Volume 10

Page 3494

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

פרסם רשימות ומאמרים בעתונות בארץ ובחו"ל על נושאים שונים, ובמיוחד בעניני גאולת הארץ.

חבר בועדים צבוריים שונים.

צאצאיו: מנחם (עובד בבנק לאומי לישראל), אורה (מורה).

אליעזר זלצר

נולד בעיר סערנטש (הונגריה), כ"ז אב תרפ"ח (13.8.1928).

לאביו יוסף צבי (ראה בכרך זה) ולאמו מינדל הי"ד בת חיים ויטריול (נספתה באושוויץ, כ"ב סיון תש"ד 13.6.1944).

קיבל חינוך יהודי מסורתי, למד בבית-ספר תיכון, הפסיק מאונס בתקופת השואה, גמר אחרי המלחמה והתחיל ללמוד רפואה באוניברסיטה בהונגריה.

אחרי קום מדינת ישראל עלה לארץ ב-1948 כמתנדב לצה"ל. במכתבו לאביו מכאן כתב, שהחיש את החלטתו לעלות, משום ששמע כי בשורות הערבים ישנם גם נאצים גרמנים, ולכן מיהר לעלות כדי להפגש עמהם בנשק ביד ולנקום את דם אמו ואחיו וכל קרוביו וששת מליוני היהודים. "אומלל אהיה כל ימי וחיי לא יהיו חיים אם לא אעשה כעת מה שמוטל עלי לעשות. בני הדור הזה חייבים להודות על שזכו להלחם בעד עצמאות ישראל, מה שלא זכו הדורות זה אלפיים שנה". ובמכתב אחר שלח לאביו כשי ליום הולדתו את תמונתו במדי צה"ל, והביע את בטחונו, כי גם בעיני האב תהיה זאת המתנה היקרה מכל, "תמונת בנך העומד על המשמר בעדך ובעד צאצאיך ובעד כלל ישראל".

נפל בקרב ליד פלוג'ה, ח' חשון תש"ט (10.11.1948) ונקבר בבית הקברות הצבאי בכפר-ורבורג.

נפילתו המריצה את אביו להקים לו מזכרת חיה בארץ בנטיעת כרמים בשטח שלמעלה מ-1200 דונם וביצירת החברה הקרויה על שמו "אליעז" למטעי גפנים ולייצור יינות ומשקאות ביקב - מפעל "גבעת אליעז".

אברהם זמיר (סולוביי)

נולד בניסן תרס"א (14.1901) בקרמנצ'וג שברוסיה. לאביו יקותיאל סולוביי ולאמו רבקה בת אליעזר כהן . אחרי חינוך יסודי יהודי וכללי ברוסיה עלה לארץ ב-1914 ולמד בגימנסיה הרצליה בתל-אביב.

ב-1925 נשא לאשה את סוניה בת אהרן דב פליטמן , שהיתה מהעולים הראשונים מרוסיה אחרי מלחמת העולם באניה ההיסטורית "רוסלאן" (דצמבר 1919).

עבד שנים רבות בשרות אלכסנדר אהרנסון (ראה כרך ז', עמוד 2773) והיה נאמן עליו מאד, עשה בשרותו גם שליחויות-מחקר לצרכי הגנת הישוב.

היה מפעילי "מכבי" וההגנה וביחוד פעל רבות בעת מהומות 1929.

יסד את חברת "הר ועמק" לתיירות בירושלים והשתתף ביסוד שרות מוניות "דרור" של ארגון חיילים משוחררים בירושלים. עסק בקבלת תיירים והדרכתם ופעל רבות לרכישת הבנתם ואהדתם הפעילה לציונות, וכן לפיתוח התחבורה העברית בארץ.

נפטר בתל-אביב, ל' סיון תשי"ז (30.6.1957).

בנותיו: רבקה אשת אברהם ראובני, לאה אשת שלום ענני.

הדסה רחל בירמן

נולדה ג' כסלו תרל"ו (סוף 1875) בכפר ליד יקאטרינוסלאב, אוקראינה.

לאביה אשר יצחק וולפוביץ ולאמה מייטה בת אליהו צבי חיטרין. נתחנכה בבית ההורים. למדה תקופה קצרה אצל חיים יהושע שפירא (מורה ומנהל ב"חדר מתוקן" בייקאטרינוסלאב - ראה בכרך זה) והוסיפה להשתלם בלימוד עצמי בתנ"ך ובמקורות התרבות העברית.

בשנת תר"ס (1900) נישאה ליוסף בירמן (נפטר ברחובות, ג' טבת תש"ב) וניהלו בית ציוני-עברי בייקאטרינוסלאב.

היתרו פעילה בתנועה הציונית, ביסוד קורסים ללי

APA citation

Tidhar, D. (1959). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 10, p. 3494). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/10/3494