Volume 10

Page 3520

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

כל השנים פעיל בהגנה, ברכישת נשק להגנה ובעליה בלתי ליגלית.

לחם בעד עבודה עברית.

היה פעיל בעניני צבור (תרבותית ופוליטית).

יו''ר המועצה המקומית מטולה.

בתו: שולמית אשת אריה ליברמן.

יוסף בהלול

נולד בטבריה, י' כסלו תרפ"ד (18.11.1923).

לאביו ציון בהלול (ראה בכרך זה) ולאמו מזל בת הרב שמואל בן-קיקי. קבל חנוך מסורתי בחדר ובישיבה הידועה של הרב ביבס בטבריה בבי"ס "אליאנס" מיסודה של חברת בל ישראל חברים, סיים את ביה"ס התיכון הסקוטי בצפתחיפה (1941).

בשנות 1942-45 היה מפקח מזונות אזורי בעפולה בשנת 1945 נרשם לבית הספר הגבוה למשפטים בירושלים וסיים אותו בשנת 1950.

בשנת 1951 קבל את ההיתר לעסוק כעורך דין.

בשנות 1952-53 היה פרקליט משרד המשפטים בנפת הגליל.

בשנת 1953 נתמנה לסגן פרקליט משרד המשפטים במחוז חיפה, ובתפקיד זה הוא מכהן עד היום.

נשא לאשה את בקי בת יוסף עבאדי. חבר בועדות ממשלתיות שונות.

מרצה למשפטים במוסדות שונים.

צאצאיו: ציון, אריאלה.

לואיס (אהרון ליבוש) פרטוביץ

נולד באייר תרנ"ט (10.5.1899) בוארשה, פולין.

לאביו דוד (ראה בכרך זה) ולאמו שרה רבקה בת ליב ברוקלה. למד בחדר ובבית-ספר ובשנת 1912 יצא עם המשפחה אל אביו שהיגר לפני שנה לוויניפג שבקנדה, ואח"כ עבר עם הוריו לדטרויט שבארה''ב. למד פחחות, ובשנת 1920 פתח בית חרושת לתעשית תנורי חימום וקרור שהתפתח לתעשיה מודרנית חשובה.

ב-31.5.1917 נשא לאשה את פשה בת ירחמיאל בריף. (נפטרה בדטרויט, ט' חשון תשי"ז - 14.10.1956 ; לזכרה תרם בבית החולים הדסה בירושלים מחלקה רפואית).

חבר בארגונים שונים: אודסה פרוגרסיב אייד סוסייטי, בני-ברית "לואיס ברנדיס'' לודז.

עזר לכמה מבני משפחתו ברוסיה לעלות לארץ והגיש להם עזרה חומרית רצויה.

בקר כמה פעמים בארץ. ופעל בהתרמות לטובת ישראל ומוסדותיה.

צאצאיו: שרה אשת הנרי רוזנברג (בנם ; נוברט), מורי (מרדכי) פרטוביץ נשוי לרחל בת יוסף רוזבלום (בניהם : מלוין (מאיר), ג'ודי).

ד"ר מרים מטליה אהרונובה (אהרונוב)

נולדה בשנת תרמ"ט (1889) במוהילב שברוסיה הלבנה.

לאביה ר' שמואל דוד צודקוב ולאמה חיה שרה בת אברהם יעקובוביץ. גמרה גימנסיה רוסית בבריאנסק, למדה באוניברסיטאות דורפאט (אסטוניה, אז פלך ברוסיה) ופטרבורג, הוסמכה לד"ר לרפואה והשתלמה כרופאת נשים.

APA citation

Tidhar, D. (1959). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 10, p. 3520). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/10/3520