Volume 10

Page 3519

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

צבי אפלבוים

נולד בשנת תרנ"ו (18.12.1895) בזכרון יעקב. לאביו אביגדור (ראה בכרך זה) ולאמו פנינה בת חיים קובילביץ. גמר את בית הספר במושבה, הוסיף ללמוד בקולג' הצרפתי בבירות, אך נמשך חזרה לאדמת המולדת והיה מטובי החקלאים הצעירים, שעבדו את אדמת הבורג' הרחק מהמושבה וכל ששת ימי המעשה היו עובדים משחר עד ערב ולנים בבנין ערבי רעוע וחיים בתנאים קשים. כן רב חלקו ביסוד מועדון הנוער בזכרון יעקב.

נשא לאשה את שושנה בת יעקב ורבקה ליבוביץ. התנחל עם הראשונים בבנימינה ושקד כל ימיו על פיתוח משקו. ממומחיותו הגדולה בחקלאות, וביחוד בענף הגפן, נתן לרבים בהדרכתו היעילה, ורבים הם המתישבים והעולים החדשים ופועלים תימנים ואחרים, שבהדרכתו הגיעו למומחיות רבה בזמירת הגפנים.

נתן מזמנו וממרצו ומכושרו לפעול ולהפעיל גם לשרות הצבור. היה ממיסדי אגודת "אכרי בנימינה" וראשה, יו''ר הועד החקלאי והרוח החיה במפעל בנין "בית האכרים", חבר ועד המושבה ואח"כ חבר המועצה המקומית (ובכהונתו זו רב חלקו בהתקנת מפעל המים), חבר הנהלת התאחדות האכרים, מפעילי ועד "מכבי" וסניף הציונים הכלליים, תורם ומתרים בנדיבות ובכח משכנע לכל מפעל צבורי ותרבותי במקום.

נפטר בירושלים, ט' אב תשי"ח (27.6.1958) והובא לקבורה בבנימינה.

בניו : יהושע, מרדכי.

שבתאי אקרמן

נולד א' סיון תרע"ד (23.5.1914) בקישינוב, בסראביה (אז ברוסיה).

לאביו אפרים ולאמו בילה בת יצחק מאיר רעכליס. קיבל חינוך מסורתי וכללי ולמד חזנות וזמרה מפי החזנים המפורסמים דוד רויטמן ומשה שטיינברג ומפי המלחין הנודע אברהם קליצניק (מחבר לחני-תפילה רבים).

בגיל 16 עבר בראשונה לפני התיבה בבית הכנסת הגדול בקישינוב והוכר כחזן נעים קול ומיטיב-שיר, ומאז שימש בחזנות ולהשלמת הפרנסה החזיק גם מאפיה.

ב-1940 נשא לאשה את דורה בת זכריה סיריס מקישינוב. נפצע על-ידי הנאצים כשהשתלטו על בסראביה במלחמת העולם השניה. אחר-כך נמלט לרוסיה, ובהיותו שם בתור פליט התפלל ב-1945 בתור חזן בבית-הכנסת הגדול במוסקבה. אחרי המלחמה הצליח לחזור לרומניה ונתמנה לחזן קבוע בבתי הכנסת על שם הבארון רוטשילד ו"אהבת אחים'' בבוקארשט.

אחרי שהשתלט המשטר הרוסי ברומניה עלה לארץ עם משפחתו ב-1950. מקודם עסק בתל-אביב במאפיה ואח"כ נתמנה לחזן קבוע בבית הכנסת "בית-אל" שברחוב פרישמן, ומשם הוזמן לחזן ראשי בבית הכנסת הגדול שברחוב אלנבי. היה פעיל בתנועת המזרחי.

ב-1945 יצא לסיבוב קונצרטים לזמרה דתית ויהודיתכללית בערי ארה"ב ונתמנה לחזן בבית-הכנסת "בית אברהם'' בדטרויט. בטנור הדרמטי רב-הכח שלו נודע גם לקהל הלא-יהודי מהופעותיו המוצלחות ברדיו ובטל וויזיה בדטרויט. מופיע בזמרה ומשתתף בפעולות למען מדינת ישראל.

כמה מתפילותיו הוקלטו בתקליטים.

צאצאיו: לאה, אפרים.

ברוך בז

נולד בהורודיק (רוסיה) בשנת תרנ"ח (15.2.1898).

לאביו הלל בן ברוך הכהן (משפחת רבנים) ולאמו מנוחה בת מיכאל ברקוביץ. קיבל חנוך מסורתי ולאומי תיכוני.

עבד כמכונאי בבית חרושת לטקסטיל.

היה חבר בהחלוץ.

ב-16 לספטמבר 1924 עלה לארץ.

בשנת 1927 נשא לאשה את דינה בת יוסף שלנגבום. שירת במשטרה המעולה. סמל במשטרה, ו-9 שנים בנוטרות.

APA citation

Tidhar, D. (1959). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 10, p. 3519). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/10/3519