Volume 10

Page 3488

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

צאצאיה: יעקב (ראה כרך ד', עמוד 1836), אילה אשת זאב אדלר, שרה אשת שלמה פרידמן, מאיר (ראה כרך ד', עמוד 1675), יצחק.

חיים רוטמן

נולד בחודש שבט תר"ס (1900) בהומל שברוסיה.

לאביו מרדכי ולאמו חוה בת יוסף ופייגה רודומובסקי. זיקת אזרחות לארץ-ישראל היתה לו מיד עם הולדתו, שכן שמונה שנים קודם לכן, ב-1892, עלו לארץ אביאביו ר' שאול רוטמן ודודו חיים רוטמן ומשפחותיהם והתישבו בחדרה בין ראשוניה.

ב-1906, בהיותו בן שש, עלה גם הוא עם הוריו וביתם להשתקע בחדרה. עבר בהצלחה את המבחן של אקלים חדרה, והוא ושני אחיו ניסן ונחמן נאבקו קשה עם קדחת, אבל יכלו לה, ואילו אחותם מלכה מתה מקדחת צהובה בגיל 16.

אחרי גמרו את לימודיו בבית-הספר המקומי יצא לעבודה במשק אביו, ובמשך הזמן פיתח אף הוא עצמו משק רב-ענפים: כרם, פרדסים, רפת, לול, פלחה וגידולי שלחין.

השתתף בפעילות בארגון ה"הגנה" ובשמירה המקומית. וכשהתנפלו הערבים על חדרה בתקופת המהומות באביב 1921 והוא וחברו לשמירה יפת מילנר ראו את הסכנה המתקרבת, מיהרו בחירוף נפש, תוך יריות הערבים, לתחנת הרכבת שממזרח למושבה, בה היה אז הטלפון היחיד לכל חדרה, והודיעו לועדת ההגנה בחיפה, ובהשתדלות הועדה אצל מושל מחוז נשלחו מטוסי-קרב, שמכונות-היריה שלהם קצרו בפורעים והניסו אותם.

בל"ג בעומר תרפ"ה (1923) נשא לאשה את רבקה בת אביגדור ופנינה אפלבוים (ראה בכרך זה), מראשוני זכרון יעקב.

ממשיך בפעילות חקלאית, כלכלית וצבורית. חבר הסתדרות החקלאים חדרה, חבר אגודת אפא"י לשיווק פרי הדר, חבר אגודת "החקלאי" ופעיל באגודת מכבי חדרה.

צאצאיו: מלכה אשת יהודה הראל (כעת שליח הסוכנות היהודית בלונדון), פנינה אשת עקיבא גורן מהנדס בחברת דשנים וחמרים כימיים בחיפה), שאול חקלאי בניהול המשק והפרדסים של אביו, שוער בקבוצת כדורגל של מכבי חדרה).

נתנאל בר-דוד (דודסון)

נולד בדומברובר (בסרביה) בשנת תרמ"ח (מרס 1888). לאביו שעפטל דודסון ולאמו איידל לבית אוכברג. קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבת אודיסה.

היה פעיל בארגונים ציוניים, בקהק"ל ובקרן היסוד בעירו.

בשנת 1928 עלה לארץ.

ב-24.12.1929 נשא לאשה את שרה בת שמואל זאב ברונשטיין (לבית גליקמן).

פעיל בבני ברית ומזכיר לשכת "השרון" בחדרה. סוכן חברת "כרמל מזרחי" בחדרה.

צאצאיו: שמואל זאב (בוגר האוניברסיטה העברית כלכלה ויחסים בינלאומיים, בירושלים. מנהל המדור לשיווק תיירים בחברה הממשלתית לתיירות), אריה (בחיל השריון של צה"ל).

אליעזר מיכל הויזדורף

נולד בירושלים, בשנת תרל"ח (1878). לאביו מרדכי שלמה (ראה כרך ה', עמוד 2356) ולאמו חיה רייזל בת ר' משה יוסף קרויז ( משפחת גרינגארד, ממשפחת הגאון מוילנה).

קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבות בירושלים. בילדותו עבר עם משפחתו לפתח תקוה והיה מהחקלאים הראשונים במושבה.

היה בא-כח חברת "השקד" מפ"ת שידידו בנימין יהלום יסד וניהל עד מלחמת העולם הראשונה. נשא לאשה את שרה בת יעקב צבי.

APA citation

Tidhar, D. (1959). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 10, p. 3488). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/10/3488