה את סוניה בת משה גורליק מצרניגוב.

עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה, גורש באוקטובר 1915 מן הארץ ע"י הטורקים עקב פרסום מאמר ב"צוקונפט" האמריקני "מכתבים מארץ ישראל", שבו תי,אר את המארש של ג'מל-פחה לכבוש את מצרים.

נסע לארה"ב ושהה שם עד סוף 1919 ועבד בעבודה חקלאית בשדות דקוטה שבערבות אמריקה.

שם פרסם רשימות וזכרונות ב"צוקונפט", ששמשו אח"כ בתור חומר לספרו: "חולמים ולוחמים". עירך ה"צוקונפט" - אברהם לסין - יעץ ועודד אותו לאסוף את המאמרים האלה בספר.

השתתף גם ב"פארווערטס", "טאג", "אידישעס טאגעבלאט", "Maccabean", "Jewish News" "דאס אידישע פאלק", "די נייע וועלט", "צייט" וכו'.

בארץ היה ב"כ של ה"היינט" האמריקאי מיסודו של הרמן ברנשטיין, ולאחר שהעתון הנ"ל נפסק נהיה לב"כ ה"פארווערטס" בשנים 1925-1922.

השתתף בעתונות העברית בא"י: כשהארץ" וב"דואר היום" פרסם עשרות מאמרים ובהם חומר רב לתולדות הישוב.

בשנת 1922 יצא לאור במהדורתו הראשונה הספר "חולמים ולוחמים", מתורגם ע"י יוסף לואידור

APA citation

Tidhar, D. (1947). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 1, p. 478). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/1/478