Volume 10

Page 3479

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

(נפטרה בברלין 26.10.1935) ובשנת 1938 נשא בזיווג שני את ד"ר ברטה בת נתן שלוסברג. בשנות 1910-18 ניהל את מעבדת המחקר של פרופ' אוננא הדרמטלוג המפורסם בהמבורג. בצעו יחד עבודות מחקר מרובות.

היה ממייסדי אגודת הסטודנטים היהודים מרוסיה ע"י האוניברסיטה קניגסברג והיו"ר הראשון שלה עד גומרו את לימודיו בשנת 1903.

בעברו להמבורג, עמד בראש אגודת יהודים יוצאי רוסיה ומוסדותיה. היה חבר פעיל ב"בני-ברית" בהמבורג.

בשנת 1933 נבחר לחבר מועצת הקהילה היהודית בהמבורג והיה פעיל במועצה זו עד עלייתו לא"י.

בשנת 1936 עלה לארץ.

היה פעיל בוועדות שונות של קק"ל וקרן היסוד.

בשנת 1938 השתתף ביסוד המוסדות של הסתדרות הכימאים (ספריה ומעבדה) בתל-אביב ועומד בראש הסניף התל-אביבי עד היום.

היה פעיל בועדה הצבורית של הברית העברית העולמית ובאגודה למען האסיר והעבריין.

נציג הפירמה מ. גולודץ מלונדון בארץ.

פרסם שורה שלמה של עבודות מחקר מדעיות בשטח הכימיה בכתבי עת גרמנים.

פרסם חוברת בגרמנית בשם "ההיסטוריה של משפחת גולודץ", שתורגמה לאנגלית (בניו-יורק 1954) ע"י ד"ר שלמה נובל. צאצאיו: הלנה אשת אלפרד צאהן (פרופ' ע"י האוניברסיטה בברלין), ויקטור (שווייץ).

זאב כרמי (קינרוס)

נולד כ"ט כסלו תרע"א (16.12.1911) בפינצ'וב שבפולין המרכזית.

לאביו אבא (מחסידי אלכסנדר, ת"ח ומשכיל, מתומכי המזרחי, ראש הקהלה ומנהל הבנק היהודי) ולאמו צלה בת שמעון ביננשטוק. קיבל חינוך תורני-לאומי ב"חדר מתוקן" מיסודו של אביו ומפי מורים פרטיים בלימודי היהדות, ובבית ספר של "תרבות"; עבר את שלבי הלימוד הכללי בפולנית עד שהוסמך למשפטים באוניברסיטת וארשה.

מנעוריו עסק בפעילות ציונית כמרכז סניף "השומר הצעיר", אח"כ חבר הנהגה מחוזית של החלוץ, חבר ועד האקדמאים צ. ס. בווארשה, מארגן ומרצה בערי פולין מטעם המרכז הווארשאי למען ארץ-ישראל העובדת.

עלה לארץ בקיץ 1934. עבד בחקלאות בקיבוץ "גבעת גנים" בנחלת יהודה ואח"כ בקיבוץ "השדה", וב-1935 השתתף בהכנות ליסוד המשק שדה נחום בעמק בית-שאן והיה חבר בו.

ב-1937 נשא לאשת את לאה בת מרדכי וסלבסקי, בת עירו וחברתו, שעלתה אז לארץ.

בשנים 1940-1939 היה פועל חקלאי בנס ציונה, חבר מזכירות מועצת הפועלים, מזכיר סניף מפא"י וחבר מזכירותה המחוזית לדרום יהודה. ב-1941 פועל תעשיה בירושלים, ניסה להתנדב ליחידה עברית בצבא ולא נתקבל. מ-1942 עבד כמזכיר אגודות מקצועיות במועצת פועלי ירושלים וחבר המועצה והמשיך בפעולה מפלגתית וצבורית. עם הפילוג במפא"י הצטרף ל"תנועה לאחדות העבודה" ומ-1944 עבד במרכזה בתל-אביב כמזכיר ארגוני, מזכיר הסניף, ונבחר למועצת פועלי תל-אביב. כשהצטרפה התנועה ב-1948 חזר למפא"י. עם קום המדינה נתמנה למנהל המחלקה לתחיקת עבודה במשרד העבודה, השתתף ביסוד "ירחון העבודה" וערך אותו כשנתים. ב-1950 חזר לעבודה ארגונית בהסתדרות והנו חבר הועד הפועל שלה, חבר המחלקה לאיגוד מקצועי בועד הפועל, מרכז ארגוני העובדים הפרופסיונליים, חבר המחלקה למדיניות מקצועית של מרכז מפא"י, חבר המרכז לתרבות ולחינוך, חבר הועדה המייעצת לאינדכס יוקר המחיה שליד משרד ראש הממשלה, חבר הועדה לחינוך מקצועי שליד משרד החינוך.

מרצה זה שנים ברחבי הארץ מטעם ההסתדרות והמפלגה ועושה בהוראה בבית-הספר לפעילי ההסתדרות, ב"בית ברל" בצופית, בקורסים "משק וכלכלה", בביתהספר הגבוה למדעי החברה, ועוד.

ב-1950 ערך "חקרי עבודה" והיה מזכיר המכון לחקר סוציאלי של ההסתדרות.

APA citation

Tidhar, D. (1959). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 10, p. 3479). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/10/3479