Volume 10

Page 3480

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

במשך השנים פרסם מאות רשימות ומאמרים ומחקרים ב"דבר", "הפועל הצעיר", "תנועה לאחדות העבודה", "האיגוד המקצועי", "חקרי עבודה", "ירחון עבודה", "רבעון לכלכלה" ובקבצים שונים של ההסתדרות והמפלגה.

ספרו "מדיניות השכר" יצא ב-1957 בהוצאת המרכז לתרבות.

שירת בנוטרות, ב"פלוגות הפועל", בהגנה, בגדוד חי"מ בתל-אביב במלחמת השחרור.

בתו: נאוה.

אריאל כספי (זילברשטיין)

נולד בכסלו תרע"א (25.12.1910) בקילץ שבפולין.

לאביו ישראל זילברשטיין (כספי) ולאמו צפורה בת חיים-אריה גולדשמידט. למד בבית-ספר עממי ותיכון עברי והיה פעיל בצופיות ובמכבי.

ב-1925 עלה לארץ עם הוריו, השלים את לימודיו והתמסר בספורט ובכבאות ובהגנה לפיתוח כושרהמעשה הגופני של העם כדרוש לעם המתעתד לחיים עצמיים.

נשא לאשה את חיה בת גדליהו שקולניק. פיתח פעילות מעשית וארגונית בענפי הספורט כדורגל, אתלטיקה קלה, איגרוף ואופנוע. חבר ועד אגודת מכבי תל-אביב זה למעלה מ-25 שנים רצופות בתפקידי סגן יו"ר, מ"מ יו"ר, ובאחרונה מזכיר כללי של האגודה וראש מחלקת כדורסל זה 20 שנה ברציפות, יו"ר מפקדת מכבי צעיר במכבי תל-אביב, חבר מרכז מכבי ישראל וחבר ועדת הבקורת של המכבי העולמי. היה ציר בקונגרס השלישי של מכבי העולמי.

במכבי-אש מתנדבים תל-אביב התחיל כאחד מן השורה, וכיום הוא מפקד מכבי-אש תל-אביב ורכז ארצי של שרות כיבוי-אש במדינה.

יצא כמה פעמים בשליחות מרכז הכבאות בארץ להביא ציוד מחו"ל בשביל גדודי הכבאים, ייצג את ישראל בקונגרסים בינלאומיים לכבאות ונבחר לועדה המתמדת של הארגון העולמי לכיבוי דליקות ולמניעתן.

כל השנים חבר פעיל בהגנה.

פרסם מאמרים בענייני ספורט ומאמרים טכניים בחוברות "האש" של מרכז הכבאים בישראל.

בתו: זויה אשת דן רימון.

פרץ ז'יטלני

נולד כ"ח כסלו תרס''א (דצמבר 1900) בסוקולוב שבפולין.

לאביו חנוך (אומן-עור וסוחר, מקהל החסידים) ולאמו אסתר בת זאב. הסבא שלו לא יכול לסבול עוד את העלבונות מפרחחי הגויים ועלה לארץ ומשך אחריו את משפחתו, וכך עלה הילד פרץ עם הוריו ב-1907 (אחרי ראשית לימודים בחדר) והשתקעו בנוה שלום שביפו, והמשיך את לימודיו בשקידה בתלמוד-תורה "שערי תורה".

אחרי פרוץ מלחמת העולם ב-1914 הוגלתה משפחת ז'יטלני עם הגולים למצרים ונקלעה לקהיר.

נכנס לעבוד בבית החרושת לסיגריות "מספרו" בקהיר והתמחה בו למכונאי. אחרי המלחמה חזרה המשפחה לארץ והוא נשאר לעבוד עוד בקהיר, בשמעו שהחברה עומדת ליסד בית-חרושת בארץ, וקיוה להעברה לכאן.

ב-1921 נשא לאשה את חיה בת דב (ברל) קראווצקי (מורה לשפות).

ב-1922 ביקר בארץ בתור תייר ורכש לו מגרש ב"עיר גנים" (רמת גן). כשחזר השתדל שהחברה תעביר אותו לעבודה במפעלה החדש בארץ, אך החברה הסכימה להעבירו לכל ארץ במזרח הקרוב רק לא לארץ-ישראל. אחרי שנים אחדות איים בהתפטרות אם החברה לא תעבירו לארץ ואז נעתרה לו. ב-1927 השתכן על מגרשו ברמת גן ועבד שנתים בכינון המכונות במפעל שהקימה החברה בסוריה, ואח"כ עבד בבית החרושת של החברה

APA citation

Tidhar, D. (1959). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 10, p. 3480). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/10/3480