Volume 16

Page 4953

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

כתב כעשרים ספרים ושלשה מהם תורגמו לעשר שפות.

ספריו: "העולה היורד לחיינו" (סאטירות); "אלף גדיא וגדיא" (סאטירות); "עין כמונים" (רומן); "לא נורא" (סאטירות); "מערכונים"; "הכל תלוי" (סאטירות); "הוא והיא" (מערכונים); "שמיניות באוויר" (סאטירות): "באחד האמשים" (סאטירות).

מחזות: "שמו הולך לפניו" (הבימה וזווית); "אתה מספר לי?" (המטאטא); "שחור על גבי לבן" (הבימה); "אף מלה למורגנשטיין (בצל ירוק); "הכתובה" (אהל); "תוציא את השטקר המיים רותחים" (הקמרי); "הוא והיא" התיאטרון האינטימי).

סרט : סאלח שבתי".

שם ספרותי: "חד גדיא". נשא לאשה את שרה בת יצחק ליפוביץ. קבל פרס נורדאו, פרס ע"ש סוקולוב ועוד.

בניו: רפאל (מאמו - חוה לבית קלמר); עמיר (מאמו - שרה ליפוביץ).

דוד פיינגרש

נולד בפרנקפורט דמיין (גרמניה) ביום י"א ניסן תרע"ד (7.4.1914).

לאביו יצחק (מכונאי) ולאמו רבקה בת דוד אסבולינסקיה. חניך בית הספר היסודי, תיכון ובית ספר למסחר. בילדותו גר בעיירה דלה שבה היו רק חמש עשרה משפחות יהודיות.

בלמדו בתיכון היה מאורגן בתנועת הנוער הסוציאל-דימוקרטית. בן 18 הצטרף לתנועת "החלוץ" וכשנה נמצא בהכשרה חקלאית בכפר - ומשם עבר להכשרה חקלאית קיבוצית ליד אלנשטיין בפרוסיה המזרחית, לקראת העליה לארץ-ישראל.

עלה לארץ בשנת 1934.

עבד כפועל-חקלאי בפרדסי הרצליה.

בשנת 1936 הצטרף ל"הגנה" וכעבור חדשים אחדים התגייס לנוטרות ואח"כ למשטרת הישובים העברים. שירת כנוטר ב"קרית שאול", "טירת-שלום" ו"גן-רוה" ולבסוף בשרונה (כיום הקריה ת"א).

בשנת 1939 נשא לאשה את רות בת קורט ברויער מברסלאו. עם השתחררותו מהנוטרות בשנת 1942 ועד 1944 עבד בפועל-חוצב בקבוצת "החופר". בשנת 1944 התגייס לבריגדה העברית וממנה הועבר לחיל ההנדסה הבריטי. עד לשיחרורו שירת מעבר לים באיטליה, ושם תרם חלקו בטיפול, מתוך מסירות, בפליטי השואה.

בשגים 1946 עד 1948 חזר לעבוד כחוצב בקבוצת "החופר".

השתתף בשמירה בגוש דן.

ביום 15.5.48 התגייס לצה"ל ושירת כסמל-מרגמות בחטיבת אלכסגדרוני. השתתף בכיבוש מגדלצדק ליד ראש העין.

עם שחרורו מצה"ל בשנת 1949, החל לעבוד בעירית תל-אביב-יפו כמפקח סניטרי ביפו. היה פעיל בקבוצת ההצלה לפנוי תושבים ממבנים מסוכנים ביפו העתיקה.

משנת 1961 עבר לעבוד בלשכות המודיעין העירוניות. בגלל ידיעתו את השפות אנגלית, צרפתית, ספרדית. איטלקית וגרמנית. מקבל את האורחים המכובדים, ביניהם דיפלומטים, הבאים לעירית תלאביב-יפו ובעת הצורך משמש כמתורגמן. כן משמש מדריך עירוני לבתי ספר ולקבוצות מאורגנות.

חבר בארגון תורמי-דם בתל-אביב.

מזכיר ועד שכונת מונטיפיורי בת"א.

צאצאיו: גדעון (נשוי לאסתר קורן. חבר קיבוץ אשדות-יעקב). איחוד

צבי סוסניק

נולד בעיר דומברוביצה, מחוז וואהלין (רוסיה), ו', אלול תרנ''ב (ספטמבר 1892).

לאביו ר' יוסף סוסניק ולאמו חיה מרים לבית פינקלשטיין. קיבל חינוך תורני ברוסיה.

ביום הבר-מצוה שלו (1905), עלה לארץ והמשיך ללמוד בישיבת "תורת חיים" בשנים תרס"ה-תרס"ח (1905-1908).

בשנת 1908 חזר לרוסיה ולמד בישיבת וולוזין בשגים תרס"ח-תרע"א (1908-1911).

בשנת 1911 נסע לארצות הברית והחל לעסוק שם במסחר ההלבשה בשיקגו.

בשנת תרע"ו (1916) נשא לאשה את הגב' מלכה בת ר' שמואל זוויל ברזונסקי (ילידת לודז'-פולין. בגיל חמש נסעה לארצות הברית עם הוריה וקבלה שם חינוך מסורתי. אחרי נשואיה הפך ביתם לאכ

APA citation

Tidhar, D. (1967). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 16, p. 4953). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/16/4953