Volume 10

Page 3481

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

ביפו ובתל-אביב. בשנים 1955-1953 עבד בהתקנת מפעל "מספרו" בחיפה, ואח"כ עד סוף ימיו עבד ב"דובק" בבני ברק.

היה חבר פעיל ב"העובד הציוני" ואיכסן בביתו את אסיפות הסניף ובסוף ימיו הצטרף למפא"י. מילא את חובתו למולדת ב"הגנה" בחי"מ ובהג"א, חיבב ספר והיה חבר קבוע בחוג לתנ''ך ברמת גן.

נפטר כ''א חשון תשי''ז (26.10.1956) ונקבר בקרית שאול.

בנותיו: שרה אשת דוד ארנון (פקיד), שולמית אשת יצחק זמר (פקיד בבנק לאומי ברמת גן).

חזי (יחזקאל) לופבן

נולד י"ג אב תרפ"ט (19.8.1929) בתל-אביב.

לאביו יצחק לופבן (עורך "הפועל הצעיר" - ראה כרך ד', עמוד 1604) ולאמו לאה בת יחזקאל רוזנבלט. למד בבית החינוך לילדי עובדים, בבית-הספר תלנורדוי ובבית-ספר תיכון-חדש.

היה בהכשרה מגוייסת בחקלאות בנוה-אילן ובנוה-ים ובימאות חצי שנה בצי המסחרי. במלחמת העצמאות שירת בחטיבת הנגב של פלמ"ח והשתתף בכיבוש בירעסלוג'.

ב-1951 נשא לאשה את רות בת רחל ויעקב זעירא. בגיל 21 החל לעבוד כאזרח במערכת השבועון הצבאי "במחנה", כתב את מאמריו הראשיים ותקופה מסויימת היה עורכו. ב-1953 יסד וערך עתון מוצאי-שבת "חצות" כל זמן קיומו. אח"כ ערך אחד מעמודי "מעריב" ופירסם כמה סיפורים ב"הארץ". ב-1954 חזר ל"במחנה" והיה עורך בו את הגליונות לחגים. יסד בגלי-צה"ל את המדור השבועי "מחיל-אל-חיל" ושידר בו את המאמרים שכתב בנושאים בטחוניים. מאוגוסט 1956 ערך את השבועון המצויר "רימון" שהשתתף בייסודו. בתו: לאה.

קרל אלפרט

נולד בוסטון (ארצות הברית), ה' אייר תרע"ג (12.5.1913).

לאביו מרדכי אליעזר אלפרט ולאמו בלומה בת זלמן אפרת. קיבל חינוך מסורתי, חניך האוניברסיטה בוסטון.

נשא לאשה את נחמה בת מאיר טננבוים. היה יו"ר ארצי של תנועת "יהודה הצעיר" בארצות הברית (1940-41).

היה סגן עורך ה"ג'ואיש אדווקיט" בבוסטון (1935-40), העורך הראשי של "ניו-פלשתיין" (ניו-יורק, 1940-46), מנהל מחלקת החנוך של הסתדרות ציוני אמריקה (1946-52).

בשנת 1952 עלה לארץ.

נתמנה (1952) למנהל המחלקה לקשרי צבור של הטכניון, ועוזרו הראשי של מנהל הטכניון - בחיפה.

פרסם מאמרים רבים.

חיבר 5 ספרים ושורת חוברות, רובם על הציונות.

יו"ר ארצי של התאחדות עולי אמריקה וקנדה מאז (1957).

צאצאיו: מרים, יואל זאב, רות.

חיים מקובקי

נולד ט"ו בשבט תרל"ג (1873) בירושלים.

לאביו גדליה דוד ולאמו טויבה לאה. למד בתלמוד תורה ובישיבה בירושלים.

בשנת תרנ"ב נשא לאשה את חיה שושנה בת ר' יוסף ציפריס. התחיל ביחד עם שותפים ביסוד מפעל לחיתוך האבן הירושלמית לטבלאות וליטושן למרצפות נאות. גילה בעצמו כשרונות במכאניקה והכניס שכלולים בבתיהחרושת למצות בירושלים.

במלחמת העולם הראשונה פיתח את תעשית העמילן, הראשונה בארץ, שמוצריה הוצגו לראווה אף בשנים

APA citation

Tidhar, D. (1959). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 10, p. 3481). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/10/3481