Volume 1

Page 477

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בתרנ"ה הצטרף לחברת "ישוב ארץ הקודש", אגודת בני ירושלים מהישוב הישן, שנטלה על עצמה לשלוח מבחורי הישיבות להתמחות בעבודה חקלאית במושבות, תמכה בהם והשתדלה לעזור להתנחלותם על הקרקע. פרסם מאמרים ומחקרים בעתוני ארצנו וחו"ל וספר בשם "חבת ציון". לאחר שנה פרסם באידית ספר בשם "מכתבים מארץ-ישראל". נתחבב על משכילי ירושלים, נתקבל לאח בלשכת "בני ברית" והיה ממקורביהם של הרי"מ פינס, הרי"מ סלומון, ר' יוסף ריבלין . רביהם של הרי"מ פינס, הרי"מ סלומון, ר' יוסף ריבלין, רא"ל פרומקין , בעל תולדות חכמי ירושלים ורי"ד פרומקין בעל "חבצלת". נתחבב על כל חוגי ירושלים, חכמיה וסופריה, חרדיה ועסקניה.

במשך הזמן התמסר לאסוף תעודות בכתב ומזכרות מעתונות ישנה על הישוב הישן ובוניו וחולמיו ולוחמיו, כדי להקים שם וזכר לאותם אלמונים, שמעמלם, מיסוריהם ומהקרבתם העצמית נצטרף בנין הישוב היהודי בארץ, אם כי איסוף זה עלה לו בהוצאות שלמעלה מיכלתו החמרית, ומפעם לפעם היה מפרסם קטעים מהם בעתונות על עניני ירושלים ב"חבצלת", "היהודי", "המליץ"' "מחזיקי הדת" ובעתונות היומית שלאחר מלחמתהעולם הראשונה ("דאר היום", "הארץ"' ואח"כ גם "דבר" ו"הבקר"), בשמו ובכנויים הגפ"ן, פנ"ג, בן יאיר, בן שמעי, אבו הירש פנחס בן יאיר ובעתוני אנגליה, אמריקה.

מתרפ"ג ואילך נתן את דעתו על כך, שהחומר שהוא מאסף בעמל רב עלול ללכת לאיבוד בעתונים, שאין איש מצניעם למשמרת אחרי הקריאה, ולכן החל להוציא את החומר בחוברות מיוחדות. במשך השנים הוציא סדרת חוברות (למעלה מעשרים) בשם "זכרון לחובבים ראשונים", למן עלית תלמידי הגר"א ועד לעלית בני ביל"ו והלאה; 25 חוברות בסדרת "מגנזי ירושלים"; 33 חוברות בסדרה שניה מגנזי ירושלים (אוסף תעודות עתיקות של רבני ירושלים ומנהיגיה, תקנות, החלטות, מאורעות ומעשים, "פירמאנים" של השולטן והממשלה בנוגע לאישים יהודים חשובים, כגון אישורי רבנים ראשיים וכדומה, או בנוגע לכלל הצבור היהודי); חוברות בסדרת "אבני זכרון" (אוסף כתבות של לוחות זכרון קבועים בקירות של מוסדות תורה וחסד או בבתים מוקדשים להם, וכן שעל מצבות-קברים של אישים רבי-פעלים בירושלים וביתר המקומות בארץ. - חומר היסטוריוגרפי לתועלת החוקר והמתענין בתולדות הישוב בירושלים; כעשר חוברות בסדרת "בנות ציון וירושלים" לזכר נשים נדיבות ועסקניות שהגדילו לעשות למען בנין הישוב ומוסדותיו; אלבום ארץ ישראל; אוסף תמונות מהישוב הישן החדש וילידי הארץ, רבנים חכמים וסופרים, עסקני הצבור ומוסדות הצבוריים בא"י; אסף תמונות מילידי הארץ ירושלים ארץ ישראל, רבנים חכמים וסופרים עסקני הצבור בעלי מסחר ובנין ; ספר הישוב, תולדות השכונות ומיסדיהן מראשית הוסדן משנת הכת"ר עד היום ; לחג יובל השמונים לבנין הישוב העברי מחוץ לחומת העיר, תרצ"ט. כן פירסם חוברות מונוגרפיות על אישים, משפחות ותיקות ומפורסמות, מוסדות, שכונות ומפעלים. בסך הכל פרסם למעלה ממאה ושבעים חוברות, המהוות חומר היסטוריוגרפי רב-ערך לתולדות הישוב, - ובל זה בלי עזרה משום מוסד צבורי, בתנאים חמריים קשים מאוד, ורק בעזרה מקרית של אנשים פרטיים.

מתוך מסירות רבה ליעודו היה מכתת רגליו בשכונות מרוחקות אפילו בשנות המהומות לאסוף חומר ולהצילו משכחה ולא חשש לסכנות.

בתרצ"ח פוטר ממשרתו ב"ביקור חולים הוספיטל", ומאז חי בדחקות ממש (עד כדי כך, שהוכרח להכניס את אשתו לבית-החולים של המיסיונרים, מאין לו יכולת לשלם בעדה בבית-החולים שעבד בו קרוב ל-43 שנה בשכר מצומצם), אך הוא הוסיף לאסוף חומר ולהוציא מפעם לפעם חוברת נוספת, כאבן יסוד לבנין תולדות הישוב.

כל ימיו ישב בעיר העתיקה והיה הולך ממנה יום-יום מרחק רב למקום עבודתו, ורק בשנת תרצ"ח עבר לדור בימין משה.

בחדשיו האחרונים סבל מחסור, מחלה, חולשה כללית והיה נעזב ונשכח מכל מכיריו ומיודעיו. כשגברה עליו מחלתו מחלת הסכר נתקבל סוף-סוף לבית-החולים, שעבד בו במיטב שנות חייו, ושם נפטר ביום י"ג אדר תש"א, יום אחד לפני מלאות לו 68 שנה, והובא לקבורה בהר הזיתים.

צאצאיו: מאשתו נחמה שרה : צבי ; דבורה אשת המנוח יוסף ליב טננבוים; צביה אשת שמואל כספי (בן הרב מוני זילברמן); חיה רחל אשת בן ציון אניקשטר ; גרשון (רב בלונדון); פיבל (פקיד באפ"ב ירושלים). מאשתו טובה רבקה : אריה .

שמריהו ילין

נולד בירושלים, י"א טבת תרנ"ב, לאביו דוד ילין ולאמו איטה בת ר' יחיאל מיכל פינס. למד בבית הספר למל ובבית הספר למסחר מיסודה של חברת "עזרה" בירושלים.

APA citation

Tidhar, D. (1947). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 1, p. 477). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/1/477