Volume 16

Page 4956

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

כל השנים היה חבר בהגנה.

כתב מאמרים: ב"הד", "הצופים" הד החנוך", "בשדה חמ"ד".

בשנת 1937 פרסם בהוצאת "אמנות" ספר מקרא לילדים "שחרית", בשנת תשט"ו בהוצאת "קרן בן-שמן" ספר "קב-לקב", ובשנת תשכ"ו "בקרן בןשמן" - מסכת תענית עם תרגום עברי מפורש.

צאצאיו: פוריה אשת אברהם בן-חיים (חברי קבוצת "סעד" בנגב), יוכבד. עו"ד צבי קלמנטינובסקי נולד בביאליסטוק (פולין), כ"ב אב תרס"ד (3.8.1904).

לאביו דוד ולאמו דבורה בת נחום טיקוצקי. קיבל חינוך מסורתי וכללי. למד משפטים באוניברסיטה בוילנה. וקיבל תואר עורך דין.

עסק בביאליסטוק במקצועו.

בשנת 1939 היה ראש מועצת הקהילה בביאליסטוק.

היה חבר הועד המרכזי של ההסתדרות הציונית בפולין.

היה יו"ר ההסתדרות הציונית וחבר עירית ביאליסטוק.

בשנת 1941 עלה לארץ.

משנת 1943 עובד כעורך דין עצמאי.

בשנת 1943 נשא לאשה את פרידה בת שרגא שמוקלר (נפטרה בתל-אביב, י"א אדר תשכ"ו3.3.1966).

היה חבר ההגנה בתפקיד מ"כ, וקצין הסברה פעיל במשמר אזרחי וסגן מפקד גדוד.

פרסם מאמרים על נושאים משפטיים ב"הבקר", ב"קבלן ובונה", ועל נושאים כלליים ב"תמורות".

חבר ההנהלה של התאחדות הציונים הכלליים.

היה ציר בארבעה הקונגרסים הציוניים האחרונים.

השתתף בקונגרס היהודי העולמי בבריסל בשנת 1966, וגם בקונגרסים בינלאומיים של עורכי דין.

חבר ההנהלה והועדה המדינית של המפלגה הליברלית העצמאית.

חבר המועצה של לשכת עורכי הדין.

מזכיר כבוד של שירותי "היאס" המיוחדים בישראל.

חבר הנשיאות של הפדרציה העולמית של יהודים יוצאי פולין.

יועץ משפטי של מרכז הקבלנים והבונים בישראל.

ממלא מקום (סגן) פרקליט ההסתדרות הציונית העולמית.

סגן ראש עירית תל-אביב.

בנו: פנחס (פיליפ) אדיב (מהנדס טקסטיל).

שלום רוט

נולד בסטומרה (הונגריה, כיום רומניה), ו' תמוז תרע"ב (21.6.1912).

לאביו ישראל בן-דוד רוט ולאמו טובה-גיטל בת צבי שפיץ. עד גיל 14 קיבל חינוך מסורתי בחדר, גמר בית ספר יסודי. עבר בחירות לגמנסיה, אלו מחשש חילול שבת עבר ללמוד בבית ספר אזרחי.

היה חבר בתנועת נוער השומר קדמה והיה מזכירה. כשתנועה זו התפלגה לתנועות ציוניות; בית"ר והשומר הצעיר, נבחר לאחד ממנהיגיה של האחרונה.

בעצרת חברים אירגן את תנועת "החלוץ" בעירו. החלוצים הראשונים שעלו בעזרתם עשו זאת בשנת 1928.

בשנת 1933 אירגנו את תנועת "העובד". היו אלה אנשים מבוגרים בעלי משפחות גדולות עד תשע נפשות על מנת להכשירם לעליה לארץ.

APA citation

Tidhar, D. (1967). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 16, p. 4956). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/16/4956