Volume 10

Page 3476

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

ברכישת התרופות על חשבונו. כן היה פעיל בעזרה למהגרים ובארגון קורסים בשבילם ללימוד השפה והליכות החיים של צרפת, להקל עליהם את התערותם בחיים וסידורם בפרנסה.

במלחמת העולם הראשונה שירת כרופא בצבא הצרפתי וב-1918 שירת בתפקיד זה בצבא הצרפתי שחנה אז בארץ.

ב-1938 חזר לירושלים ועסק ברפואה ובעבודה ספרותית. בעיקר כתב מונוגרפיות ומחקרים על קשרים ודימויים בין הספרות העברית והצרפתית ועל אישים במדע ובספרות בירושלים ב-200 השנים האחרונות, ואחדים ממחקריו פורסמו בדפוס בעברית משופרת, כפי שהיתה נהוגה בנעוריו.

נפטר בירושלים, כ"א שבט תשי"ז (23.1.1957) ונקבר בהר המנוחות.

אילת הולצמן (גורדון)

נולדה במוסקבה (רוסיה), ל' כסלו תרנ"א (22.12.1890).

לאביה אברהם זאב גורדון (ראה כרך ב', עמוד 875) ולאמה שרה אסתר בת ר' שרגא פייבל יעקב יעקבזון (ראה כרך ב', עמוד 836) ואשתו ליבה יעקבזון (שהיתה ידועה בירושלים בתואר-הכבוד "הצדקנית העשירה", באשר לא הסתפקה בפיזור בממון רב לעזרת נצרכים מכל עדות ישראל, אלא כדרכה עוד במוסקבה היתה גם גומלת חסד בגופה בטיפול בחולים ובביקורי עידוד לעזרה בבתי נדכאים בשיטת "משכיל אל דל", שבמקום הרגשת שפלותו של מקבל עזרה ירגישו הנעזרים רוממות כבוד האדם שלהם ואת שויון מעמדם עם נדיבה זו, ש"במקרה" עשירה היא מהם).

בשנתה הראשונה עלתה לארץ עם הוריה וגדלה ברחובות ואחר-כך בראשון לציון. כאן למדה בביתהספר העממי של הבארון בנימין רוטשילד, שמוריו, מאבות החינוך העברי בארץ, טיפחו בחניכיהם את מיטב ערכי היהדות והאנושות, ונתחנכה גם על טהרת האצילות היהודית והאנושית של משפחת אביה (שלשלת של הרבה דורות רבנים) ואמה (בית יעקבזון הנודע לתהלה עוד במוסקבה, כמתואר בערבו של שרגא פייבל יעקבזון בכרך ב').

ב-1905 נישאה לשמואל צבי הולצמן (ראה כרך ג', עמוד 1483).

היתה פעילה ברחובות בעניני סעד לזקוקים וטיפוח ערכי הדת. לפני מלחמת העולם הראשונה יצאה אחרי בעלה לאוסטרליה, עזרה לו במפעליו החקלאיים (המפורטים בערכו שלו). שם היתה פעילה בועד למען ישוב ארץ-ישראל, דיברה עברית בפומבי ושמרה על הצביון הארצישראלי של ביתה אף בקריאת שמות עבריים לילדיה בסביבה הלא-יהודית של מקום מגוריהם. הלכה אחרי בעלה גם לאזור נידח, שחיפש וגילה בו מכרה זהב, למען קיום אחדותה של המשפחה הישראלית וקיום שלימותו של הבית העברי לילדיה בנכר.

משחזרו אחרי שנים רבות לרחובות המשיכה בפעילות צבורית ליסוד גן-ילדים דתי ובית-ספר דתי ברחובות. לביסוס הציונות הדתית בעבודה ארגונית בסניפים המקומיים של המזרחי והפועל המזרחי ובצירה בועידותיהם, ביסוד מעונות לזקנים וזקנות ברחובות, ובעזרה פעילה ומסורה למרת דבורה כהנוביץ ז"ל בייסודו ובהחזקתו של המוסד לילדים עזובים באבן-יהודה, וממשיכה בפעולות סעד ודת עד היום.

צאצאיה: ד"ר מאיר שמעון (רופא מנתח באנגליה, היה בשעתו אלוף הבוקס באוניברסיטת לונדון, זכה בשני פרסים רפואיים. היה רופא בדרגת קולונל בצבא הבריטי במלחמת העולם השניה), אהובה (סופרת בעברית ובאנגלית) אשת משה פרנקל, בן-עמי.

יצחק גולדשלג

נולד י"ג סיון תרפ"א (19.5.1921) ברוזדול שבמזרח גליציה.

לאביו משה ולאמו זהבה (גולדה) בת ר' דוד שמואל פיקהולץ. למד בחדר ובבית-ספר עממי ממשלתי בפולנית.

APA citation

Tidhar, D. (1959). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 10, p. 3476). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/10/3476